Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

15.septembrī notika Daugavpils Centra vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes sēde, kurā piedalījās Daugavpils Jaunatnes lietu departamenta vecākās jaunatnes lietu speciālistes pienākumu izpildītāja Gunita Vanaga. Viņa pastāstīja par departamenta darbības mērķiem un uzdevumiem, jauniešu aktualitātēm pilsētā, projektiem, kā arī departamenta sadarbības iespējām ar mūsu skolu. Pēc tam notika skolēnu līdzpārvaldes prezidenta un viņa komandas vēlēšanas, jau otro gadu līdzpārvaldes prezidenta pienākumus pildīs Andrejs Jedigarevs.

18.septembrī skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji un 10.a klases skolēni tikās ar Daugavpils Jaunatnes lietu departamenta speciālistu Artjomu Pučinski un projekta ,,Seko līdzi iespējām" dalībniekiem. Projektā iesaistītie jaunieši piedalās dažādu pilsētas pasākumu un brīvprātīgo darba organizēšanā, sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, rīko konkursus un loterijas. Arī mūsu skolēni tiek  aicināti iesaistīties šajā projektā, jo tas ļauj iepazīties ar jauniešiem no citām skolām, palīdz izprast sabiedrībā notiekošos procesus, kā arī var dot impulsu radošai, intelektuālai vai profesionālai darbībai.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece audzināšanas darbā T.Zeiļa