Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2024. gada 22. - 25. aprīlī norisinājās otrā partneru sanāksme Nazili Anatolijas vidusskolā (Nazilli Anadolu Lisesi), kuras laikā profesore Gönül Horasan un viņas studenti, pārstāvot Izmiras Ekonomikas universitāti, lasīja lekciju par dzimumu līdztiesību (aktuālām tendencēm un izaicinājumiem) un dažādām vardarbības izpausmēm. Skolotāji diskutēja par metodēm un pieejām dzimumu līdztiesību integrēšanai mācību procesā, daloties savās atziņās un pieredzē. Tiešsaistes tikšanās ar Latvijas speciālistu izglītības materiālu veidošanā bija lieliska iespēja saņemt ekspertu palīdzību inovatīvu mācību līdzekļu izveidē. Sekojošā diskusija par mūsu izglītojošās spēles struktūru un saturu bija par to, kā īstenot projekta jautājumus mācību un audzināšanas aktivitātēs.

Sanāksmes laikā skolotāji diskutēja par dzimumu līdztiesības izglītības vadlīniju struktūru un saturu un esošajiem tiesiskajiem un politikas ietvariem saistībā ar dzimumu līdztiesību mūsu valstīs, kam sekoja pašreizējās politikas stipro, vājo un nepilnību analīze. Šajā tikšanās daļā mums bija prieks vērot studentu prezentācijas par dzimumu līdztiesību vēsturiskā skatījumā, stereotipiem un aizspriedumiem, kas darbojas sabiedrībā. Tika minēti daudzi ar mūsu tēmu saistīti statistikas dati, fakti un mīti.

Pēdējā mūsu mobilitātes dienā notika apskates brauciens uz Hierapoli un Pamukali, piedāvājot dalībniekiem iespēju atpūsties un nodibināt attiecības ārpus tikšanās vides.

Mūsu mobilitātes noslēgumā Nazili Anatolijas vidusskolas direktors svinīgi pasniedza dalībniekiem apliecības par dalību. Tikšanās kulminācija bija tradicionālās turku vakariņas un garda kūka. Esam gandarīti un pateicīgi par patīkamo un auglīgo sadarbību.

erasmus logo

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Centra vidusskolas
projekta koordinatore
Jekaterina Sadovaja