Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

16.aprīlī Daugavpils 9.vidusskolā notika audzināšanas jomas metodisko izstrādņu konference – ideju krātuve ,,Es daru tā", kurā savā pieredzē dalījās arī mūsu skolas klašu audzinātāji, karjeras speciālists un sociālais pedagogs. Jevgenija Bendorjusa iepazīstināja pilsētas kolēģus ar tēmu ,,Līderu skola",  Teresa Kovale dalījās pieredzē par konkursu pilsētas skolēniem "Jautrie matemātiķi", bet Ingrīda Karašova un Gaļina Uzlova pastāstīja par tēmu ,,Skolēnu pašizziņas un pašapliecināšanās attīstīšana veselības veicināšanas klases stundās".

Savukārt karjeras speciāliste Rita Vasiļonoka un sociālā pedagoģe Gaļina Ostrovska piedalījās darba grupās, kurās tika apspriesti humānās pedagoģijas jautājumi.

Par pieredzes popularizēšanu visas mūsu skolas pārstāves saņēma Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pateicības rakstus.

Paldies mūsu skolotajām par radošo un atbildīgo darbu!