Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

25.martā BJC ,,Jaunība" rīkoja limonādes svētkus ,,Esi vesels!", kurā mūsu skolu pārstāvēja 4.a un 10.a klases komandas. Kā pastāstīja 4.a klases audzinātāja S.Skrupska, komandām vajadzēja prezentēt savu veselīgo dzērienu, zīmēt plakātu, dejot, lasīt dzeju, izveidot oriģinālu figūru no dažādiem dzērienu iepakojumiem – tetrapakām un pudelēm. Tās palīdzēja sagādāt pārējo klašu skolēni. Konkursa gaitā bija jāuzraksta pēc iespējas vairāk dažādu dzērienu nosaukumu, kā arī jāpierāda komandas spējas sportiskās aktivitātēs. Komandas tika vērtētas atbilstoši savai vecuma grupai, tāpēc liels prieks, ka mūsu skolas 10.a klases komandai izdevās iegūt 1.vietu, bet 4.a klases komandai 2.vietu. Paldies skolēniem, komandas atbalstītājiem un klases audzinātājām S.Skrupskai (4.a kl.) un M.Ravinskai (10.a kl.)!

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete