Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Nozīmīga mūsu skolas tradīcija ir Žetonu vakars, kurš gadu gaitā kļuvis par vienu no sirsnīgākajiem un skaistākajiem pasākumiem. Klase var parādīt savus talantus un prasmes, izteikt pateicības vārdus saviem vecākiem, skolotājiem un klasesbiedriem, kā arī saņemt laba vēlējumus no klātesošajiem pedagogiem, skolasbiedriem un vecākiem. Arī šogad 8.februāra vakarā 12.a klase ar savu klases audzinātāju Jevgeniju Bendorjusu rīkoja šo jauko pasākumu, kurā iepriecināja klātesošos ar skaistām dziesmām, dejoja valsi un mūsdienīgu deju,  prezentēja savu klasi, atklājot būtiskākos un iepriecinošākos mirkļus  par trim kopā pavadītajiem vidusskolas gadiem.

Skaistus un uzmundrinošus vārdus klasei teica skolas direktore Nadežda Hetmane, skolotāji, vecāki un skolasbiedri. Vairāku klašu pārstāvji bija sagatavojuši priekšnesumus. Paši 12.a klases skolēni atzina, ka izjūt prieku, lepnumu un gandarījumu par to, ka mācās visjaukākajā un draudzīgākajā vidusskolā un būs grūti jau pēc dažiem mēnešiem šķirties no tās, jo te iegūti draugi un piedzīvoti brīnišķīgi mirkļi. Īpašu pateicību viņi izteica savai klases audzinātājai – par rūpēm, par atbildību un mīlestību.

,,Mēs protam priecāties par to, ka ir zilas debesis, līst lietus vai spīd saule, ka ir maize uz galda un jumts virs galvas. Priecājamies par katru mazo mirkli, ko sniedz mums pasaule. Priecājamies par katru ziedu un sakām labus vārdus visiem, kam vien varam tos pateikt."

Novēlēsim mūsu 12.a klasei pacietību, gudrību un radošu iedvesmu pirms nozīmīgajiem valsts pārbaudes darbiem un atbalstīsim viņus mērķu īstenošanā!

Dace Aizpuriete