Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šī gada janvārī diviem mūsu skolas skolēniem – Gļebam Karpenko (1.b kl.) un Elzai Krasovai (3.c) tika pasniegti Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes Pateicības raksti par piedalīšanos konkursā ,,Daugavpils lepnums 2017”, kurā skolēniem savā radošajā darbā bija jāatveido personības vai ģimenes, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā, kā arī jāpamato sava izvēle. Visu konkursantu darbi bija izstādīti un apskatāmi apbalvošanas ceremonijas laikā, kas notika Daugavpils Saskaņas pamatskolā.

Paldies sākumskolas skolotajām J.Šnaiderei un T.Vanaģelei par skolēnu sagatavošanu konkursam!