Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2.septembrī kinoteātra ,,Renesanse" telpās uz svinīgo Zinību dienas pasākumu pulcējās Daugavpils Centra vidusskolas pedagogi, skolēni un vecāki. Visus klātesošos sveica skolas direktore N.Hetmane un Daugavpils pilsētas domes pārstāvji, novēlot radošu un panākumiem bagātu mācību gadu, daudz jaunu atklājumu skolēniem un pacietību, profesionālo gandarījumu pedagogiem. Skolas direktore uzsvēra, ka ir daudz izdarīts, lai skolas kolektīvs varētu strādāt drošā, sakārtotā vidē modernajām tehnoloģijām aprīkotos kabinetos.

Pasākuma turpinājumā skanēja dziesmas un dzeja par skolu, draudzību un labu garastāvokli.  Kā katru gadu, arī šoreiz īpašu atsaucību guva mazo pirmklasnieku un viņu audzinātāju O.Volodjko un O.Podžukas sagatavotie priekšnesumi. Pasākuma beigās viņiem par godu skanēja pirmais skolas zvans, saucot mazos pirmklasniekus un visus pārējos skolēnus uz klases stundu.

Jaunais mācību gads ir veiksmīgi sācies. Lai pietiek spēka, izturības un radošas iedvesmas un izdodas īstenot savus mērķus un piepildīt sapņus!