Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Trenēt uzmanību ir izaicinājums mūsu informācijas pārplūduma laikmetā, jo uzmanība tiešā veidā ir saistīta ar interesi un motivāciju. Īpaši bērniem, kas uztver un reaģē uz  dažādu informāciju, būt uzmanīgiem uz kādu uzdevumu ilgstoši ir izaicinoši, jo ir jābūt iekšējai interesei par doto tēmu.

22. martā mūsu skolā notika akcija „Uzmanību trenējošie starpbrīži.” Starpbrīžos mūsu aktīvie un gudrie skolēni pildīja dažādus uzmanību attīstošus uzdevumus, meklēja atšķirības, atšifrēja teicienus, zīmēja grafiskos uzdevumus un spēlēja “Dekamino”. Bet visvairāk mūsu jaunajiem pētniekiem patika meklēt ceļu labirintos. Šāda veida uzdevumi palīdz uzlabot uzmanības noturību un apgūt koncentrēšanās prasmes labākai mācību vielas apguvei.

Aktivitātes vadīja mūsu skolas parlamenta pārstāvji:

Darja Markova, Samanta Timpere, Jekaterina Fjodorova, Svetlana Abramova (9.a.klase), Karina Čepeļova, Alina Pimcenko, Jana un Oļesja Kovaļevskas, Daniela Maskaļova (11.a klase).

Paldies  skolas parlamenta pārstāvjiem par palīdzību!

Paldies visiem skolēniem, kuri aktīvi piedalījās aktivitātēs!

Skolas psiholoģe Olga Jermolajeva