Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daudzviet Latvijā jau aizsākušies Dzejas dienu pasākumi. Arī Daugavpilī Latgales Centrālajā bibliotēkā 9.septembrī projekta ,,Dialogs.Rakstnieki Daugavpilī” ietvaros uz tikšanos ar dzejnieci, rakstnieci un publicisti Evu Mārtužu bija ieradušies vecāko klašu skolēni, pedagogi, pilsētas iedzīvotāji, kam interesē dzeja un kas vēlas ieklausīties radošu cilvēku viedoklī. E.Mārtuža lasīja dažādas tematikas dzeju, pastāstīja par sadarbību ar mecenātu, Vītola fonda dibinātāju Vili Vītolu viņa grāmatas ,,Pārdomas par Krieviju” tapšanā un atklāja būtiskus V.Vītola dzīves principus par mecenātismu un pateicību, kā arī ieteica izlasīt šo grāmatu, jo ,,tā palīdz saprast, kāpēc ir jātur sava Latvija un kāpēc nedrīkst uzkāpt uz veciem un ilūziju grābekļiem”. Pievēršoties savai prozaiķes darbībai, E.Mārtuža iepazīstināja klausītājus ar romāna ,,Karaļkronis” (rom.aut.vārds Ieva Bondere ir E.Mārtužas pseidonīms) idejām un izteica viedokli par tajā interpretētajiem Latvijas vēstures jautājumiem. Autore uzsvēra faktus, kas apliecina Latvijas valstiskumu jau daudzos iepriekšējos gadsimtos, minot kuršu ķoniņu, kā arī seno latgaļu nozīmi savas teritorijas, valodas un kultūras saglabāšanā ilgstošā laika posmā. Turpinot šo tēmu, E.Mārtuža pievērsās tik aktuālajam latviešu tautas pastāvēšanas un nacionālās identitātes saglabāšanas jautājumam nākotnē. Viņa citēja dažas tautsdziesmas un izteica domu, ka mūsu folklora ir kā ,,cietais disks”, kurā ierakstīti visi iepriekšējo paaudžu dzīves likumi, kas jāievēro joprojām. Pieskaroties mūsdienu politiskajai situācijai, rakstniece bija kodolīga: ,,Nedrīkst cīnīties līdz pēdējam vīram, jābūt gudriem politiķiem un diplomātiem.” Rakstniece ieteica izlasīt arī romānu ,,Pētera zvērests” (neoficiāli nodēvēts par latviešu ,,Da Vinči kodu”) un aizsūtīt viņai atsauksmes par šo darbu.

Arī Daugavpils Centra vidusskolas 10.a klases skolēni, kas bija ieradušies uz šo literāro pēcpusdienu, ir pateicīgi autorei par vērtīgajām atziņām!

Informāciju apkopoja
Daugavpils Centra vidusskolas
skolotāja Dace Aizpuriete