Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2019. gada 7. martā iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros 7.a un 7.b klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Dabas muzeju. Izglītojamie noklausījās stāstu par bibliotēkas vēsturi, iepazinās ar bibliotēkas ēku, lasītavām un to pakalpojumiem, aplūkoja Rīgas panorāmu gida pavadībā.

Lai izprastu Latvijas Nacionālās bibliotēkas pamatuzdevumu, audzināšanas stundās skolēni iepazinās ar tās nozīmi izglītībā un literatūras krājumu veidošanā.

Ar aizrautību skolēni pavadīja laiku Latvijas Dabas muzejā, apskatīja muzeja ekspozīcijas, piedalījās nodarbībās. Nodarbībā „Vulkānisms un tā izpausmes” 7.a klases izglītojamie aplūkoja dažādus vulkāniskos iežus, iepazinās ar vulkānu izvirdumu veidiem, par kuriem pildīja uzdevumu un veica eksperimentus.

Nodarbībā „Sēņu valsts daudzveidība” 7.b klases izglītojamie iepazinās ar sēņu formu daudzveidību, izmantojot sēņu modeļus un citu dabas materiālu, kā arī piedalījās spēlē „Sēnes dažādos biotopos”.

Skolēni atzina, ka, pateicoties Gaismas pils arhitektūrai un bibliotēkas darbinieku profesionālajam stāstījumam, tika radīta tāda atmosfēra, kurā gribas lasīt, pētīt literatūras un mākslas darbus. Visi skolēni izteica vēlēšanas turpināt nodarbības kā Gaismas pilī, tā arī Dabas muzejā.

Informāciju sagatavoja Svetlana Beinaroviča un Tatjana Baranovska.