Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šī mācību nedēļa Centra vidusskolā tika veltīta veselības un drošības jautājumiem, lai skolēni nostiprinātu esošās un apgūtu jaunas zināšanas par ceļu satiksmes drošības noteikumiem, veselīgu uzturu, diētām, sportisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā. Skolēni tikās ar attiecīgo jomu speciālistiem, veidoja dažādus uzskates materiālus (plakātus, zīmējumus, prezentācijas), kuros tika attēlota uztura piramīda, ceļu satiksmes noteikumi u.c. Tika runāts arī par pirmās palīdzības sniegšanu ekstremālās situācijās (ugunsgrēks, dabas stihijas, pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana un palīdzības sniegšana cietušajam). Latviešiem ir tāds sakāmvārds: ,,Sargā sevi pats, tad arī dievs tevi sargās!" Lai izvairītos no negadījumiem un saglabātu labu veselību, reizēm nepietiek tikai ar labo gribu, tam ir vajadzīgas ļoti konkrētas un precīzas zināšanas. Aptaujājot projektā iesaistītos skolēnus, noskaidrojās, ka viņi ieguvuši ļoti vērtīgu pieredzi.

6.b klases skolniece Amālija Petrova pastāstīja: ,,Uzzināju, kā vajag rīkoties ar cietušo pirms ātrās palīdzības izsaukšanas, kā viņu pareizi noguldīt. Mums ļoti patika vidusskolēnu  grupa, kas mums demonstrēja un izskaidroja, kā rīkoties ugunsgrēka, ievainojuma, elektroierīču degšanas u.c. gadījumos." Jāpiebilst, ka minēto vidusskolēnu grupu vada veselības mācības un bioloģijas skolotāja Monika Skutele, kuras audzēkņi jau vairākus gadus ar panākumiem piedalās Latvijas Sarkanā Krusta rīkotajās pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas sacensībās. Viņas vadībā skolā darbojas pulciņš ,,Veselību veicinošā skola", un vairāki šī pulciņa bijušie dalībnieki turpmāko dzīvi saistījuši ar medicīnu un veiksmīgi studē Rīgas Stradiņa universitātē.

Savukārt 9.a klases skolēni atzina, ka ieguvuši vērtīgas zināšanas par veselīgu uzturu un sportiskajām aktivitātēm. Ņikita Petrovs labprāt dalījās pārdomās par projektu nedēļā gūtajiem iespaidiem: ,,Uzzināju daudz vairāk par uztura piramīdas produktiem, kā tos pareizi sagatavot un lietot. Es izbrīnījos, ka, izslēdzot no uztura cukuru, miltu izstrādājumus un dzerot daudz ūdens, var ievērojami samazināt ķermeņa svaru. Noskaidroju, ar kādiem sporta veidiem vajag nodarboties, lai nostiprinātu imunitāti, bet ko nevajag darīt, lai nenodarītu pāri savam organismam." 9.a klases skolniece Nikola Sahane apstiprināja klasesbiedra teikto, piebilstot, ka ieguvusi vērtīgas zināšanas par diētām, ēšanas paradumu maiņu. ,,Man bija grūti noticēt, ka strauji samazinot pārtikas produktu daudzumu uzturā, var nodarīt lielu kaitējumu organismam. Daudzi tā dara, cerot samazināt ķermeņa svaru, bet pēc tam brīnās, ka tas nevis zūd, bet vēl vairāk palielinās."

Projektu nedēļu noslēgs sportam un fiziskajām aktivitātēm veltīta diena, kuras moto: ,,Veselā miesā vesels gars". Daudzi skolēni un pedagogi ar lielu interesi seko līdzi mūsu olimpiešu startiem Sočos, un Latvijas sportistu panākumi iedvesmo arī mūs darīt vairāk savas veselības labā.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete