Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

3.februārī Daugavpils Centra vidusskolā pulcējās Centra vidusskolas, Centra ģimnāzijas un Daugavpils 4.vidusskolas absolventi. Sirsnīgus sveicienus saviem pedagogiem un bijušajiem skolasbiedriem sūta arī Daugavpils Eksperimentālās vidusskolas audzēkņi, kuri tikšanos ar klasi un klases audzinātājiem bija sarīkojuši jau vasarā vai arī 3.februāra vakarā ārpus skolas telpām.

Mūsu bijušie skolēni pastāstīja par savām dzīves gaitām Latvijā un ārzemēs, atspoguļojot savu skolas gadu sapņus un tagadnes realitāti īpaši sagatavotā video. Prieks, ka visi ir ieguvuši labu izglītību, lai izveidotu stabilu pamatu savai dzīvei. Vairāku klašu skolēni bija atnesuši līdzi iepriekšējo gadu absolventu vakaru fotogrāfijas, kā arī aplūkoja fotogrāfijas no sava izlaiduma vai citām klasesbiedru tikšanās reizēm un varēja pastāstīt par tiem, kuri šoreiz nevarēja ierasties.

Lai arī skolai ir 55 gadu jubileja, no tiem tālajiem izlaidumiem absolventu šogad nebija, bet kuplā skaitā bija ieradušies tie, kas skolu beiguši pirms 10 un 15 gadiem. Prieks, ka daudzi no mūsu audzēkņiem ir spējuši izveidot labu karjeru un atrast savu vietu dzīvē tepat Latvijā, tai skaitā arī Daugavpilī. Paldies mūsu skolas absolventiem Jānim Kudiņam un Jurijam Nikolajevam, kuri 2.februārī bija ieradušies uz tikšanos ar vidusskolas vecāko klašu audzēkņiem un pastāstīja par studijām Daugavpils Universitātē un karjeras iespējām.

Paldies visiem par kopā pavadīto laiku, sirsnīgām emocijām un atmiņām!