Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Pirmā Lielā Talka visā Latvijā tika organizēta 2008.gada septembrī par godu Latvijas valsts 90. dzimšanas dienai. Kopš tā laika šī tradīcija ir nostiprinājusies un ieguvusi atsaucību Latvijas iedzīvotāju vidū. Arī Centra vidusskolas skolēni un pedagogi šo gadu laikā ir aktīvi iesaistījušies savas skolas, pilsētas un novada teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā. Ir strādāts Daugavpils cietoksnī, pie Daugavas krastiem pilsētā un Daugavas lokos, Latgales zoodārzā, Brāļu kapos, Esplanādē un citviet pilsētā. Pēdējo gadu laikā mūsu skolēni visvairāk piedalās Stacijas ielas un tai piegulošo teritoriju sakopšanā posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz veikalam ,,Depo". Arī šogad lielākā daļa skolēnu strādāja šajā teritorijā, tika sakopti laukumi un stāvvietas, kā arī upes krasti. Savukārt 11.a klases skolēni strādāja Daugavpils cietokšņa teritorijā, 5a klase sakopa skolas stadionu, bet 5.b klase – Latgales zoodārza apkārtni. Šogad talkā piedalījās arī sākumskolas klašu audzēkņi, kuriem tā bija arī klases stunda par apkārtējo vidi un ekoloģiju, jo klašu audzinātāji viņiem stāstīja par sakoptas vides nozīmi un atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Jāatzīmē, ka mazie talcinieki bija labi ,,ekipēti" – ar darba cimdiem, piemērotu apģērbu, cepurēm. Paldies jaunāko klašu skolēnu vecākiem par ieinteresētību un iniciatīvu veiksmīgā talkas norisē.

Viena no Lielās Talkas idejas autorēm rakstniece Anna Žīgure ir rakstījusi: ,,Latvija ir tik liela, lai mums visiem pietiktu vietas, kur dzīvot un augt nākamajām paaudzēm. Latvija ir tik maza, lai mēs visi kopā spētu tai atdot tīras valsts slavu. Talkas jēga ir kopīgs darbs, kas veicas labāk un priecīgāk, nekā vienam darot."

Kā atzina daudzi talkas dalībnieki, īpaši paši mazākie,  patiešām ir gandarījuma sajūta par paveikto darbu un prieks par sakopto vidi.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete