Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2024. gada 12. martā Daugavpils centra vidusskola, kuru pārstāvēja Daudzveidības vadības eksperts Rasma Pīpiķe, novadīja tiešsaistes apmācības par Dzimumu līdztiesībām un [Dažādību] izglītībā. Apmācību laikā dalībniekiem tika piedāvāts izprast dzimumu līdztiesības jēdzienu un tās nozīmi izglītībā, noteikt galvenos izaicinājumus un šķēršļus dzimumu līdztiesībai skolās, izpētīt dzimumu stereotipu un aizspriedumu ietekmi uz skolēnu mācību pieredzi, apgūt stratēģijas, kā izveidot dzimumu iekļaujošu klases vidi, attīstīt prasmes, lai risinātu ar dzimumu balstītu diskrimināciju un uzmākšanos, izpētīt veidus, kā integrēt dzimumu līdztiesību mācību programmā un mācību praksē.  

2024. gada 9. un 17. aprīlī portugāļu komanda no Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques rīkoja nākamo tiešsaistes skolotāju apmācību ar nosaukumu “Dzimumu līdztiesības mūsdienu mācību metodes”. Sanāksme, kurā piedalījās projekta partnerskolu skolotāji, tika sadalīta 2 sesijās, no kurām katra sastāvēja no divām daļām – sinhronā un autonomā darba.

Sesiju mērķi bija šādi:

Pirmā sesija:

Dalībnieku virtuāla prezentācija - iemiesojumu (avatar) veidošana; Diskusija par Starptautisko sieviešu dienu; Pārdomas par dzimumu līdztiesību sabiedrībā; Diskusija par vebināru par dzimumu līdztiesību izglītībā; Mācību plāna sastādīšana par dzimumu līdztiesību; Mindfulness sesija.

Otrā sesija:

Portugāles Sarkanā Krusta Jaunatnes nacionālais koordinators Luiss Saldanha “Dzimumu līdztiesība izglītībā”; Nodarbību plāna prezentācijas; Diskusija par dzimumu līdztiesību (pieejas skolas priekšmetos); Aktivitātes veidošana par nacionālajiem sakāmvārdiem saistībā ar dzimumu līdztiesību.

erasmus logo

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Centra vidusskolas
projekta koordinatore
Jekaterina Sadovaja