Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Maija mēnesī Centra vidusskolā notika vairāki pasākumi, kas tika veltīti  Mātes dienai un ģimenisko vērtību kopšanai. 1.- 4. klašu skolēni svinēja Ģimenes svētkus, kuros sveica savus vecākus, kopā gāja rotaļās, piedalījās konkursā ,,Vai tu labi pazīsti savu māmiņu un tēti?". Arī 5.a klases skolēni bija sarīkojuši sirsnīgu pēcpusdienu, kuru pavadīja kopā ar saviem ģimenes locekļiem, īpaši māmiņām un vecmāmiņām. Savstarpēja mīlestība un atbalsts – tās ir galvenās vērtības, ko var sniegt mīļie un tuvie cilvēki, un par šīm vērtībām tika runāts arī maija beigās notikušajā atklātajā audzināšanas stundā, uz kuru bija uzaicināti skolēnu vecāki. Šajā pasākumā uzstājās skolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki – dejoja, lasīja dzeju, dziedāja un spēlēja teātri. Kopā ar mūsu skolēniem uzstājās arī profesionāli mūziķi no Daugavpils mūzikas vidusskolas. Paldies viņiem par sadarbību!

Vecāki bija gandarīti par savu bērnu sasniegumiem mūzikā, literatūrā, dejas un skatuves mākslā, savukārt jaunie talanti bija ļoti laimīgi, ka varēja iepriecināt savus tuvākos cilvēkus un sadarboties ar profesionāliem mūziķiem.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete