Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Skolas parlamenta dalībnieki organizēja teatralizētu deju stundu pirmo klašu skolēniem, kurā mācīja skolēniem jaunas dejas, gāja rotaļās un spēlēja dažādas spēles. Notika arī muzikālais konkurss. Pasākumu vadīja 7.a klases skolnieces Anastasija Gavrilenko, Fabiana Pollutri, Regīna Vingre, tā viņām bija pirmā pieredze, kā strādāt ar publiku, atrast kontaktu ar mazajiem, prast iemācīt jaunas rotaļas, darboties komandā. Pasākums ļoti patika gan pašiem mazākajiem dalībniekiem – pirmklasniekiem, gan viņu klašu audzinātajiem un pasākuma vadītājiem.