Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

(Jānis Peters)

Ar šiem vārdiem gribas pateikties visiem Centra vidusskolas radošo kolektīvu pārstāvjiem – vokālajam ansamblim un korim O.Čapļas vadībā, dramatiskā pulciņa dalībniekiem, korim T.Pimenovas vadībā, kā arī skolas viesiem – J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolēnu tautas deju ansamblim ,,Kukulečka", kas 17.novembrī sniedza koncertu mūsu skolā valsts svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā. Ar sirsnību un entuziasmu izpildītie priekšnesumi radīja pacilājošu svētku noskaņojumu, vēlreiz atgādinot mums, ka dzīvojam unikālā un skaistā zemē, kurā ikviens var atrast savu vietu un būt laimīgs.