Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

 Daugavpils Centra vidusskolai jau daudzus gadus izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļu, kā rezultātā skolas komanda  ar panākumiem piedalās Sarkanā krusta rīkotajās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas sacensībās, skolēni aktīvi iesaistās donoru kustībā, bet viena no pēdējo gadu sadarbības formām ir iesaistīšanās kopīgās labdarības akcijās, iepriecinot ar sarūpētajām dāvanām, sadzīvei nepieciešamām lietām un saviem priekšnesumiem gan bērnus, gan sirmgalvjus.

10.aprīlī mūsu talantīgie un radošie skolēni devās  uz Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālo centru Stropos, lai iepriecinātu sirmgalvjus ar skanīgām dziesmām par Lieldienām un pavasari. Koncertprogrammā bija iekļautas arī dažādas dejas un akrobātikas priekšnesums ,,Lelle". Ļoti sirsnīgs un aizkustinošs  mirklis bija Imanta Ziedoņa dzejas lasījums.  Ar šo dzejas lasījumu pirms dažām nedēļām mūsu skolēni piedalījās skatuves runas konkursā ,,Ievelc dziļi savā elpā Latviju!" un ieguva augstu novērtējumu.

Sociālās aprūpes centra iemītnieki bija ļoti aizkustināti par skaistajiem vārdiem, dejām un dziesmām, kuras dziedāja visi kopā, kā arī par skolēnu uzdāvinātajiem ziediem iekarināmā traukā. Šo sociālās aprūpes centru mūsu skolēni apmeklē jau daudzus gadus pēc kārtas un vienmēr dāvina ziedus, kuri var priecēt centra iemītniekus visu vasaru. Sociālās aprūpes centra vadība ir gandarīta par sadarbību ar skolu  un izteica sirsnīgu pateicību jauniešiem, kuri dāvina savu talantu un sirds siltumu cilvēkiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams.

Dace Aizpuriete