Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg

 • 26.janvārī Daugavpils Centra vidusskolas 1.-12.kl. skolēni piedalījās konkursā ,,Mēs esam talantīgi” un kāpa uz skatuves, lai atklātu savas spējas un prasmi dziedāt, dejot, spēlēt mūzikas instrumentus, zīmēt, sportot, apstrādāt koku un fotografēt. Pavisam skolēni bija sagatavojuši 34 numurus, no kuriem žūrija 15 priekšnesumus izvēlējās virzīt uz pilsētas konkursa pusfinālu. Tie, kuri spēs pārliecināt arī pusfināla žūriju un skatītājus, tiks virzīti finālam un jūnija sākumā uzstāsies Daugavpils pilsētas svētkos.

  Pusfinālam tika izvirzīti šādi konkursanti vai konkursantu grupas: Dana Maļina (1.a), Kristians Mukāns (1.b), Edgars Stūrītis (1.b), Gļebs Trockis (2.a), Agata Pavlova un Edmunds Vasiļevskis (8.a), Bernards Pavlovs (4.a), Viktorija Ravdivja un Marina Gavriļenko (4.a), Maksims Grigorjevs (4.b), Evelīna Prokofjeva un Jeļizaveta Jefimova (6.a un 6.b), Danila Ivanovs (5.a), Artūrs Ērglis, Daniels Baleiko, Artjoms Samohvalovs, Timurs Volosovs (7.a un 7.b), Anna Jadjalo (8.a), Diāna Ļvova (9.a), Deniels Mihno (9.a), Anna Graudiņa, Aļona Didenko, Ieva Bebriša (12.a).

  Sveicam skolas konkursa uzvarētājus un vēlam veiksmi pusfinālā un finālā!

 • 26. janvārī uz Daugavpils pilsētas domi tika aicināti Ziemassvētku noformējumu konkursa laureāti. Konkursam bija pieteikušies 19 pretendenti, un pēc vērtēšanas komisijas atzinuma Daugavpils Centra vidusskola ieguva godpilno 2.vietu grupā ,,Izglītības iestāžu noformējums” un saņēma Pateicības rakstu no Daugavpils pilsētas domes.

  Paldies skolēniem, vecākiem, klašu audzinātājiem un visiem pedagogiem, kuri izrotāja mūsu skolas telpas, radot svētku noskaņu gan skolā, gan tās apkārtnē un iepriecinot arī viesus un pilsētas iedzīvotājus!

 • Centra vidusskolas 3.a klases komandai

  1.vieta

  pilsētas konkursā ,,Esi vesels!”

  • Maksims Aleksejevs
  • Karolina Korņejeva
  • Oksana Kezika
  • Jevgenijs Semjonovs
  • Laura Voitkeviča
  • Ivans Ņemkovičs
  • Valentīna Kudeļkina
  • Darja Markova

  Skolēnus konkursam sagatavoja kl. audz. Teresa Kovale

  Apsveicam!

  Centra vidusskolas 9.b klases komandai

  2.vieta

  pilsētas konkursā ,,Esi vesels!”

  • Darja Vasile
  • Nadežda Stankeviča
  • Tatjana Aleksejeva
  • Andris Poltarjonoks
  • Andris Konečnijs
  • Diāna Gerasimova
  • Dmitrijs Parfens

  Skolēnus konkursam sagatavoja kl. audz. Valentīna Harjkova

 • Janvārī 1.a un 1.b klases skolēniem BJC ,,Jaunība” notika ,,ABC svētki”, kuros piedalījās gan bērni, gan viņu vecāki. Skolēniem uz skatuves bija iespēja nodemonstrēt vecākiem savas iegūtās prasmes un zināšanas. Viņi bija sagatavojuši teatralizētu priekšnesumu par burtiem, deklamēja dzeju, veidoja no burtiem vārdus un meklēja pārus populāriem pasaku varoņiem. Arī vecāki aktīvi iesaistījās konkursos, jautrajās stafetēs un juta līdzi saviem bērniem. Mājās visi atgriezās labā garastāvoklī un apmierināti par paveikto.

  Informāciju sagatavoja 1.a un 1.b kl. audzinātājas N.Glušakova un J.Šnaidere

 • Apsveicam mūsu 10.a klases skolēnus Anastasiju Vorobjovu, Danielu Petrovu un Iļju Stepanko, kas piedalījās pilsētas Ziemassvētku radošajā konkursā "American winter holidays" un ieguva 2.vietu . Skolēniem bija jāizveido īsfilma angļu valodā par tēmu "My dream travel to the USA". Skolēnus konkursam sagatavoja angļu valodas skolotāja Aleksandra Truskovska.

 • 2018.gada 24.janvārī projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tika organizētas mācību vizītes Daugavpils Zinātkāres centrā ,,Zinoo” mūsu skolas pamatskolas skolēniem. Interaktīvā, izglītojošā nodarbībā par tēmu "Eko mašīnu veidošana" piedalījās 5.a, 5.b un 6.b klases skolēni. Nodarbības sākumā mūsu skolas audzēkņi tika informēti par elektrotransportu jeb elektriskajiem transportlīdzekļiem, kuri ir videi draudzīgi, jo nepiesārņo gaisu ar izplūdes gāzēm. Izrādās, pirmais elektromobilis tika izgatavots jau 19.gs. sākumā un ar baterijām spēja pārvietoties nelielu posmu. Ap 1930.gadu baterijas kļuva jaudīgākas, un eko mašīnas varēja braukt ilgāk. Zinātkāres nodarbības vadītāja uzdeva jautājumus arī par plastmasas pudeļu un stikla sadalīšanos dabā. Pēc tam no otrreizēji izmantojamiem materiāliem, ko cilvēki parasti uzskata par atkritumiem (plastmasas pudeles, korķi, koka irbulīši, plastmasas salmiņi utt.) skolēni izgatavoja eko mašīnas, kuru darbības princips ir reaktīvā kustība. Sadarbojoties pāros un nelielās grupās, skolēni apguva mašīnu modelēšanas prasmes un ar interesi un aizrautību veica savu mašīnu testēšanu. Nodarbības beigās tika organizētas eko mašīnu sacensības.

  Informāciju sagatavoja Tatjana Baranovska, Monika Skutele

 • Atbildība, centība, drosme, tolerance, godīgums, taisnīgums, gudrība, laipnība, savaldība, mērenība, solidaritāte, līdzcietība. Vai šo tikumību var iemācīties grāmatās, nodarbībās, pēc kurām, izejot pa durvīm, var teikt - es esmu tikumīgs? Nē, šo visu mēs mācāmies visu mūžu – no situācijām, no cilvēkiem, no vides, kur mēs esam.

  Prieks, ka skolā tikumības jēdziens nostiprinās mūsu bērnu apziņā, liek padomāt par to, kā izturamies viens pret otru, cik pacietīgi esam, cik neatlaidīgi, spītīgi vai vienkārši slinki.  

  Aizvadītajā nedēļā DCV notika klases stundu cikls «12 tikumi- 12 dzīves likumi».

  2018.g. 11. janvārī skolotāja Inna Lobanova vadīja mērenības tikumam veltītu stundu 8.b klasē. Mērenība - rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību. Soli pa solim audzēkņi atklāja sev mērenības noslēpumus un attiecināja gūtās zināšanas uz savu dzīvi .  

  2018. g.17. janvārī solidaritātes tikumam veltīta audzināšanas stunda notika 9.b klasē. Stundu vadīja skolotāja Valentīna Harjkova. Solidaritāte- savstarpēja atbalsta un rīcības saskaņotība, rūpes par savu, citu un kopīgu labumu, demokrātisku dialogu ar citiem. Stunda bija aizkustinoši emocionāla. Ar saviļņojumu skolēni skatījās hronikas kadrus par 1991.gada barikāžu cīņām. Augstākais mūsu valsts iedzīvotāju solidaritātes piemērs bija stiprākais audzināšanas stundas mirklis. Sagaidot Latvijas simtgadi, vēl un vēl gribētos atcerēties mūsu tautas varonīgās vēstures lapaspuses, atcerēties brīvības aizstāvju vārdus, apzināties tautas solidaritātes spēku un cēlumu.

  2018. gada 18.janvārī tikumiskās audzināšanas stunda notika arī 6.b klasē. Skolotāja Tatjana Baranovska izvēlējās vadīt stundu par gudrības tikumu. Gudrība - māka izmantot zināšanas, lai veicinātu labklājību savā un sabiedrības dzīvē. Skolēni meklēja gudrības atslēgvārdus. Viņi pārliecinājās, ka gudrs cilvēks ir cēlsirdīgs, laipns, izpalīdzīgs un labsirdīgs. Gudrs cilvēks nebaidās no neveiksmēm, viņš prot tās pārvarēt un virzīties tālāk. Gudrs cilvēks visu mūžu mācās, pilnveido sevi , ciena un atbalsta citus. Skolotāja Tatjana rosināja audzēkņus patstāvīgi domāt, sadarboties ar klasesbiedriem, mudināja meklēt un nebaidīties uzdot jautājumus. Skolēnus iedvesmoja stāsti par izciliem, gudriem mūsu valsts un pasaules cilvēkiem.

  Stundas beigās skolēni pagriezās viens pret otru un izteica saviem klasesbiedriem komplimentus, jo gudrs cilvēks ir ne tikai pārliecināts par savām zināšanām , bet arī uzmanīgs un laipns pret līdzcilvēkiem.

  Latviešu dzīvesziņā tikums ir likums. Nerakstīts, bet godā turams morāles kodekss. “Tikumus godā, lai tauta izdzīvotu, lai tauta dzīvotu, lai tauta uzplauktu un mirdzētu.”

  Paldies klases audzinātājām Innai Lobanovai, Valentīnai Harjkovai un Tatjanai Baranovskai un viņu audzēkņiem par neaizmirstamām stundām.

  Informāciju sagatavoja J. Bendorjusa

 • Ir pagājuši 27 gadi kopš 1991.gada janvāra dienām, kad Latvijas iedzīvotāji pulcējās Rīgā, lai nosargātu Latvijas brīvību un paustu gatavību turpināt uzsākto valsts neatkarības atjaunošanas ceļu. Barikādes bija unikāls nevardarbīgas pretošanās paraugs, kurā piedalījās cilvēki no visiem Latvijas novadiem.

  Arī Daugavpils Centra vidusskolā notika Barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumi, kurus rīkoja Sociālzinību skolotāju MK sadarbībā ar informātikas skolotāju V.Kostjukeviču un direktora vietnieku informātikas jautājumos V.Sučikeju. Skolā tika rādīta filma par barikāžu laiku, kā arī skolēniem notika tematiskās vēstures stundas par šo tēmu. Vairāki skolēni piedalījās Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja barikāžu aizstāvju piemiņai rīkotajā konkursā ,,Ar ticību Latvijai”, kurā ieguva godalgotas vietas un saņēma pateicības rakstus. Dažu klašu skolēni tikās ar barikāžu laika notikumu aculiecinieci, Daugavpils Centra vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju Daci Aizpurieti, kura dalījās atmiņās par pieredzēto Vecrīgā un Zaķusalā pie Latvijas televīzijas ēkas, kur kopā ar studiju biedriem pavadīja diennakti pie barikāžu ugunskuriem.

  Iejusties barikāžu laika gaisotnē palīdzēja skolas foajē izveidotā instalācija ,,Barikāžu ugunskurs”, pie kura ar interesi pulcējās skolēni, pedagogi un citi skolas darbinieki. Šis ugunskurs mums vēlreiz atgādināja, cik satraukuma pilns un skarbs ir bijis barikāžu laiks.

  Informāciju sagatavoja vēstures skolotāja Svetlana Beinaroviča

 • Pirms Ziemassvētkiem daudzi skolēni un skolotāji parūpējās par Ziemassvētku noskaņas radīšanu skolā un piedalījās konkursā ,,Ziemassvētku rotājumi”. Īpašu paldies gribas pateikt sākumskolas skolotājiem, bērniem un vecākiem, kuri palīdzēja veidot kompozīciju ,,Baltās sniegpārslas” 1.stāvā.

  Konkursā 1.vietu ieguva 1.b, 2.a, 2.c, 3.c, 4.a, 8.a kl., 2.vietu – 1.a, 2.b, 3.a, 3.b, 7.a, 9.a kl.

  Paldies visiem, kuri piedalījās šajā konkursā un padarīja mūsu skolu skaistāku un svinīgāku!

  Veiksmīgu 2018.gadu! Lai izdodas visas ieceres un piepildās visi sapņi!

  Direktora vietniece audzināšanas jomā Tamāra Zeiļa

  Apsveicam!

  Konkursa ,,Ziemassvētku rotājumi” uzvarētāji

  1.vieta – 1.b, 2.a, 2.c, 3.c, 4.a, 8.a klase

  2.vieta – 1.a, 2.b, 3.a, 3.b, 7.a, 9.a klase

  Lai Jaunajā gadā izdodas visas ieceres un piepildās visi sapņi!

   

 • Daugavpils Centra vidusskolas komandai 3.vieta Daugavpils pilsētas skolēnu sacensībās basketbolā 2004.-2005.g.dz. zēniem.

  Komandas sastāvs

  • Danila Žigačs
  • Ņikita Veselovs
  • Žans Piterovs
  • Oļegs Andžāns
  • Georgijs Obodņikovs
  • Timurs Volosovs
  • Maksims Guboglu
  • Sergejs Bizņa

  Sporta skolotāji: Maksims Sergejevs, Sergejs Forsjuks

 • Tikumiskās audzināšanas vadlīnijās ietverti 12 tikumi - atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance.

  Audzināšanas mērķis ir nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā. Tāpat mērķis ir veicināt izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to praktizēšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

  Daugavpils Centra vidusskolā 2017./2018.m.g. 12 tikumiem tika veltītas vairākas klases stundas, klases un ārpusklases pasākumi. Skolēni ir iesaistījušies labdarības akcijās, brīvprātīgo kustībā, makulatūras vākšanā.

  Interesanta un ļoti sirsnīga atklātā klases stunda, veltīta mērenības tikumam, 11.janvārī notika 8. b klasē. Skolotāja Inna Lobanova ar saviem audzēkņiem stundā meklēja mērenības noslēpumus. Stundas psiholoģiski emocionālo noslēpumainību un iegrimšanu sevī, savās vēlmēs un domās veicināja atbilstoša mūzika. Mērenība - rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personības attīstību. Sarežģītas lietas stundas laikā kļuva skolēniem saprotamas un tuvas, deva ierosinājumu individuālai rīcībai un attieksmei.

  12. janvārī skolas 2.stāva foajē notika kultūrvēsturiskās izstādes «Mani novadnieki» atklāšana.12.a un 7.a klases skolēni klausījās Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja speciālistes , Vēstures nodaļas vadītājas Valentīnas Slavkovskasstāstījumu par dramatiskākajiem pilsētas vēstures posmiem un uzzināja par ievērojamām personībām, kam šis ir jubilejas gads un kuru ieguldījums Daugavpils un valsts vēsturē ir nenovērtējami augsts (ilggadējais Daugavpils pilsētas pašvaldības vadītājs, Tautas labklājības ministrs Jānis Volonts – šogad 135 gadu jubileja, Latgales kongresa dalībnieks, Daugavpils apriņķa un pilsētas pašvaldības vadītājs Andrejs Švirksts – 120 gadu jubileja, vijolnieks, diriģents, pedagogs, Daugavpils simfoniskā orķestra dibinātājs Pauls Krūmiņš – 125 g., komponists, diriģents, ērģelnieks, pedagogs Alfrēds Feils – 115g., mākslinieks, pedagogs, Daugavpils Vēstures muzeja dibinātājs un vadītājs Oskars Kalējs – 115g.)

  Tā bija augstas tikumības stunda. Skola izsaka lielu pateicību Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam par iespēju organizēt izstādi savās telpās un sirsnīgu pateicību Valentīnai Slavkovskai par aizkustinošo stāstījumu.

  Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, godināsim spilgtas personības, kas ar savu ikdienas darbu ir devušas nozīmīgu ieguldījumu mūsu valsts veidošanā un pastāvēšanā!

  Informāciju sagatavoja skolotāja J. Bendorjusa.

 • 10.janvārī Daugavpils Centra vidusskolā norisinājās 10.starptautiskais internetturnīrs ,,Pasaku lādīte”, kurā piedalījās Centra vidusskolas 5.-6.kl. skolēni. Jaunie censoņi pabija ,,Pasakainās matemātikas stundā”, ieskatījās ,,Pasakainajā gleznu galerijā”, atpūtās ,,Pasakainā kafejnīcā”, iepirkās ,,Pasakaino apģērbu veikalā” un pat devās pastaigā pa,, Pasakaino zoodārzu”. Vislabāk ar āķīgajiem uzdevumiem tika galā 5.a klases komanda ,,Domājošie viszinīši”. Apsveicam uzvarētājus!

  Turnīra vadītāja Nataļja Kožanova

 • 22.decembrī 7.a un 7.b kl. skolēni un klases audzinātājas Natālija Hozjainova un Svetlana Skrupska devās ekskursijā uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu un seno Lietuvas valdnieku rezidenci Traķiem, kur varēja iepazīties ar Lietuvas vēsturi un apskatīt lielāko līdz mūsdienām saglabājušos viduslaiku pili Lietuvā. Viļņā skolēni pabija Lietuvas Nacionālās Bankas izveidotajā Naudas muzejā, kurā aplūkoja vissenākos un arī mūsdienu naudas eksponātus no visas pasaules. Arī dzintars Lietuvā visos laikos uzskatīts par nozīmīgu vērtību, tāpēc šai valstī ir vairāki tam veltīti muzeji. Skolēni pabija Viļņas Dzintara muzejā, kurā pārliecinājās par saules akmens unikālajām īpašībām un iepazinās ar ,,Dzintara ceļa” vēsturi. Ne tikai dzintars, bet arī muzeja pagrabi ar biezajām mūra sienām, viduslaiku krāsni podiņu apdedzināšanai atklāja vissenākās laikmeta liecības.

  Laiks bija brīnišķīgs, tāpēc skolēni labprāt pastaigājās pa vecpilsētu un pat pikojās, iztēlojoties seno leišu valdnieku neskaitāmās cīņas. Visur svētkiem uzpostajā pilsētā valdīja Ziemassvētku gaisotne, ēkas un kokus rotāja krāsainas lampiņu virtenes, mājīgo kafejnīcu un veikalu skatlogos mirdzēja krāšņas eglītes, taču īpašu iespaidu atstāja Viļņas centrālā egle, kura arī šogad atzīta par vienu no skaistākajām svētku eglēm Eiropā. Skolēniem šī ekskursija sagādāja neaizmirstamus iespaidus, un bērni ar nepacietību atkal gaida tādus braucienus!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Šī gada 27. janvārī Daugavpils pilsētas domē tika paziņoti noformējuma konkursa „Sirsnīgie Ziemassvētki” rezultāti. Daugavpils Centra vidusskola konkursā ieguva 3.vietu un saņēma Pateicības rakstus un naudas balvu 100 eiro apmērā.

  Decembrī mūsu skolas komanda nolēma piedalīties noformējuma konkursā ,,Sirsnīgie Ziemassvētki” un veidot svētku noskaņu, noformējot skolu Ziemassvētkiem. Konkursā piedalījās skolēni no dažādām klasēm, mājturības skolotāji Gunārs Gereiko un Tatjana Baranovska, klašu audzinātāji, kas veidoja noformējuma elementus no otrreizējiem materiāliem – papīra, celtniecības materiāliem, plastmasas traukiem, koka u.c.

  Skola atrodas pilsētas centrā, tāpēc galvenā kompozīcija ar briežiem un ragaviņām rotāja skolas piebūves jumtu. Lielās bumbas no plastmasas glāzēm un brieži no koka tika izgaismoti, lai iepriecinātu iedzīvotājus arī vakaros. Lai radītu sirsnīgu atmosfēru, noformējumā tika izmantotas mazākas sirsniņas un veidotas lielas sirdis no zvaniņiem un eglītēm uz skatlogiem.

  Apbalvošanas pasākumā Daugavpils pilsētas domes administrācija visiem 23 konkursa dalībniekiem izteica pateicību par piedalīšanos konkursā un vēlmi izrotāt iestādes, iepriecinot Daugavpils iedzīvotājus un viesus.

  Ļoti svarīgi, ka mūsu skolas skolēni, skolotāji, skolas darbinieki un administrācija šogad strādāja kā viena komanda, ar prieku un iedvesmu rotājot savu skolu . Pateicamies visiem par sadarbību un ieguldīto darbu.

  Skolas noformētāju komandas vārdā mājturības skolotāja T.Baranovska

 • 20.janvārī pirmo klašu skolēniem notika Ābeces svētki, uz kuriem bija ieradušies arī populāru multiplikācijas filmu varoņi. Atskanot mūzikai, sākās īsta jautrība. Mēs griezāmies dejā, aplaudējām un dziedājām kopā ar filmu varoņiem. Neiztika arī bez mīklām un āķīgiem uzdevumiem. Multfilmu varoņiem ļoti gribējās uzzināt, ko prot mūsu pirmklasnieki. Mēs teicami tikām galā ar visiem uzdevumiem. Klasē skolēnus gaidīja saldi cienasti un diploms par centību krievu valodas stundās. Visi bijām ļoti apmierināti ar šādiem Ābeces svētkiem un devāmies mājās ļoti labā garastāvoklī.

  Kl.audzinātājas O.Volodjko (1.a), O.Podžuka (1.b), O.Jurāne (1.c)

 • 2017. g. 24. janvāra vakarā Daugavpils Centra vidusskolas durvis vaļā vēra dzīvespriecīgi cilvēki. Skolā notika 5.a., 5.b., 6.a un 6.b klašu vecāku, bērnu un skolotāju kopīgs sporta pasākums ,,Jautrie ģimeņu starti”. Skolas sporta zālē šajā laikā valdīja neizsakāms prieks, čalas un kustība, jo sporta skolotāji Sergejs un Maksims bija sagatavojuši stafetes un spēles visu vecumu cilvēkiem. Starp vecākiem bija arī vectētiņš un skolēna sešgadīgais brālītis, kuri negribēja sēdēt malā. Stafetēs kopības sajūtu un drauga plecu juta ne tikai skolēni, vecāki un skolotāji, bet visi, kas bija sanākuši, jo malā sēdošie, komandu atbalstītāji, pārdzīvoja par veiksmēm un neveiksmēm. Lielu prieku visiem sagādāja skolēnu vecākie brāļi, kuri dzīvē sportā jau guvuši lielu pieredzi, tāpēc vērot viņu sniegumu visiem bija patīkami. Māmiņas un tēti nemaz neatpalika no saviem bērniem, toties bērni priecājās par vecāku sniegumu. Visi, kas piedalījās šajā sporta pasākumā, izjuta vienotības, prieka, draudzības un prasmju pārbaudes spēku.

  Kaut arī punkti tika skaitīti, vietas sadalītas (1.vieta – 6.a), pateicības raksti izdalīti un saldās balvas saņemtas, uzvarētāji bija visi. No pasākuma visi aizgāja gandarīti, moži, smaidīgi un apmierināti par veselīgi kopā pavadītu vakaru.

  5.a klases audzinātāja Monika Skutele

 • Krievu kultūrā iecienīto svētku – Tatjanas dienas – ietvaros šogad tika rīkots fotokonkurss Latvijas skolēniem, studentiem un skolotājiem par Krievijas galvaspilsētu Maskavu un bijušo galvaspilsētu Sanktpēterburgu. 21.janvārī Maskavas namā (Rīgā) notika konkursa uzvarētāju apbalvošana. Laureātu vidū šogad iekļuva arī Daugavpils Centra vidusskolas pārstāvji. Deniels Mihno (8.a kl.) ieguva 3.vietu (darbs "Vecās pilsētas saimniece"), bet krievu valodas un literatūras skolotāja Nataļja Kožanova – 2.vietu (darbs "Katram laikmetam savas virsotnes").

  Apsveicam uzvarētājus!

  260117 2 in

 • Daugavpils pilsētas atklātajā olimpiādē angļu valodā 9.klasēm

  • Anastasijai Vasiļjevai (9.a) – 2.vieta
  • Kristai Salcevičai (9.a) – atzinība

  Angļu valodas skolotāja – Tatjana Judajeva

 • 10.janvārī Daugavpils Universitātes ,,Krievu valodas un kultūras centrā” notika pašdarinātu apsveikuma kartīšu un pašdarinātu dāvanu konkursa ,,Ziemassvētku un Jaungada apsveikums” dalībnieku apbalvošana. Centra vidusskolas skolēni katru gadu piedalās šai konkursā un arī šogad sīvā konkurencē (vairāk nekā 300 dalībnieku) ieguva godalgotas vietas un piemiņas balvas. 2.vietu ieguva K.Amirova un J.Skrupska (6.a klase), 3.vietu D.Ivbulis (7.a klase), bet atzinību – D.Sivakovs (5.a klase). Visi darbi apskatāmi izstādē DU telpās, pēc tam tie tiks dāvināti bērnu nama bērniem.

  Paldies skolotājām Svetlanai Skrupskai, Valentīnai Harjkovai un Darjai Savickai, kuras sagatavoja skolēnus šim konkursam!

 • 2017. gada 18. janvārī Daugavpils Centra vidusskolas komanda 5 cilvēku sastāvā (Tatjana Dorožko, Diāna Gabrena, Viktorija Kovaļonoka, Vladislavs Kovaļčuks un Alisa Vasiļevska) piedalījās BJC „Jaunība” radošajā konkursā.

  Skolā stundu laikā skolēni izgatavoja Loto-spēli, kas ļauj pārbaudīt reizināšanas tabulas zināšanas, attīsta atmiņu un uzmanību. Savu spēli skolēni prezentēja konkursā, pierādot žūrijai, kā šo spēli var izmantot klasē, skolā un draugu pulkā. Konkursa dalībnieki stāstīja arī par savu mīļāko rotaļlietu, aizkustinot ar saviem sirsnīgajiem stāstiem gan žūriju, gan citu skolu audzēkņus. Pārējās stacijās skolēni izgatavoja dažādas rotaļlietas un svētku suvenīrus, sadarbojoties un sadalot pienākumus radošajā grupā.

  Kopvērtējumā mūsu skolas audzēkņi ieguva 2.vietu. Paldies mūsu skolas komandai un organizatoriem par ieguldīto darbu!

  5.b klases audzinātāja Tatjana Baranovska.

 • Daugavpils skolu sākumskolas klašu skolēniem bija iespēja piedalīties zīmējumu konkursā ,,Daugavpils lepnums 2016”, kurā bērni attēloja cilvēkus, ar kuriem viņi lepojas. Zīmējumu papildināja apraksts par šo personību, kā arī pamatojums, kāpēc tieši viņu skolēns ir izvēlējies. 13.janvārī notika svinīga apbalvošana, kurā mūsu skolas 3.b klases skolnieks Dmitrijs Ivanovs saņēma diplomu par iegūto 2.vietu (skolotāja Jekaterina Šnaidere), bet 1.c klases skolnieks Kamrans Gainutdinovs – atzinības rakstu (skolotāja Oksana Jurāne).

  Paldies skolēniem par radošu darbu un skolotājām J.Šnaiderei un O.Jurānei par atbalstu!

 • Loading...

 • Katru gadu valsts akciju sabiedrība ,,Ceļu satiksmes drošības direkcija” 6.- 8.klašu skolēniem rīko konkursu ,,Gribu būt mobils”. Tajā tiek aicināti piedalīties topošie un esošie velosipēdisti un mopēdisti. Konkursa mērķis ir paaugstināt skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī drošības jautājumiem. Šogad konkursā piedalījās 7.a klases skolēni Sulamīte Tovija Rasnače, Valērija Lakizo, Ņikita Vjugins un Dmitrijs Jefimovs. Uzdevumu risināšanai bija nepieciešamas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas satiksmes drošībā, kā arī loģika un radoša pieeja.

  Konkursa dalībnieki ir gandarīti par dalību šajā projektā, jo darbs komandā viņus mobilizēja, saliedēja un disciplinēja.

  Paldies skolotājai Inārai Pakalnei par ieguldīto darbu!

 • 12.janvārī Centra vidusskolā viesojās 17.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un pedagogi. Bērnudārza audzēkņi kopā ar Centra vidusskolas sākumskolas klašu skolēniem sniedza koncertu, kurā dziedāja un dejoja, bet pēc tam spēlēja dažādas spēles un gāja rotaļās. Tikšanās noritēja patīkamā, sirsnīgā gaisotnē, un pirmsskolas vecuma bērni bija gandarīti par iespēju viesoties īstā, lielā skolā un tikties ar šīs skolas skolēniem un skolotājiem.

 • Jau daudzus gadus Daugavpils Centra vidusskolas skolēni iesaistās Ziemassvētku labdarības akcijās. Lai sniegtu atbalstu bērnu nama ,,Priedīte” bērniem. 11.janvārī mūsu skolēni devās uz bērnu namu un uzdāvināja skaistas rotaļlietas, galda u.c. spēles, kancelejas preces un saldumus. Liels paldies skolēnu vecākiem, kuri iesaistījās šajā labdarības pasākumā un spēja radīt bērnu nama iemītnieku ikdienā svētku noskaņojumu un prieku. Pēc dāvanu pasniegšanas skolēni sniedza koncertu Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņās, iesaistījās kopīgās rotaļās, spēlēs un dejās.

  Atvadoties skolēni apsolīja ,,Priedītes” bērniem apciemot viņus atkal, jo šo vairākkārtējo tikšanos laikā ir sapratuši, cik ļoti nepieciešams dāvināt prieku un veltīt uzmanību tiem, kam tā ir visvairāk vajadzīga.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • ,,Samsung Skola nākotnei” ir digitālās izglītības iniciatīva, ko Samsung Electronics Baltics Latvijā īsteno jau kopš 2013.gada augusta. Šajā mācību gadā projektā nolēma iesaistīties arī Daugavpils Centra vidusskola, lai gan to izdarīt nebija vienkārši. Vispirms vajadzēja iziet vairākas atlases kārtas, tāpēc skolas komandai (komandas sastāvs – Jurijs Visockis, skolas direktors, Nataļja Kožanova – krievu val. skolotāja, Tatjana Baranovska – dabaszinību, bioloģijas un mājturības skolotāja, Vladimirs Kostjukevičs – informātikas skolotājs) saspringtā darbā nācās noformēt pieteikuma dokumentus. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, vispirms no 73 skolām uz nākamo atlases kārtu Rīgā tika uzaicinātas 30 skolas. Intervijas laikā bija jāpastāsta par skolas attīstības vīziju. Novērtējot ideju oriģinalitāti., komandas saliedētību un motivāciju, žūrija izvēlējās 15 finālistus, kuru skaitā iekļuva arī Daugavpils Centra vidusskola, kas savā projektā piedāvā Multimediju izglītības centra izveidi.

  Tagad 4 mēnešu laikā komandas dalībniekiem vajadzēs apmeklēt speciālus apmācības kursus Rīgā, atklāt savas radošās spējas un komandas saliedētību, tā kā komanda, kuras projekts žūrijas vērtējumā tiks atzīts par labāko, balvā saņems 10 000 eiro Samsung tehnoloģijām savai skolai. Tāds finansiāls atbalsts varētu palīdzēt skolā izveidot Multimediju izglītības centru. Novēlēsim mūsu skolotājiem veiksmi un panākumus šī kārotā mērķa sasniegšanā.

  dcv samsung

  1

 • 2016.gada 25. janvāri 3. vidusskolā notika pilsētas pasākums «Vārda gudrība». Radošajā darbnīcā piedalījās pilsētas 7.klašu skolēni. Pasākuma galvenais mērķis- popularizēt interesi par krievu kultūru un literatūru, attīstīt skolēnu radošās prasmes.
  Mūsu skolu pilsētas konkursā pārstāvēja 7.a un 7.b klases skolēni: Laura Osipova, Gļebs Vasiļevskis, Rimma Žižmanova un Darja Luščika. Skolēni tika apbalvoti ar atzinības rakstu un gardo šokolādi.
  Paldies mūsu skolēniem par darbu konkursā. Paldies skolotājiem- konsultantiem V.Harjkovai, J.Bendorjusai.

 • „Paliec sveika, Ābecīte!” – šos vārdus mūsu skolas pirmklasnieki lepni veltīja savai pirmajai skolas grāmatai 13. janvārī, kad notika „Ābeces svētki” 1.c klasē.
  Kopš 1.septembra ir pagājis jau pusgads. Visu šo laiku 1.klases skolēni čakli mācījās lasīt zilbes, likt tās kopā vārdos un no vārdiem veidot teikumus. Mazie skolēni ļoti gatavojās „Ābeces svētkiem” un ar lielu nepacietību tos gaidīja. Katram dalībniekam, gatavojoties šim pasākumam, bija gan uztraukums, gan prieks. Nu tas brīdis bija klāt, kad visi pirmklasnieki, glīti ietērpušies, uzlikuši galvā „zinību cepurītes”, lepni iesoļoja zālē. Pirmklasnieki deva zvērestu, ka viņi labi mācīsies skolā, mīlēs savu dzimteni, centīsies būt labi draugi. Viņu uzvedība un mācīšanās sniegs prieku vecākiem un skolotājiem, jo bērni ir kļuvuši vēl gudrāki un atraisītāki. 1.klases skolēni bija sagatavojuši interesantus priekšnesumus – dzejoļus un dziesmas. Svētki turpinājās mūzikas un deju ritmos, jautrās rotaļās kopā ar vecākiem. Svētki noritēja jautrā un omulīgā gaisotnē. ,,Ābeces svētki" bija jautrs, atmiņā paliekošs pasākums, kas ļoti iepatikās gan pašiem bērniem, gan viņu vecākiem.

  1.c klases audzinātāja Tatjana Vanaģele

 • Daugavpils Centra vidusskolas komandai 3.vieta Daugavpils pilsētas skolēnu sacensībās basketbolā 2004.-2005.g.dz. zēniem.150116 2

  Komandas sastāvs:

  Nikita Vorobjovs – 5.a
  Artūrs Ērglis – 5.a
  Georgijs Obednikovs – 5.b
  Timurs Volosovs – 5.b
  Ņikita Veselovs – 4.b
  Daniils Žigačs – 4.b
  Žanis Piterovs – 4.b
  Aleksandrs Sokolovs – 4.b

  Sporta skolotājs – Maksims Sergejevs

 • Pilsētas konkursā ,,Ziemassvētku atklātne” un ,,Ziemassvētku rokdarbs” mūsu skolas skolēni ieguva godalgotas vietas.150116 1

  Valērija Vasiļjeva 5.a – 1.vieta
  Jeļena Skrupska 5.a – 2.vieta
  Evelīna Dudareva 6.a – 2.vieta
  Valērija Pavlova 4.a – 3.vieta
  Deniss Ivbulis 6.a – 3.vieta
  Karīna Fiļipenko 8.b –3.vieta
  Viktorija Makoviča 6.a – 3.vieta
  Snežana Puncule 2.a – atzinība
  Viktorija Puncule 5.a – atzinība

  Paldies skolotājām – konsultantēm S.Skrupskai, D.Savickai, V.Harjkovai

 • snowman2016 web

 • absolventuvakars2016web

 • talantigi 2016 web

 • afs web

  „AFS Latvija” izsludina konkursu vidusskolēniem uz sešām daļējām stipendijām mācībām Dānijā, Itālijā, Dominikānas Republikā, Argentīnā un Meksikā 2016./2017. mācību gadā.

  Lasīt vairāk...

 • Šī gada 7.janvārī Daugavpils teātrī varēja noskatīties Daugavpils teātra bērnu studijas ,,Arlekīns” iestudēto izrādi ,,Marijas un Riekstkoža Ziemassvētki”. Šajā izrādē spēlēja arī mūsu skolas skolnieces – Aļona Didenko (9.b kl.), Miroslava Vilkova (8.a kl.), Viktorija Ravdivja (2.a kl.) un Viktorija Isajeva (10.a). Atbalstīt meitenes bija ieradušies viņu klasesbiedri, skolotāji, vecāki un skolas dramatiskā pulciņa dalībnieki, kuri ar interesi vēroja meiteņu spēli uz skatuves.
  Liels prieks, ka dalība skolas dramatiskajā pulciņā rosina skolēnu interesi par teātri, ļauj viņiem attīstīt savas radošās spējas un veicina izaugsmi šajā jomā. Vēlu veiksmi arī turpmāk!

  Dramatiskā pulciņa vadītāja Tamāra Zeiļa

   

   

 • Daugavpils Centra vidusskolas komandai 2.vieta Daugavpils pilsētas skolēnu sacensībās basketbolā 2002.-2003.g. dz. zēniem

  Komandas sastāvs:

  • Edgars Bleiders – 6.a kl.
  • Deniss Ivbulis – 6.a kl.
  • Antons Landenoks – 6.a kl.
  • Ņikita Vjugins – 6.a kl.
  • Jaroslavs Vilkovs – 6.b kl.
  • Nikolajs Šinkevičs – 7.a kl.
  • Gļebs Vasiļevskis – 7.a kl.
  • Jevgenijs Minins – 7.b kl.
  • Artjoms Kaminskis – 7.b

  Sporta skolotājs – Sergejs Forsjuks

 • 2015.gadā Daugavpils svinēja 740 gadu jubileju, kuras ietvaros ikviens varēja piedalīties akcijā ,,Labie darbi – 740”. Centra vidusskolas skolēni un pedagogi iesaistījās daudzos pasākumos (Daugavpils pilsētas svētki, Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, festivāls ,,ReSTart”, jauniešu festivāls ,,Artišoks”, Kara rekonstrukcijas festivāls u.c.), piedalījās koncertos, labdarības akcijās, konkursos un brīvprātīgo darbā, sadarbojās ar valsts un nevalstiskajām organizācijām (Daugavpils lietišķo sieviešu klubs ,,Olivia”, Latvijas Sarkanais Krusts u.c.), pētīja pilsētas vēsturi, vides un kultūras objektus, izcilas personības mūsu pilsētā. Atzinīgi tika novērtēts skolēnu pētījums par izcilo kordiriģenti Terēziju Broku konkursa ,,Kultūras kanons. Ģimenes tradīcijas” ietvaros. Interesanta un vērtīga sadarbība izveidojās 6.b klasei ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils nodaļu, kad skolēni projekta darba ietvaros saka pētīt šī dienesta vēsturi un attīstību. Skolas komanda uzvarēja spēlē - konkursā ,,Mana pils – Dinaburga – Daugavpils”, ieguva godalgas eseju konkursā ,,Daugavpils lepnums” un konkursā - akcijā ,,Košākā Lieldienu ola”.

  Mēs dzīvojam vēsturiskā pilsētā Daugavas krastos, kurā daudz tiek domāts par apkārtējās vides izpēti un saglabāšanu, tāpēc skolēni ar lielāko prieku un aizrautību sakopa kazemātus Daugavpils cietoksnī, kur mājo Baltijā lielākā sikspārņu kolonija, bet Stropu mežā pētīja retos aizsargājamos augus, piemēram, savvaļas orhidejas, lai pievērstu pilsētnieku uzmanību dabas piesārņošanas problēmai. Visu klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem pavasara Lielajā Talkā un rudens talkā sakopa teritorijas Stropu estrādē, Latgales zoodārza apkārtnē, Cietokšņa teritorijā, apmeklēja dzīvnieku patversmi, sagādāja dzīvniekiem barību un rotaļlietas. Mūsu skolēni aktīvi iesaistās labdarības akcijās, sniedza koncertus Daugavpils veco ļaužu sociālās aprūpes centrā, pagājušā gada nogalē akcijas ,,Sasildi sirdi” ietvaros ziedoja kancelejas preces, grāmatas un rotaļlietas Daugavpils reģionālās slimnīcas bērnu nodaļas bērniem, materiāli palīdzēja bērniem un pieaugušajiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Drīz skolēni sniegs koncertu un ziedos bērniem nepieciešamas lietas Kalkūnes bērnu bāreņu aprūpes centrā un bērnu rehabilitācijas centrā ,,Priedīte”.

  Pateicamies skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem par sirds siltumu, ieguldīto darbu un pašatdevi!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Ir noslēdzies kārtējais eseju un zīmējumu konkurss ,,Daugavpils lepnums 2015”, kura mērķis ir veicināt skolēnu patriotismu un pilsonisko apziņu, iepazīstot Daugavpils cilvēku likteņstāstus. Konkurss notika divās kārtās – skolā un pilsētā. 4. klašu skolēni zīmēja A4 formāta darbus, 5.-6. klašu skolēni veidoja savu redzējumu par viņuprāt cienījamiem cilvēkiem un domas izklāstīja esejā. Liels prieks, ka daudzo konkursa dalībnieku vidū godalgas ir ieguvuši divi mūsu skolas skolēni – Deniss Ivbulis (6.a klase) un Valērija Pavlova (4.a klase). Abi skolēni iepazīstināja ar saviem treneriem sportā – D.Ivbulis rakstīja eseju par volejbola treneri Vladimiru Priščepu, bet V.Pavlova veidoja zīmējumu par peldēšanas treneri Sergeju Kiseļovu. Eseju un zīmējumu konkursa laureāti tika sveikti š.g. 5.janvārī Daugavpils pilsētas domē.

  Paldies skolotājai Innai Lobanovai par pilsoniskuma un labestības veicināšanu, rosinot skolēnus piedalīties šajā konkursā!

  Ieskats Denisa Ivbuļa esejā par volejbola treneri V.Priščepu.

  „В нашем городе уже несколько лет проводится замечательный конкурс «Гордость Даугавпилса»! А замечателен он тем, что даёт нам возможность лишний раз присмотреться друг к другу. Увидеть, оценить и рассказать другим об удивительных людях нашего города. Уверен, что многие из них достойны этого звания. И необязательно быть известной личностью! Мне кажется, достаточно любить свою работу, быть честным, уважать окружающих.

  Я же хочу рассказать о тренере команды мальчиков в волейбольной школе, Прищепе Владимире Васильевиче. Более 30 лет он посвятил этой деятельности!!!! Неоднократно его воспитанники становились победителями не только Латвийских, но и международных турниров! В 2007 году Прищеп был признан лучшим тренером по волейболу! Его заслуги и вклад в развитие общества огромны.”

   

  daugavpilslepnums2015web

 • cela uz pilsonibu 2015web

 •  

   

   

  uznemshana 1kl 2015 web

 • Tautas ticība bija tā, kas janvāra barikāžu dienās liesmoja līdz ar spožajiem ugunskuriem. Atsaucot atmiņā tā laika sajūtas un tautas vienotības garu, ticību Latvijas neatkarības idejai, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 2015.gada 20.janvārī organizēja  1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumu „Atceres ugunskurs". Pasākumā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi,11.a klases skolēni. Svinīgā pasākuma atmosfēra, ugunskura liesma, videokadri no tā laika dienām, tumši sarkanas rozes barikāžu aizstāvju rokās, aizkustinošie aculiecinieku stāsti- viss palika atmiņā un aizkustināja dvēseli. Dzīvā atmiņa ir svarīgākais noteikums, lai 1991.gada janvāra traģiskie notikumi nekad neatkārtotos.

  Informāciju sagatavoja skolotāja J.Bendorjusa

 •  

   

   

  absolventuvakars2015web

 • 12., 13., 14.janvārī mūsu skolas pirmo klašu skolēniem notika ,,Ābeces svētki". Tās ir atvadas no pirmās mācību grāmatas, ar kuras palīdzību skolēni apgūst lasītprasmi dzimtajā valodā. Bērni pastāstīja vecākiem par saviem panākumiem, aktīvi iesaistījās dažādos konkursos un skaitīja dzejoļus. Noslēgumā visi dejoja diskotēkā. ,,Ābeces svētki" bija jautrs, atmiņā paliekošs pasākums, kas ļoti iepatikās gan pašiem bērniem, gan viņu vecākiem.

  1.a klases audzinātāja N.Glušakova

 • Jau ceturto gadu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde aicināja Daugavpils l.-7. klašu skolēnus  rakstīt  esejas par personībām,  par kurām  daugavpilieši varētu lepoties. Šogad eseju un zīmējumu konkursam tika iesniegti 82 skolēnu darbi, kuros tika nominēti  74 daugavpilieši. Daugavpils skolēnu eseju un zīmējumu konkursa  „Daugavpils lepnums 2014" noslēguma pasākums notika  12.janvārī Daugavpils domes lielajā  zālē. Konkursā ļoti augstus rezultātus uzrādīja vairāki mūsu skolas skolēni. Piedāvājam ieskatu labāko eseju fragmentos.

  Deniss Ivbulis (5.a kl.) rakstīja par vetārsti Antru Demidenko un ieguva 1.vietu.

  „Даугавпилс - удивительный город! Здесь живут, учатся и работают замечательные люди. Многие из них достойны почётного звания – «Гордость Даугавпилса». Я же хочу рассказать о человеке, который не просто живёт в нашем городе, но и хорошо делает свою работу. И делает её не просто хорошо, а с увлечением, от всего сердца и получает от этого удовольствие. Это Антра Демиденко - ветеринарный врач."

  Aleksejs Ivanovs (6.a kl.) rakstīja par treneri Leonīdu Tihonovu un ieguva 2.vietu.

  «В жизни легче достичь поставленных целей, если брать пример с конкретного человека. В этом случае  ты знаешь и видишь:  куда стремишься, какие могут быть результаты.  Я уже три года занимаюсь спортивными танцами. Леонид Тихонов – мой самый лучший тренер!  Леонид — это  высококлассный специалист по спортивным танцам. Он имеет сертификаты, звания, награды."

  Darja Vasile (6.b kl.) rakstīja par solisti Ilonu Bageli un ieguva 2.vietu.

  «Илона Багеле  -   замечательная певица, опытнейший педагог, патриот своего родного города.  Вот по этому, я считаю, что именно этот человек заслуживает звания «Гордость Даугавпилса»."

  Laura Celitāne (6.b kl.) rakstīja par vectēvu Raimondu Petroviču un ieguva 2.vietu.

  „У  каждого подростка  есть свой  кумир. Это  человек,  которым ты восхищаешься. Я знаю, что у многих кумиры - мировые знаменитости, звёзды музыки и кино. Многие  стараются быть похожими на них: копируют причёски, одеваются как они. А у меня  другой кумир – мой дедушка. „

  Artjoms Kaminskis (6.b kl.) rakstīja par sportistu Andžeju Lebedevu un ieguva 3.vietu.

  «В мире много видов спорта, и все они отличаются друг от друга. Спортом можно заниматься профессионально и просто для себя. Человек может выбрать любой вид спорта. Мой любимый вид спорта – спидвей. Это интересная и захватывающая гонка на мотоциклах. Я горжусь успехами Даугапилсской команды «Локомотив». Сборная команда Латвии занимает 6 место в мире и 3 место в первой «Польской Лиге».

  В личном зачёте лидирует Анджей Лебедев. Его рейтинг высок: 2 место на Чемпионате Европы среди юниоров и 4 место в мире."

  Skolotājai  Innai Lobanovai tika izteikta pateicība par pilsoniskuma un labestības veicināšanu, rosinot skolēnus piedalīties pilsētas eseju un zīmējumu konkursā  „Daugavpils lepnums 2014.

 • ,,Ja kaut kas nākas grūti, tas ir vēl viens

  iemesls vairāk, lai to izdarītu."

  (Aksels Munte)

  Ar šiem Aksela Muntes vārdiem gribas iesākt savu stāstījumu par Daugavpils Centra vidusskolas kulturoloģijas, krievu valodas un literatūras skolotāju, skolas muzeja vadītāju un  11.a klases audzinātāju Jevgeniju Bendorjusu. Jevgenija ir cilvēks, kas, apvienojot mācību un audzināšanas darbu vienā nepārtrauktā radošā procesā, spēj panākt intensīvu lietu virzību un attīstību viņai tik tuvajā kultūras un mākslas pasaulē. Nupat Daugavpils Centra vidusskola saņēma Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Atzinības rakstu par labāko klases audzināšanas stundu, kuru savā audzināmajā klasē vadīja skolotāja Bendorjusa. Viņas piedāvātā stunda ,,Mēs varam būt interesanti viens otram" bija lielisks piemērs tam, kā klases kolektīvā kopt humānās vērtības – cieņu, toleranci, mīlestību, atklāt skolēnu talantus un radīt jauniešu interesi vienam par otru. Centrālais motīvs šajā stundā bija kādas klases skolnieces radīto mākslas darbu pasaule, kā sarunas par mūziku, literatūru, iedvesmas avotiem mūsu dzīvē.

  2014.gada nogalē J.Bendorjusa un viņas vadītā vidusskolēnu komanda saņēma Latvijas Kultūras akadēmijas pateicību par piedalīšanos augstskolas rīkotajā kultūras kanona konkursā ,,Kultūras tradīcijas ģimenē", kurā skolēnu komanda iepazinās ar Dziesmu svētku tradīcijām Broku ģimenē. Atmiņā paliekoši izvērtās tikšanās mirkļi ar izcilo Dziesmu svētku diriģenti Terēziju Broku. Tika apzināti būtiski fakti par viņas dzīvi, kas piepildīta ar mūziku un dziesmu. Saruna ar diriģenti bija kā pieskāriens Latgales dvēselei, jo šādi brīži palīdz skolēniem apjaust Latvijas kultūrtelpas plašumu un dziļumu.

  Kultūra un māksla valstī nevar pastāvēt bez pašaizliedzīga darba, sabiedrības atbalsta un brīvības. Tāpēc, lai paustu patriotisko nostāju pret savu valsti un piedzīvotu piederības sajūtu zemei, kurā dzīvojam, skolotājas J.Bendorjusas klases zēni un meitenes ar labām sekmēm startēja Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un Rekrutēšanas un jaunsardzes centra organizētajā spēlē ,,Jaunie Rīgas sargi. Atceries Lāčplēšus!" .

  Personība, ģimene, valsts – šie trīs ir nesaraujami saistīti jēdzieni, un, pateicoties skolotājas J.Bendorjusas pedagoģiskajam talantam, plašajām zināšanām un entuziasmam, izpratne par šīm vērtībām tiek ieaudzināta arī skolēnos. 

  lab min bend

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Ziemassvētki un gada nogale ir laiks, kad pierimst straujais dzīves skrējiens un cilvēki labprāt iesaistās labdarības pasākumos, lai sniegtu atbalstu un uzmundrinājumu tiem, kas dažādu iemeslu dēļ nonākuši dzīves grūtībās.

  Daugavpils Centra vidusskolas skolēni kopā ar vecākiem un pedagogiem iesaistījās labdarības akcijā ,,No sirds uz sirdi" un organizēja koncertu šīs akcijas ietvaros. Sadarbībā ar televīziju ,,Dautkom" vidusskolas kolektīvs piedalījās akcijā ,,Drošsirdības kaste", tajā tika saziedotas rotaļlietas bērniem, kuri veselības stāvokļa dēļ ilgstoši uzturas ārstniecības iestādēs. Daudzi skolēni, vecāki un pedagogi  iesaistījās arī Latvijas Sarkana Krusta rīkotajā akcijā ,,Balta, balta mana sirds", kurā saziedoja dažādas saimniecībā noderīgas lietas, apģērbu un rotaļlietas bērniem, kurus audzina nepilngadīgas māmiņas.

  Četrdesmit mūsu skolas labākie un aktīvākie skolēni saņēma ielūgumus uz Daugavpils pilsētas domes rīkotajiem koncertiem, kā arī ieguva balvas par labām sekmēm mācībās un aktīvu sabiedrisko darbību. Daudzi skolēni apmeklēja  bērnu un jauniešu centra ,,Jaunība" dalībnieku koncertu Kultūras un sporta pilī. Skolēni atzinīgi novērtēja repertuāra izvēli un izteiksmīgās dekorācijas. Svētku priekšvakarā arī skolā notika Ziemassvētku koncerti un klases vakari.

  Skolēni kopā ar klašu audzinātājiem piedalījās Ziemassvētku masku parādē, kurā ieguva divas balvas par oriģinālām un interesantām maskām – ,,Vismazākā maska" (Snežana Baranovska un Dmitrijas Ivanovs – 1.b klase) un ,,Kaza un septiņi kazlēni" (Anastasija Bespalova – 9.b klase).

  Mācību semestra nogalē skolēni izrotāja savas klases atbilstoši Ziemassvētku un Jaungada tematikai. Apkopojot rezultātus par gaumīgāko un radošāko klases noformējumu, tika apbalvoti šie klašu kolektīvi:

  • 1.b klase – ,,Baltā pasaka",
  • 3.b klase – ,,Vizuālais gaismas noformējums",
  • 4.a klase – ,,Sniegavīru origami",
  • 6.a – „2015",
  • 10.a klase – ,,Modernais kazas gads".

  Paldies skolēniem, vecākiem un pedagogiem, kuri ieguldīja savu radošo izdomu, līdzekļus un laiku līdzcilvēku atbalstam un gaišas, sirsnīgas svētku gaisotnes radīšanai skolā!

  Lai Jaunais gads ir darbīgs, panākumiem bagāts, lai īstenojas mūsu mērķi un ieceres!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 •  

   

   

  uzn 1kl 2014 lv webuzn 1kl 2014 ru web

 • Tuvojoties Ziemas Olimpiskajām spēlēm visa pasaule ir jaunu rekordu gaidās, bet Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā „Zīlīte" 2013.gada rekordi ir jau uzstādīti un tiek apkopoti „Rekordu grāmatā".

  2014. gada 17. janvārī Bērnu bibliotēkā „Zīlīte" notika ikgadējais pasākums „Lasītāju rekordu grāmata - 2013", kurā tika apkopoti gada lielākie sasniegumi un pasniegtas balvas iegūtajās nominācijās.

  Kā jūs jau lasījāt, mūsu skolas bibliotēka cieši sadarbojas ar bērnu bibliotēku „Zīlīte". Mūsu skolēni vienmēr aktīvi piedalās „Zīlītes" rīkotajos konkursos un pasākumos. Arī 17.janvārī, kad apbalvoja aktīvākos lasītājus, bija arī Centra vidusskolas skolēni. Nominācija „Visneatlaidīgākais informācijas meklētājs" tika apbalvota Anastasija Kurčenko. Mūsu skola bija nominēta kā „Visaktīvākā izglītības iestāde", kūra piedalījās  bibliotēkas organizētajos konkursos.

  Patīkami atzīmēt, ka jau sakumskolas skolēni ir aktīvi  „Zīlīte" konkursu dalībnieki. Viņi piedalījās radošo darbu konkursā „Mana pasaka Latvijai", kur bija jāuzraksta sava pasaka.

  Sakām: „Paldies!" – klašu audzinātājiem, kuri palīdzēja skolēniem.

  Nav jādodas uz Olimpiskajām spēlēm, lai kļūtu par kāda rekorda ieguvēju, nav jāraksta pieteikums un jāpiesakās Ginesa rekordu grāmatai, ir tikai jāatnāk uz Bērnu bibliotēku „Zīlīte", jākļūst par tās lietotāju un katram no Jums ir iespēja iekļūt Lasītāju rekordu grāmatā.

  Ljudmila Jagura

 • Гордость Даугавпилса, обладатель серебряной медали чемпионата мира по фехтованию 2013 года, призер многочисленных соревнований в Латвии и за рубежом, ученик математического класса Даугавпилсской средней школы Центра Андрис Яхимович рассказал порталу D-fakti.lv о своих успехах и планах на будущее.

  В январе юный спортсмен Андрис Яхимович - серебряный медалист чемпионата мира по фехтованию, за свои достижения получил награду Даугавпилса «Спортсмен года 2013». Андрис учится в Даугавпилсской Центральной средней школе и в мае 2014 года отпразднует свое совершеннолетие.

  Общительный и жизнерадостный юноша поделился своими впечатлениями о победе на чемпионате мира, уверив, что звездная болезнь - это не про него. Очень нежно относящийся к своей семье и обаятельный до безумия молодой фехтовальщик после разговора оставил приятное ощущение того, что Даугавпилс не пропадет, если в нем будут жить такие целеустремленные и умные молодые люди.

  - Андрис, в каком возрасте ты начал заниматься фехтованием и почему именно этим спортом?
  - Все весьма банально - в первом классе, когда мне было семь лет, в школу пришел тренер по фехтованию Сергей Шакунов, рассказал подробно об этом виде спорта и пригласил на тренировку. Мои глаза загорелись, я решил попробовать - мне понравилось, и с тех пор уже на протяжении десяти лет я занимаюсь любимым делом.

  - Да, твои глаза горят до сих пор. А горят ли глаза у родителей, которым нужно оплачивать все расходы, связанные с соревнованиями?
  - Все расходы, связанные с взносами за соревнования и проживание берет на себя Даугавпилсское управление спорта и спортшкола, а сами тренировки бесплатные. Конечно, мне самому, то есть родителям, нужно покупать амуницию - костюм, маску и клинок. Все это может превышать сумму более 500 латов, но это не каждый год.

  - А график тренировок жесткий? Остается ли у тебя свободное время?
  - Тренируюсь я шесть дней в неделю кроме воскресенья, четыре раза фехтование, еще два дня уходит на общую физподготовку. Но также есть и дополнительные занятия для отработки конкретных элементов. Время свободное, конечно, есть, но не так много. Я учусь в математическом классе, и учеба занимает основное время. Также я занимаюсь street workout (турники), гуляю с друзьями и экспериментирую на кухне. Очень люблю готовить, помогаю маме с готовкой.

  - Ты завоевал серебряную медаль на чемпионате мира среди кадетов. Расскажи, чем отличается группа кадетов от юниоров?
  - Кадеты - это самая младшая группа до 17-ти лет, юниоры с 17 до 20, сениоры с 20 лет, и также есть еще ветераны. На данный момент я первый год в юниорах, и сейчас проходят этапы Кубка мира среди юниоров. 30 января поеду на соревнования в Гетеборг, Швецию, на очередной этап Кубка мира. Пока все идет по плану, хотя в группе юниоров приходится сложнее, попадаются более взрослые и опытные противники.

  - Что ты чувствовал на чемпионате, когда понял, что борешься за золотую медаль?
  - В Хорватии я ощущал очень сильное волнение, ведь это соревнования высокого класса, была масса соперников. Но когда становишься на дорожку все мысли о волнении должны улететь прочь. Именно таким образом победа будет в руках, иначе ослабляется воля. Свою группу прошел с одним поражением, и самое большое напряжение испытывал с начала соревнований. Первым моим соперником был израильтянин, и он тоже оказался левшой, как и я, а левши, как известно, самые коварные соперники. Потом с испанцем был очень напряженный бой, но я его победил, и осознание того, что бронзовая медаль у меня стабильно в руках, придавало мне неописуемое чувство радости! Далее следовал тяжелый бой с американцем, где и его мне удалось одолеть. Во время последнего боя, который определял, кому же достанется золотая медаль, я в какой-то момент «проспал» укол от соперника и победа оказалась за ним со счетом 14:12. Но эмоции мои зашкаливали, я был счастлив, что мне удалось завоевать серебряную медаль. Кроме этого, я обрел новые знакомства, мы до сих пор общаемся с ребятами в социальных сетях.

  - А твой тренер и родители как отреагировали?
  - С тренером у меня отдельная история. После долгих лет преподавания Сергей Шакунов ушел с тренерской работы за неделю до чемпионата мира. Тренер всегда учил меня самостоятельности, и о его уходе я знал заранее. Александр Пляскин продолжил тренировать меня - на чемпионате я соревновался уже под его руководством, и сейчас он также продолжает меня воспитывать. Безусловно, все были счастливы, особенно родители. У них особый подход ко мне, они никогда не давят на меня перед соревнованиями, научили меня самостоятельности и не дают таких советов, которые могли бы сбить меня с толку.

  - Ты сейчас ученик 11-го класса - самое время определяться с карьерой. У тебя уже есть идеи, чем бы ты хотел заниматься после окончания школы?
  - Вариантов много, как и у всех, но конкретно я еще не определился. Из профессий, которые мне хотелось бы освоить - это либо кулинария, либо программирование. Еще хотелось бы обучиться на судью соревнований, но это возможно только за границей. Ехать учиться в Ригу я пока точно не хочу, там нет фехтования, только рапира и сабля - а это не мое. Занятия по фехтованию я планирую продолжать еще очень долгое время.

  Алена Молокова, Latgales Media Centrs

 • Pаmatojoties uz MK noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm",

  ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20°C, izglītības iestādi drīkst neapmeklēt izglītojamie vecumā līdz 12 gadiem (1.-5.klašu skolēni), savukārt, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25°C, mācību iestādi drīkst neapmeklēt arī skolēni vecumā no 13 gadiem (no 6.klases).

  Administrācija

 • Šodien, 17.janvārī, mūsu skolā viesojās mākslinieki no Ventspils, kuri iepazīstināja jaunāko klašu skolēnus ar stikla izgatavošanas tehnoloģiju un materiāliem. Vispirms tika nodemonstrēts viens stikla apstrādes process (stikla karsēšana un figūriņu veidošana), kur meistars ļoti skrupulozi un uzmanīgi 10 minūšu laikā izveidoja krāsainu stikla figūriņu. Pēc tam arī pašiem skolēniem tika dota iespēja piedalīties vienkāršākā stikla apstrādes procesā – no sakarsētas stikla caurulītes izpūst nelielu figūru, kas visbiežāk atgādināja burbulīti vai, piemēram, cīsiņu. Tie, kuri kādreiz ir apmeklējuši Līvānu stikla fabriku un redzējuši meistaru darbu, varēja salīdzināt gan tehnoloģijas, gan apstākļus, kādos var izgatavot izstrādājumus no šī šķietami ikdienišķā un pierastā, bet patiesībā tehnoloģiski ļoti sarežģītā materiāla, kura pamatā ir kvarca smilts, kā arī nedaudz sāls(spīdumam) un metāla (krāsai vai tonim). Turklāt šie materiāli jāapstrādā 2000 grādu pēc C°| temperatūrā, tieši šis fakts skolēnos izraisīja lielu izbrīnu, jo tik augstu temperatūru ikdienišķos apstākļos iegūt nav iespējams. Skolēniem bija iespēja tikt pie nelielām, bet skaistām balvām, ja viņi prata pareizi atbildēt uz jautājumiem par stikla izgatavošanu.

  Pasaulē ir vairākas stikla un kristāla izgatavošanas tradīcijām bagātas pilsētas vai reģioni, kas ieguvuši pasaules slavu ar saviem izstrādājumiem – Bohēmija Čehijā, Murano Itālijā u.c. Mūsu viesi no Ventspils stikla apstrādes mākslu mācījušies Krievijas stikla meistaru pilsētā Gus-Khrustalny Vladimiras apgabalā. Jau pirms vairākiem gadsimtiem šeit veidojušās spēcīgas un savdabīgas stikla apstrādes tradīcijas, un šai pilsētā radītie darbi sastopami gan Krievijas, gan pasaules muzejos un pat karaļnamos. Arī Ventspils mākslinieku veidotās stikla figūriņas bija ļoti smalkas un graciozas; vērīgāk ielūkojoties tajās, varēja ieraudzīt neparasto un brīnumaino, atsaukt atmiņā  kaut ko no pasakas.

  Informāciju sagatavoja Dace Aizpuriete

 • absolventuvakars2014web

 •  Sākusies pieteikšanās Ēnu dienai 2014, kas šogad notiks 12.februārī. Par darbinieka „ēnu" var kļūt ikviens 1.-12. klases skolēns.

  Kurš vēlas piedalīties, lūdzu no 22.-31. janvāra reģistrējieties portālā www.enudiena.lv

  Karjeras centrs

 •  Šī mācību gada novembrī par godu Latvijas valsts proklamēšanas svētkiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde, Sociālo zinību skolotāju un Sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības rīkoja radošo darbu (eseju, zīmējumu) konkursu ,,Daugavpils lepnums 2013" Daugavpils vispārizglītojošo skolu 1.-7. klašu skolēniem. Konkursa darbus izvērtēja VPIP izglītības metodiķes, Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja I.Sprindžuka un VPIP sabiedrisko attiecību speciāliste A.Pelša. Labākās esejas  un zīmējumi tika izvirzīti nominācijām ,,Daugavpils lepnums 2013 - ģimene", ,,Daugavpils lepnums 2013 – skolotājs", ,,Daugavpils lepnums 2013 – sava aroda meistars", ,,Daugavpils lepnums 2013 – sportists", un šī gada 10.janvārī visi labāko darbu autori saņēma organizatoru sarūpētās balvas un pateicības rakstus. Īpašu novērtējumu ieguva arī mūsu skolas 4.b klases skolniece Viktorija Makoviča, kā arī viņas klasesbiedri Nikita Kovaļovs, Deniss Ivbulis, Margarita Ceceruka un Valērija Lakizo. Liels paldies skolēniem un 4.b klases vizuālās mākslas skolotājai Nataļjai Glušakovai par ieguldījumu viņu sagatavošanā šim konkursam!

  Skolēni konkursa darbos pauda savu mīlestību, cieņu un atzinību vecākiem, skolasbiedriem, pedagogiem un izciliem sava aroda meistariem, kuru sasniegumi un labais piemērs ir tik nepieciešami mūsu sabiedrībai, īpaši jau skolu jaunatnei.

  Mums liels prieks par visiem mūsu skolas kolektīva pārstāvjiem, kurus skolēni ir minējuši kā izcilus sava darba darītājus. Nominācijai ,,Daugavpils lepnums 2013 – sava aroda meistars" tika izvirzīta Centra vidusskolas direktore Nadežda Hetmane, nominācijai ,,Daugavpils lepnums 2013 – skolotājs"  – krievu val., literatūras un vācu val. skolotāja Svetlana Lokteva un deju skolotājs Leonīds Tihonovs, bet nominācijai ,,Daugavpils lepnums 2013 – sportists" tika izvirzīts 11.a klases skolnieks, pasaules vicečempions paukošanā kadetiem Andris Jahimovičs. Viņš ir arī titula ,,Gada sportists 2013" ieguvējs.

  Esam gandarīti un lepni, ka mūsu skolā mācās un strādā  spilgtas, interesantas personības, kuru darbs un panākumi tiek pamanīti, novērtēti un iedvesmo arī pārējos.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Š.g. 9.janvārī Daugavpils domes rīkotajā konkursā ,,Sporta laureāts 2013"  11.a klases skolnieks Andris Jahimovičs ieguva titulu ,,Gada sportists 2013"!

  Lai veicas turpmākajos mačos!

 • Vecāku padomes sēde notiks š.g 16. janvārī plkst. 17.30 211. kabinetā.

   

  Dienas kārtība:

  1. Skolēnu ēdināšanas organizēšana skolā.

  Vecāku pārstāvji.

  2. Vecāku aptaujas un izpētes rezultāti.

  Medmāsa Rimma Lavrinovičiene.

  3. Aktualitātes karjeras izglītībā.

  Karjeras izglītības konsultants Rita Vasiļonoka.

  4. Ziemassvētku labdarības akciju rezultāti.

  Veselību veicināšanas skolas koordinatore Monika Skutele.

  5.  Dažādas  skolas aktualitātes.

  Direktore N. Hetmane.

 • Дорогая редакция, у меня никогда не возникало желания написать письмо в СМИ. Но сегодня не могу не поделиться с Вами и вашими читателями теми событиями, которые произошли в моей жизни.

  Даугавпилс мой родной город, но сейчас я и моя семья живем в Сиэтле и являемся гражданами Соединенных Штатов Америки. Два месяца назад, по семейным обстоятельствам, мне пришлось приехать в наш город, а моему сыну, первокласснику, прервать на некоторое время учебу в американской школе. Как мама, я переживала, отразится ли перерыв в учебе на его дальнейших успехах в школе. Поэтому я решила обратиться в Центральную среднюю школу.

  Конечно, я волновалась: как отнесутся к моей просьбе, как встретят моего сына ровесники, потому что он практически не говорил по-русски. Однако волнения оказались напрасными. Нас очень приветливо встретила директор школы Гетмане Надежда Ивановна. Она с большим пониманием отнеслась к нашей ситуации. Первая беседа с ней прошла на родном языке моего сына Майкла, т.е. по-английски. С первых минут она расположила мальчика к себе, и он не мог дождаться начала учебы.

  И вот Майкл стал учеником 1б класса Центральной средней школы, где классный руководитель - Поджук Ольга Сергеевна.

  В это трудно поверить, что за какие-то два месяца Ольга Сергеевна научила моего сына читать и писать по-русски. Благодаря творческой и очень дружеской атмосфере, созданной Ольгой Сергеевной, мой сын чувствовал себя вполне комфортно, мы даже не вспомнили ни о каком адаптационном периоде. Притом, что программа 1-ого класса гораздо насыщеннее и сложнее, чем в американской школе, учителя своим трепетным отношением помогли моему сынишке развить в себе необходимые качества и навыки.

  Нас пригласили принять участие в различных внеклассных мероприятиях, которые проводились в школе: Зейле Тамара Тимофеевна, организатор внеклассной работы и руководитель драмкружка, предложила поучаствовать в постановке новогодней сказки. Роль Волка, как мне кажется, нам удалась на славу! Учителя английского языка пригласили почитать стихи на конкурсе «Jingle Bells 2013-Winter». А поход в детскую библиотеку с классным руководителем стал настоящим праздником для моего мальчика, ведь теперь названия замечательных детских книг он может прочитать по-русски самостоятельно.

  Я стала задумываться, в чем причина успехов моего сына. Конечно, не в его исключительности, он обыкновенный семилетний ребенок, а в очень высоком профессионализме педагогического коллектива Центральной средней школы.

  К сожалению, мы скоро возвращаемся домой, и я искренне завидую ученикам и родителям, которые привели своих детей учиться в эту замечательную школу.

  Новый год - удивительное время, когда мы вспоминаем все хорошее, делимся планами на будущее и желаем друг другу добра, благополучия и процветания. Хочу пожелать всем учителям успехов, исполнения желаний, послушных и стремящихся к знаниям учеников. Пусть Вас в новом году сопровождают вера в хороших людей и оптимизм!

  С уважением, семья Найт.

  © ГРАНИ.lv

 • 29.janvārī jau trešo reizi Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika Atklātā Latgales novada olimpiāde kulturoloģijā. Pirmās vietas ieguva skolēni no Rēzekne un Balviem. Apbalvoto vidū - viena Daugavpils Centra vidusskolas skolniece.

  Šogad uz Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes organizēto pasākumu pulcējās 31 vidusskolēns no 16 skolām, pārstāvot 8 Latgales un Zemgales novadus, informē Daugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde.

  Olimpiādes tēma „Modernisma attīstība tēlotājmākslā Latvijā 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta pirmajā pusē" skolēniem grūtības nesagādāja, un viņi varēja parādīt savu erudīciju un kultūrfaktu analīzes prasmes, kā arī iejusties mākslas zinātnieku lomā. Visi skolotāji piedalījās darbu vērtēšanā, kā arī diskutēja par kulturoloģijas mācīšanas jautājumiem. Uz olimpiādi bija ieradušies sava priekšmeta entuziasti, tāpēc priecājāmies gan par skolēnu labajiem rezultātiem, gan iespēju satikties un aprunāties.

  Godalgotās vietas 2013.gada olimpiādē ieguva 12 skolēni. No tiem pirmās vietas aizceļoja uz Rēzekni un Balviem – tās ieguva Aiva Streļča (Rēzeknes Valsts ģimnāzija), Baiba Baltace (Rēzeknes 1.vidusskola) un Kristīne Šmiukše (Balvu Valsts ģimnāzija). 2.vietas ieguva ciemiņi no Iecavas vidusskolas (Asnate Kaupe un Katrina Mertsa), kā arī Balvu Valsts ģimnāzijas skolniece Kristīne Antonova un Rēzeknes Valsts ģimnāzijas skolniece Solvita Čerņavska. 3.vietu dalīja Viļakas Valsts ģimnāzijas skolniece Evija Kitova, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas skolniece Signija Ludborža un Daugavpils Centra vidusskolas skolniece Laura Bernāne.
   

  D-fakti.lv

 • 25. janvārī Daugavpils Centra vidusskolā notika 9. novadpētniecības konference, kuru rīkoja Centra vidusskolas vēstures entuziasti, nevalstiskā organizācija „Latgales novadpētnieki" un Krievu vēsturiskais klubs. Kaut arī konference notika jau devīto reizi, šogad tā bija īpaša, jo piedāvāja iespēju satikties vēstures entuziastiem un profesionāļiem, kā arī skāra ne tikai vēstures pētniecību, bet rosināja domāt par nākotni un vietējās vēstures mācīšanu Daugavpils skolās.

  Ar referātiem konferencē uzstājās gan skolotājas, gan NVO pārstāvji. Centra vidusskolas vēstures skolotāja Inna Lobanova pastāstīja par Jezuītu ordeņa darbību Dinaburgā 17.-18.gadsimtā, Daugavpils Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Aiga Hudobčenoka iepazīstināja ar latviešu ģimnāzijas vēsturi 19.-21.gadsimtā caur fotogrāfiju prizmu. Daugavpils J.Pilsudska valsts poļu ģimnāzijas skolotāja Gaļina Blaževiča stāstīja par poļu skolas vēsturi pirmās Latvijas brīvvalsts laikā un tagad, tādējādi demonstrējot poļu kultūras pienesumu Latgalei. Interesanti bija ebreju vēstures pētnieka Iosifa Račko un novadpētnieka Nikolaja Pavloviča referāti par ebreju un baltkrievu skolu attīstību Daugavpilī. Jaunāko laiku vēsturi demonstrēja vēsturnieka Artjoma Mahlina  stāsts par Daugavpils 9.vidusskolas ģerboņa vēsturi un simboliku, jo izrādās, tas bija pirmais oficiālai skolas ģerbonis atjaunotajā Latvijā.

  Konferences noslēgumā mums bija iespēja viesoties Daugavpils Centra vidusskolas muzejā un klausīties skolotājas Jevgenijas Bendorjusas stāstu par skolas sarežģīto vēsturi un izcilajiem absolventiem. Konferences materiāli tika apkopoti brošūrā, ko saņēma katrs dalībnieks un klausītājs. Šī konference būs labs rosinājums skolu jaunatnei kārtējo reizi atgādināt par novadpētniecības nepieciešamību, piedāvāt izlasīt referātus un pašiem kļūt par novadpētniekiem. Mūsu nākotne ir tik stipra, cik labi mēs zinām un apzināmies savu pagātni!
  Paldies konferences organizatoriem par iniciatīvu un interesantajiem materiāliem!

  Informāciju sagatavoja:
  Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
  izglītības metodiķe
  Signita Gabrāne

 • pirmklasnieku reģistrācija

 • Ar lielu spēku un gribu
  Tauta ieguva neatkarību,
  Un ar priecīgiem smaidiem dvēselē
  Mēs dzīvojam brīvā Latvijā.

   

  Ar šiem vārdiem gribētu sākt rakstīt par mūsu klases stundu 18.janvārī,kurā mēs atcerējāmies barikāžu dienu notikumus pirms 22 gadiem. Skatījāmies fotogrāfijas ar barikāžu ugunskuriem, ļaužu pārpildītiem laukumiem un baznīcām, smago lauksaimniecības tehniku Rīgas ielās un centāmies iejusties tā laika noskaņās un iztēloties barikāžu dalībnieku izjūtas un pārdzīvojumus.

  Savās atmiņās par barikāžu dienās piedzīvoto dalījās Centra vidusskolas skolotāja Dace Aizpuriete, kura kopā ar studiju biedriem devās uz Rīgu, televīzijas ēku Zaķusalā, lai, tāpat kā liela daļa Latvijas iedzīvotāju,  paustu savu atbalstu Latvijas neatkarībai. Visskumjākais ir tas, ka barikāžu laiks prasīja upurus Lietuvā un Latvijā.

  Mēs, 12.a un 12.b klases skolēni, kas esam dzimuši dažus gadus pēc satraucošajiem janvāra notikumiem, esam pateicību parādā visiem cilvēkiem, kuri palīdzēja nosargāt mūsu valsts neatkarību.

  12.a klases skolniece Jūlija Puškarjova

 • LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra organizētajā pasā­kumā „Nāc un dari kopā ar mums!" ne tikai tika sumināti izcilākie skolē­ni, bet gudrībā sacentās 25 skolu 7.-9. klašu trīs skolēni kopā ar diviem skolotājiem. Katrai komandai nācās atbildēt gan uz āķīgiem jautājumiem, gan arī prak­tiski pielietot skolā apgūtās zināšanas, lai uzburtu bur­buļus, veidotu vēja ģeneratorus. Kompetenta žūrija 1. vietu piešķīra Smiltenes ģimnāzijas komandai, 2. vietu - Cēsu 2. pamatskolas komandai, 3. vietu - Dau­gavpils centra vidusskolas komandai. Skolu komandas saņēma konkursa atbalstī­tāju dāvanas. Vairāk nekā 100 skolēnu un skolotāju piedalījās darba stacijās, kurās bija iespēja gan parā­dīt savu profesionālo piere­dzi, gan arī aizgūt labākās idejas no saviem kolēģiem. Gan skolēnu, gan skolotāju sniegumu vērtēja konkursa atbalstītāji un piešķīra veik­smīgākajiem savas balvas.

   

 • Šogad Daugavpilī tiek organizēts jau 10.starptautiskais garīgās mūzikas festivāls ,,Sudraba zvani", kura ietvaros 11.janvārī notika koncerts arī Centra vidusskolā. Tajā piedalījās Daugavpils mūzikas vidusskolas ansamblis, festivāla organizators Jevģenijs Ustinskovs un viesi no Krievijas – Sanktpēterburgas bērnu koris ,,Perezvony" un Ļeņingradas apgabala Tihvinas pilsētas koris ,,Promenad". Skanēja dziesmas par Ziemassvētku tematiku, aptverot gan Rietumeiropas, gan krievu un pat amerikāņu garīgās kora dziesmas, taču koncertprogrammas pamatā bija krievu sakrālā un arī tautas mūzika, tajā bija jūtams īsts, neviltots krievu tautas gars, kas aizkustināja līdz asarām. Krievijas koru izpildītās krievu komponista Vladimira Poļakova dziesmas ,,Ave Maria", ,,Tēvs mūsu", amerikāņu spiričuels ,,Via Dolorosa", krievu tautas dziesmas ,,Papele un bērzs", ,,Koļjada – moļjada" un jo īpaši Tihvinas kora dziedātā ,,Arhangeļskas liturģija", kā arī mūzikas vidusskolas  ansambļa dziedātais ,,Madrigāls" sniedza pilnīgu priekšstatu par garīgas kora mūzikas saturu un izpildīšanas manieri.

  Īsā intervijā pirms koncerta ar Tihvinas kora vadītāju izdevās noskaidrot, ka tālie viesi no Krievijas ieradušies tikai šonakt un vēl nav paspējuši iepazīt pilsētu, taču atzina, ka mums ir brīnišķīgs pilsētas centrālais laukums ar skaistu egli un ka šeit jūtama ļoti sirsnīga un draudzīga gaisotne. Izrādās, ka šajā nelielajā pilsētiņā glabājas viena no četrām visslavenākajām Krievijas ikonām, kura dažādo vēsturisko notikumu dēļ kādu laiku atradusies Latvijā un par kuras saglabāšanu juku laikos un atdošanu atpakaļ Tihvinai šīs pilsētas iedzīvotāji Latvijai ir ļoti pateicīgi. Mūsu skolai gadumijā un skolas 50 gadu jubilejā viesi no Krievijas novēlēja saglabāt labestību un žēlsirdību savās sirdīs un to, lai bērni spētu mūs iepriecināt. 

  Lai visi labie novēlējumi piepildās un lai garīgā mūzika stiprina mūs un dod mums spēku dzīvot piepildītu un harmonisku dzīvi!

  Dace Aizpuriete

 • Katru gadu mūsu skolā gada nogalē tiek izsludināts konkurss par labāko klases noformējumu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, kurā labprāt iesaistās gan skolēni, gan pedagogi.

  Kabineti un skolas gaiteņi tiek izrotāti atbilstoši konkursa tematikai un/vai nākamā gada simbolam pēc Austrumu horoskopa. Tā kā nākamais būs Čūskas gads, daudzas klases bija izvēlējušās elementus ar šīs mītiskās būtnes tēlu.

  Sākumskolas grupā uzvarēja 4.b klase (kl.audz. Jeļena Sokolova), pamatskolas grupā 8.a klase (kl.audz. Ingrīda Karašova), bet vidusskolas grupā 11.a klase (kl.audz. Svetlana Skrupska). Uzvarētāji saņēma diplomus, kā arī saldas balvas – konfektes.

  Paldies visiem konkursa dalībniekiem un pedagogiem, kuri palīdzēja izveidot estētisku skolas vidi un radīt mājīgu un svinīgu noskaņu gadu mijā.

  Dace Aizpuriete

 • Daugavpils Universitate sadarbiba ar Daugavpils Izglitibas parvaldi organize Latgales regiona visparejas videjas izglitibas iestazu skolenu zinatniski petniecisko darbu konkursu.

  KONKURSS TIEK ORGANIZETS SADAS ZINATNU JOMAS: latviesu valodnieciba; latviesu literaturas zinatne un vesture; cittautu valodnieciba (anglu, francu, krievu, vacu) un arzemju literaturas zinatne un vesture; makslas zinatne (gleznieciba, telnieciba, arhitektura, dizains, etnografija); kulturologija; psihologija; pedagogija; sociologija; ekonomika; politologija; vesture (ari kulturvesturiskais mantojums); filozofija; tieslietas; matematika; fizika; kimija; biologija; zemes zinatne (ari ekonomiska geografija); informatika; astronomija; veselibas zinatne; vides zinatne.

  PIEDALITIES VARvisparejas videjas izglitibas iestazu10.

 • Karina Beridze - 2. vieta
  Konstantins Bogdanovs - 2. vieta
  Olesja Minejeva - atziniba
  Vjaceslavs Petruskins - 3. vieta 

 • 10.a 2. vieta

  • Bondarenko Deniss
  • Cerina Lolita
  • Korzova Arina
  • Melniks Mihails
  • Pucka Renata
  • Sulga Anatolijs
  • Vasiljeva Veronika Anastasija
  • Milasevics Maksims

  {gallery}vesels12{/gallery}

 • 19. janvari 3.b klase notika neparasta sapulce. Kopa ar vecakiem bija uzaicinati ari berni. Parsteigums viesiem bija teja un saldumi. Sa nestandarta pasakuma organizatori ir socialais pedagogs Galina Ostrovska, psihologs Olga Jermolajeva un klases audzinataja Jelena Sokolova.

  Berni gatavojas jau ieprieks

 • Absolventu vakars notiks 4 februari 2012.g. plkst. 16.00

 • Saeima ari sogad tradicionali iesaistas Enu dienas pasakumos, 15.februari aicinot skolenus apmeklet Saeimu, lai klatiene iepazitu Saeimas deputatu un darbinieku ikdienu.

  Lai pieteiktos dalibai Enu diena, skolenam ir jaaizpilda anketa un jauzraksta motivacija vestule, kura janorada, kapec vins velas piedalities Enu diena Saeima. Pieteikuma anketu un aktualako informaciju par Enu dienas norisi meklejiet Saeimas majaslapa

 • Tresdien, 25. janvari plkst.15.30 Daugavpils pilsetas Centra gimnazija notiks Inovativas pieredzes seminars

 • Pavisam nesen musu mazie pirmklasnieki uzsaka skolas gaitas gimnazija. Cik loti daudz dazadu emociju pardzivoja berni un mes, vinu vecaki

 • {gallery}karn2012{/gallery}

 • Rigas Tehniska universitate
  Daugavpils filiale

  Aicina piedalities skolenus
  ATVERTO DURVJU DIENA
  28.01.2012. plkst. 11.00, 219 aud.
  Jums bus iespeja uzzinat par studiju iespejam RTU Daugavpils filiales piedavatajas dienas nodalas un neklatienes nodalas studiju programmas sekojosas jomas:
  energetika
  datorzinatne
  mehanika
  buvnieciba
  ekonomika
  Sikaka informacija pa talruni 65441474 vai mob. 22023319, www.df.rtu.lv
  Musu adrese: Smilsu iela 90, Daugavpili

 • Sakara ar gripas epidemiju, ludzu ieverojiet profilakses pasakumus.

  • Ja jums ir gripai lidzigi simptomi, palieciet majas nedodieties uz darbu vai skolu, neapmeklejiet publiskas vietas un pasakumus.
  • Skoleniem drikst apmeklet skolu pec slimosanas tikai ar arsta izzinu.

   

 • Visapkart balti sniegi,
  baltas takas un dvesele baltas ilgas
  pec jaunibas, draugiem, pec skolas
  savdabigas smarzas, pec skolotaju rokasspiediena,
  pec atkalredzesanas prieka...

  Absolventu vakars
  6.02.2010. 16.00 aktu zale

   

 • Daudz laimes Jaunaja gada Jums vel 11.a klase!

  {gallery}maskarad{/gallery}

 • 60. matematikas olimpiades 1. posma  rezultati

  1. vieta

  • Vjaceslavs Matess 9.a
  • Viktorija Kudrjavceva 11.a
  • Maksims Maksimovs 11.a

  2. vieta

  • Valerija Goga 8.a
  • Karina Nurgalijeva 11.b
  • Jevgenija Medvedeva 12.c
  • Vadims Sersnovs 12.c

  3. vieta

  • Edgars Sultanovs 10.b
  • Leonids Trubins 10.b

  Atziniba

  • Anastasija Jagelovica 7.a
  • Raivis Veiksins 10.a
  • Igors Sarikovs 10.a
  • Vjaceslavs Petruskins 10.b
  • Romualds Cirsis 11.b
  • Inna Babuskina 12.c
 • Absolventu vakars

  Visapkart balti sniegi,
  baltas takas un dvesele baltas ilgas
  pec jaunibas, draugiem, pec skolas
  savdabigas smarzas, pec skolotaju rokasspiediena,
  pec atkalredzesanas prieka...

  {gallery}vipusk{/gallery} 

 • {gallery}varav{/gallery}

 • {gallery}chibu{/gallery}

 • {gallery}novg{/gallery}

 • {gallery}labd{/gallery}

 • {gallery}popclip{/gallery}

  26.novembri notika "Pop-Clip" gimnazijas un pilsetas konkursi.

 • {gallery}vsnp{/gallery}

  Sadziedasanas pasakums "Sanaciet, Sadziediet, Sasadziediet..."

  Tiksanas ar cilvekiem, kuri ir Daugavpils lepnums: A.Broks, A.Barsevskis"

  Latvijas brunoto speku parades apmeklejums Vienibas laukuma.

  Audzinasanas stunda "Gaismas stunda".

  Pieminas bridis Garnizona kapos.

 • DPCG meitenes (1992.-1993.dz.g.) Latgales novada skolenu sporta speles izcinija I vietu volejbola.

  Komandas sastavs:

  • Ludmila Rebusa
  • Diana Kapustina
  • Kristina Eltermane
  • Valerija Hodukina
  • Julija Bolotnikova
  • Alina Kotova
  • Marina Sinkevica

  Komandu sagatavoja sporta skolotajs Edgars Balodis