Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

5.februārī mūsu skolā jau 3.gadu pēc kārtas notika Absolventu forums – Daugavpils Centra vidusskolas (Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas) absolventu tikšanās ar vecāko klašu skolēniem. Foruma koordinatore ir Centra vidusskolas Klases audzinātāju MK vadītāja Jevgenija Bendorjusa. Senajā Romā forums bija vieta, kurā norisinājās svarīgi sabiedriskās dzīves notikumi, tāpēc arī mūsu esošo un bijušo skolēnu tikšanās reizei dots tāds nosaukums. Tas tiek organizēts, lai piedāvātu vidusskolēniem iespēju sazināties ar tiem skolas absolventiem, kuri pēc studijām dažādās augstākajās mācību iestādēs guvuši vērtīgu pieredzi un veiksmīgi uzsākuši darba gaitas. Šogad uz tikšanaos ar 12.a klases skolēniem bija ieradušās mūsu skolas absolventes Lidija Breska, Svetlana Semeščenko, Anastasija Isajeva un Jekaterina Klanovska. Skolēni varēja uzzināt par tādām jomām kā pedagoģija, māksla, valsts aizsardzība un uzņēmējdarbība, studiju iespējām un izredzēm strādāt šajās jomās. 12.klašu skolēniem ļoti aktuāls ir profesijas izvēles jautājums, un visas mūsu absolventes ieteica skolēniem atrast tādu nodarbošanos, kas ir tuva un interesanta, neņemt vērā modes tendences, citu cilvēku ieteikumus, jo jebkurā nozarē nepieciešami labi speciālisti, savas profesijas entuziasti. Viena no būtiskākajām atziņām, ko izteica foruma viešņas – arī Latvijā ir iespējams iegūt labu, konkurētspējīgu izglītību un atrast sev tīkamu nodarbošanos.
Paldies mūsu absolventām par vērtīgajiem padomiem un ieteikumiem!

Informāciju apkopoja D.Aizpuriete