Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

13.maijā Daugavpils Centra vidusskolas 9.a, 9.b un 12.a klases skolēni pulcējās skolas aktu zālē kopā ar saviem skolasbiedriem, skolotājiem, vecākiem, klases audzinātājām G.Uzlovu (9.a), N.Gagarinu (9.b) un J.Bendorjusu (12.a), lai pateiktos viens otram un pedagogiem par kopā pavadīto laiku un iegūtajām zināšanām. Izlaiduma klašu skolēnus ar savu apsveikumu pirms valsts eksāmeniem uzmundrināja skolas direktors J.Visockis, novēlot atrast ceļu dzīvē, sasniegt savus mērķus, just gandarījumu par paveikto un nekad nepadoties. Sirsnīgus ceļavārdus teica arī skolasbiedri un klases audzinātājas.

Pēdējais zvans ir izskanējis, priekšā – eksāmeni un pārdomu laiks par savu nākotni. Lai dzīves ceļā izdodas sastapt īstus draugus, paveikt labus darbus un piedzīvot daudz skaistu mirkļu!