Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Katru gadu februāra mēnesī Daugavpils Centra vidusskolā noris projektu nedēļa. Šogad skolēni darba grupās vāca, apkopoja un prezentēja materiālus par tēmu ,,Mācāmies dzīvot un svinēt svētkus kopā”. Projekta darba gaitā tika noskaidrotas Apvienoto Nāciju Organizācijas un UNESCO svinamās dienas, par kurām skolēni veidoja bukletus, kalendārus, prezentācijas un pat izstrādāja programmas par šo dienu norisi savā skolā. Apkopojot informāciju izstrādātajos darbos, var secināt, ka mūsu skolēni visvairāk interesējās par Pasaules ūdens dienu (22.martā). Daudzi apmeklēja SIA ,,Daugavpils ūdens”, kurā uzzināja, ka Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem tiek piedāvāts ļoti tīrs ūdens, viens no tīrākajiem ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Mums jāprot novērtēt šo iespēju, jo daudzās vietās pasaulē tāds ūdens ir retums, tīra ūdens lietošana ir liela privilēģija. Kā otru populārāko ANO svinamo dienu skolēni bija izraudzījušies Pasaules skolotāju dienu (5.oktobris), kuras svinēšanas tradīcijas mūsu skolā un visā Latvijā ir ļoti populāras. Vairāku projekta darba grupu skolēni izvēlējās vākt informāciju par Starptautisko dzimtās valodas dienu (21.februāris), dažas darba grupas interesējās par Vispasaules dzīvnieku aizsardzības dienu (4.oktobris) un Starptautisko sikspārņu dienu (20.septembris). Skolēni ne tikai meklēja informāciju par šīm dienām, bet arī apmeklēja dzīvnieku patversmi, aiznesa patversmes dzīvniekiem barību un rotaļlietas, bet sikspārņu pētnieki pirms projekta jau bija apmeklējuši un sakopuši Daugavpils cietokšņa kazemātus, kurā mīt lielākā sikspārņu kolonija Baltijā. Savukārt daži vecāko klašu skolēni veiksmīgi aizstāvēja zinātniski pētniecisko darbu bioloģijā, kurā pētīja sikspārņu populāciju Daugavpilī un dažādas šo neparasto dzīvnieku īpašības. Tie skolēni, kuri interesējās par Pasaules veselības dienu, projektu nedēļā apguva pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas iemaņas. Vecāko klašu skolēni, pulciņa ,,Veselību veicinošā skola” dalībnieki, iejutās mediķu lomā, demonstrējot dažādas glābšanas metodes, bet mazākie skolēni to vēroja, mācījās un arī mēģināja sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Projektu nedēļa ir noslēgusies, taču iegūtā informācija, prasmes un iemaņas noteikti būs vērtīgs ieguvums mācību darbā un dzīvē.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete