Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

12.maijā Centra vidusskolas gaiteņus un 9.a, 9.b, 12.a klases kabinetus rotāja krāsaini taureņi, ziedi un sirsnīgi novēlējumi, jo šo klašu skolēni aizvadīja pēdējo skolas dienu. Uzmundrinošus ceļavārdus pirms valsts pārbaudes darbiem teica skolas direktors J.Visockis un klases audzinātājas S.Lokteva, I.Pakalne un M.Ravinska, arī skolasbiedri no jaunākajām klasēm bija sagatavojuši apsveikumus šai īpašajai dienai. Lai pārliecinātos par skolēnu gatavību eksāmeniem, direktors veica nelieku eksamināciju turpat zālē un atzina, ka visi pamatskolas un vidusskolas beidzēji ir gana asprātīgi un zinoši, lai varētu kārtot arī nopietnākus pārbaudes darbus. Ļoti noderīga bija 1.klases skolēnu veiktā instruktāžu dzejā, kurā bija daudz padomu, kā rīkoties, lai veiksmīgi pārvarētu āķīgos eksāmenu uzdevumus un saņemtu labas atzīmes.

Ļoti ceram, ka visi labie vārdi, novēlējumi un padomi patiešām palīdzēs gan pārbaudes darbos, gan lielajā dzīves skolā, kurā, kā zināms, brīvdienu nav!