Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

,,Ja kaut kas nākas grūti, tas ir vēl viens

iemesls vairāk, lai to izdarītu."

(Aksels Munte)

Ar šiem Aksela Muntes vārdiem gribas iesākt savu stāstījumu par Daugavpils Centra vidusskolas kulturoloģijas, krievu valodas un literatūras skolotāju, skolas muzeja vadītāju un  11.a klases audzinātāju Jevgeniju Bendorjusu. Jevgenija ir cilvēks, kas, apvienojot mācību un audzināšanas darbu vienā nepārtrauktā radošā procesā, spēj panākt intensīvu lietu virzību un attīstību viņai tik tuvajā kultūras un mākslas pasaulē. Nupat Daugavpils Centra vidusskola saņēma Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Atzinības rakstu par labāko klases audzināšanas stundu, kuru savā audzināmajā klasē vadīja skolotāja Bendorjusa. Viņas piedāvātā stunda ,,Mēs varam būt interesanti viens otram" bija lielisks piemērs tam, kā klases kolektīvā kopt humānās vērtības – cieņu, toleranci, mīlestību, atklāt skolēnu talantus un radīt jauniešu interesi vienam par otru. Centrālais motīvs šajā stundā bija kādas klases skolnieces radīto mākslas darbu pasaule, kā sarunas par mūziku, literatūru, iedvesmas avotiem mūsu dzīvē.

2014.gada nogalē J.Bendorjusa un viņas vadītā vidusskolēnu komanda saņēma Latvijas Kultūras akadēmijas pateicību par piedalīšanos augstskolas rīkotajā kultūras kanona konkursā ,,Kultūras tradīcijas ģimenē", kurā skolēnu komanda iepazinās ar Dziesmu svētku tradīcijām Broku ģimenē. Atmiņā paliekoši izvērtās tikšanās mirkļi ar izcilo Dziesmu svētku diriģenti Terēziju Broku. Tika apzināti būtiski fakti par viņas dzīvi, kas piepildīta ar mūziku un dziesmu. Saruna ar diriģenti bija kā pieskāriens Latgales dvēselei, jo šādi brīži palīdz skolēniem apjaust Latvijas kultūrtelpas plašumu un dziļumu.

Kultūra un māksla valstī nevar pastāvēt bez pašaizliedzīga darba, sabiedrības atbalsta un brīvības. Tāpēc, lai paustu patriotisko nostāju pret savu valsti un piedzīvotu piederības sajūtu zemei, kurā dzīvojam, skolotājas J.Bendorjusas klases zēni un meitenes ar labām sekmēm startēja Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un Rekrutēšanas un jaunsardzes centra organizētajā spēlē ,,Jaunie Rīgas sargi. Atceries Lāčplēšus!" .

Personība, ģimene, valsts – šie trīs ir nesaraujami saistīti jēdzieni, un, pateicoties skolotājas J.Bendorjusas pedagoģiskajam talantam, plašajām zināšanām un entuziasmam, izpratne par šīm vērtībām tiek ieaudzināta arī skolēnos. 

lab min bend

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete