Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

21.februāris mūsu pilsētā iezīmējās ka dabaszinību diena sākumskolai, jo arī Daugavpils Centra vidusskolā notika praktisks seminārs dabaszinībās. Tas bija otrs seminārs šajā ciklā un tika veidots saskaņā ar skolotāju izteiktajām vēlmēm. Akcentējām pētnieciskās darbības nozīmi skolēnu dabaszinātniskās izpratības veidošanā un darbojāmies prakstiski dažādu vielu izpētē. Atcerējāmies darba noteikumus ar mikroskopu, drošības tehnikas ievērošanas nozīmi, mēģinājām veidot jauno jēdzienu ieviešanas sistēmas elementus, mācījāmies noteikt dažas vielas kā arī raksturot dažādu vielu šķīdību.

Semināra dalībnieki strādāja ar interesi un aizrautību, iejūtoties skolēnu lomā. Nobeigumā dalībnieki uzdeva jautājumus vadītājām Gaļinai Uzlovai – DCV skolotājai uin Rutai Puidai – metodiķei,  izteica savas vēlmes par turpmāko darbības tematiku un savus iespaidus par šī semināra norisi.

Paldies semināra dalībniecēm par pozitīvajām un sirsnīgajām atsauksmēm! Ceram, ka nākošajos semināros arī citas skolas atradīs iespēju darboties kopā ar mums.

Informāciju sagatavoja

VPIP izglītības metodiķe Ruta Puida