Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija Ēnu dienu organizē jau trīspadsmito gadu.

Ēnu dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum, kā arī demonstrētu saistību starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus nopietni pievērsties mācībām.

Arī mūsu vidusskolēni aktīvi piedalījās Ēnu dienā. Trešdien, 13.februārī, vidusskolēni devās ēnot uz dažādiem uzņēmumiem. Tie bija Daugavpils pilsētas dome, SIA Gorod.lv, Swedbanka AS, LR Saima, Latvijas Banka, „LIAA", Latvijas Universitāte un  Pašnodarbinātu personu vizuālās plastikas mākslinieku. Nākamajā diena „Ēnas" dalījās savos iespaidos. Interesanti, ka viedokļi bija dažādi. Šī diena dažiem palīdzēja izvēlēties nākamo profesiju. Kā saka viena no „Ēnām": „Es tagad esmu pārliecināta, ka gribu studēt „Bankas Augstskolā" un turpmāk strādāt bankā". Pavisam otrādi uzskata Ēnas, kuras apmeklēja SIA Gorod.lv, viņām pati diena patika, taču kļūt par žurnālistēm meitenes vairs negrib.

Tās bija visiem pazīstamas profesijas: ekonomists, banku speciālists, žurnālists, politiķis. Taču Ēnu dienas dod iespēju iepazīties arī ar uzņēmumiem, par kuriem mēs neko nezinām. Tā viena no Ēnām apmeklēja Rīgā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. LIAA mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, veicinot ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un palielinot Latvijas konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos. Ēna dālijas savas iespaidos: „Iespēja apmeklēt LIAA parādīja man perspektīvas nākotnei, man tagad ir jauni paziņas, kuri var palīdzēt atrast jaunu informāciju investīciju jomā un projektu rakstīšanā".

Ēnu diena mūsu skolās audzēkņi devās  ekskursijās uz dažādiem Daugavpils uzņēmumiem: Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļa, Valsts zemes dienests, Kosmetoloģijas centrs VIP Style, SIA „Autoskola Viktorija". Skolēni iepazinās ar uzņēmumu struktūru un darba iespējām. Uzzināja par to, ka Valsts zemes dienestā ir ļoti pieprasīta profesija „mērnieks". Mērnieka izglītību Latvijā var iegūt divās augstskolās – Rīgas Tehniskajā Universitātē (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības Universitātē (LLU). RTU mērniekus sagatavo Būvniecības fakultātes Ģeomātikas katedrā, savukārt LLU ir pat vairākas studiju programmas – gan inženierzinātņu 4-gadīgā bakalaura, gan 5-gadīgā profesionālā bakalaura studiju programmas zemes ierīcībā, gan arī 3-gadīgā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (absolvents iegūst mērnieka kvalifikāciju).

Domāju, ka gan Ēnu dienas, gan ekskursijas uz uzņēmumiem ir interesantas un vajadzīgas. Mēs varam uzzināt daudz ko jaunu. Tā, apmeklējot Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļu, skolēni izzināja, ka, lai strādātu tur, ir nepieciešama juridiskā izglītība. Tāpēc gribu teikt, esiet aktīvi, apmeklējiet uzņēmumus, piedalīties nākošgad Ēnu dienās, brauciet 28.02.13. – 03.03.13.  uz Rīgu, kur notiks izstāde „Skola 2013". Tas parādīs jums iespējas turpmākās profesijas izvēlē.

Rita Vasiļonoka