Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

15. aprīlī 10.a klases skolēni  piedalījās izglītojošā interaktīvā spēlē-diskusijā ,,Izpratne par citiem" projekta  ,,Unite for Equality“ (2023-1-LV01-KA220-SCH-000150667) ietvaros.  Skolēni strādāja grupās, un viņiem bija iespēja diskutēt par tādām lietām kā subjektivitāte, stereotipi, aizspriedumi un diskriminējoša uzvedība. Cilvēki bieži vien neapzinās, caur kādu filtru mēs redzam pasauli.  Mūsu domāšana ir kaut kas, ko mēs varam viegli apzināties.  Šīs nodarbības laikā skolēni mēģināja aprakstīt un analizēt piedāvātās situācijas . Skolēniem bija iespēja analizēt situācijas, kurās cilvēki uzvedas atšķirīgi, atšķirīgi jūtas, atšķirīgi uztver vienas un tās pašas lietas. Šī aktivitāte ļāva skolēniem izpētīt veidus, kā cilvēki var redzēt un interpretēt lietas un notikumus. Skolēni uzzināja, kas ir subjektīva pieredze, kas izriet no personības un individuāla skatījuma uz lietām. Atgriezeniskajā saziņā skolēni nonāca pie secinājuma, ka mūsu audzināšana, kultūra, reliģiskā pārliecība, uzskati un pat vecums ir tikai daži no faktoriem, kas var ietekmēt mūsu uztveri.  Paldies 10.a klases skolēniem un viņu skolotājiem par sadarbību.

Sagatavoja skolotājas M. Koževņikova un A. Truskovska