Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Latviešu kultūras centra Mazajā zālē no 26.janvāra līdz 23.februārim ir apskatāma izstāde ,,Latvijas novadu tautas tērpi”. Izstāde tapusi sadarbībā ar Tautas tērpu centru ,,Senā klēts” un ļauj pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iepazīt Latvijas tradicionālās kultūras savdabību.

Daugavpils Centra vidusskolas 10.a un 12.a klases audzēkņiem kulturoloģijas stunda notika izstāžu zālē. Skolēniem bija unikāla iespēja redzēt Latvijas novadu tautas tērpus nevis virtuālajā telpā , bet reālajā: pienākt tuvu eksponātiem, uzmanīgi izpētīt ornamenta raksta skaistumu un sarežģītību, apskatīt kostīma sastāvdaļas, iepazīties ar to funkcionālo pielietojumu un atšķirību dažādos novados.

Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Augšzeme, Latgale – tie ir Latvijas kultūrvēsturiskie apgabali ar katram novadam raksturīgām un noteiktām tautas tērpu valkāšanas tradīcijām, darināšanas paņēmieniem, apģērba piegriezumu, raksta kompozīciju un krāsu salikumu. Tautas tērps senāk bija kā valkātāja vizītkarte, kā dzimtā novada atpazīšanas zīme, tajā atspoguļojas ne tikai etniskās īpatnības, bet arī to valkātāju sociālās un ģimenes attiecības, vecums, turīgums, gadsimtu gaitā izveidojušās tradīcijas, kultūras sakari un mijiedarbība ar kaimiņu tautām. Tautas tērps nav tikai apģērbs, tā ir tautas gadsimtos uzkrātā un nemitīgi papildinātā skaistuma izjūta, izcilas amatniecības prasmes un piederības sajūta Latvijai. Izstādi veido 20 tradicionālie tautas tērpi no visiem Latvijas novadiem, kā arī senais latgaļu tērps no 11.- 13.gs.  

Mācību stundas otrajā daļā skolēniem bija piedāvāts apskatīt video prezentāciju, kas veltīta Vienības nama 80.jubilejas gadam. Katram pilsētas iedzīvotājam vajag zināt savas dzimtās vietas vēsturi un kultūru. Vienības nams tika uzcelts kā daudzfunkcionāls kultūras, atpūtas un izklaides centrs. Tā galvenais uzdevums – vienot pilsētas iedzīvotājus, būt interesantam visiem pilsētniekiem. Arī šodien Vienības nams paliek svarīgs kultūras dzīves centrs. Bibliotēka, teātris, izstāžu un koncertu zāles ir zināmas daudziem mūsu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Mācību stunda, kas spēj pārvarēt klases telpas šaurās robežas un saplūst ar mācību satura reālo kultūrvidi, ļauj panākt lielāku izglītojošo un audzinošo mērķi.

Informāciju sagatavoja kulturoloģijas skolotāja J. Bendorjusa