Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2016.gada 25. janvāri 3. vidusskolā notika pilsētas pasākums «Vārda gudrība». Radošajā darbnīcā piedalījās pilsētas 7.klašu skolēni. Pasākuma galvenais mērķis- popularizēt interesi par krievu kultūru un literatūru, attīstīt skolēnu radošās prasmes.
Mūsu skolu pilsētas konkursā pārstāvēja 7.a un 7.b klases skolēni: Laura Osipova, Gļebs Vasiļevskis, Rimma Žižmanova un Darja Luščika. Skolēni tika apbalvoti ar atzinības rakstu un gardo šokolādi.
Paldies mūsu skolēniem par darbu konkursā. Paldies skolotājiem- konsultantiem V.Harjkovai, J.Bendorjusai.