Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šī gada 1. februārī Centra vidusskolā notika ikgadējā absolventu tikšanās ar skolotājiem, klasesbiedriem un skolasbiedriem, uz kuru kuplā skaitā bija ieradušies ne tikai pēdējo gadu skolas absolventi, bet arī tie, kas skolu beiguši pirms 35 un pat 40 gadiem. Viņi bija aizkustināti par silto uzņemšanu, patīkami pārsteigti par skolas mūsdienīgo un labiekārtoto vidi. Atzinīgus vārdus absolventi veltīja skolā izvietotajai ,,absolventu alejai", kurā redzami visu gadu un visu klašu absolventu vārdi, kā arī skolas muzejam, kuru iekārtojusi un vada skolotāja Jevgenija Bendorjusa. Pirms svinīgā koncerta vidusskolā notika bijušo skolēnu tikšanās ar skolas pašpārvaldes pārstāvjiem un vecāko klašu skolēniem. Kā pastāstīja šī pasākuma vadītāja J.Bendorjusa, Senajā Romā forums bija vieta, kurā norisinājās svarīgi sabiedriskās dzīves notikumi, tāpēc arī mūsu esošo un bijušo skolēnu tikšanās reizei tika dots tāds nosaukums. Forums ,,Veiksmes atslēga" tika organizēts ar mērķi piedāvāt vidusskolēniem iespēju sazināties ar tiem mūsu skolas absolventiem, kuri pēc veiksmīgām studijām dažādās augstākajās mācību iestādēs (Banku augstskolā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Stokholmas Ekonomikas un vadības augstskolā, Daugavpils Universitātē) guvuši vērtīgu pieredzi un veiksmīgi uzsākuši darba gaitas. Kā atzina visi forumā uzaicinātie viesi, ļoti svarīgi ir būt radošiem, aktīviem un pašaizliedzīgiem jau skolas gados, jo skolā gūtā pieredze un zināšanas ir kā atspēriena punkts un atbalsts studiju laikā, skolā gūtā pieredze palīdz iesaistīties dažādos starptautiskos projektos un realizēt savas ambīcijas un mērķus turpmākajā dzīvē.

To apliecina arī skolas absolventa, Daugavpils Universitātes Marketinga nodaļas vadītāja un Ekonomikas fakultātes doktoranta Jāņa Kudiņa teiktais: ,,Mēs lepojamies, ka esam šīs skolas absolventi. Mēs pateicamies saviem skolotājiem un visiem skolas darbiniekiem par to, ka bijām šeit laimīgi un varējām iegūt labas zināšanas un iespējas sevi radoši apliecināt. Visu absolventu vārdā mēs sakām ,,paldies" skolai."

Atzinīgus vārdus izteica arī 2004. izlaiduma gada absolventi: ,,Paldies skolai par ceļamaizi, par atvērto apvāršņu un iespēju apjausmu, par pirmajiem soļiem dzīves ceļojumā." Apsveicami, ka mūsu absolventi atzina, ka savu turpmāko dzīvi un labas karjeras iespējas redz šeit, Latvijā, tikai jābūt aktīviem, mērķtiecīgiem un nav jābaidās no neveiksmēm, reizēm vajag iziet ārpus ierastās komforta zonas, pamēģināt kaut ko nebijušu. Cilvēkam ir dota iespēja realizēt vai nu savus, vai citu cilvēku mērķus, un veiksmes atslēga ir to rokās, kuri izvēlas iet savu dzīves ceļu. Bieži jaunieši, izvēloties profesiju vai sākot darba gaitas, redz tikai tuvāko mērķi, bet galvenie mērķi ir ilglaicīgi , un ļoti svarīgi, lai tev patīk tas, ko tu dari.

Pēc tikšanās ar absolventiem pārdomās dalījās arī vairāki skolēni un pedagogi.  10.a klases skolnieces Olga Timofejeva un Viktorija Proščenko atzina, ka tikšanās ar absolventiem bija ļoti pamācoša, jo tajā tika runāts par dzīves vērtībām, izglītības nozīmi, prasmi jau skolas laikā rakstīt zinātniska satura darbus. Pēc tikšanās meitenēm radies daudz lielāks priekšstats par tām augstākajām mācību iestādēm, kuras absolvējuši mūsu skolēni.

Skolotāja Tatjana Šestakova ir gandarīta par tikšanos ar absolventiem, īpaši ar savu audzināmo klasi, kas beidza skolu jau pirms 10 gadiem, un visu Daugavpils Centra vidusskolas pedagogu vārdā viņa novēl: ,,Prieks, ka ieguldītais pedagoģiskais darbs nav bijis veltīgs, ka viņi ir veiksmīgi atraduši savu vietu dzīvē. Mūsu skolēni šodien sagādāja patiešām īstu svētku sajūtu, un es par viņiem negribu teikt ,,bijušie". Gribu novēlēt saviem skolēniem nekad neapstāties pie sasniegtā, tiekties uz jauniem mērķiem, priecāties par esošo un ar cerību raudzīties nākotnē!"

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete