Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Novembris ir īpašs mēnesis visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo mēs svinam savas valsts dzimšanas dienu. Tas ir laiks, kas liek mums vairāk aizdomāties par vērtībām mūsos pašos un zemē, kurā dzīvojam.

Arī Daugavpils Centra vidusskolā  latviešu valodas un literatūras skolotāji sadarbībā ar sporta un matemātikas skolotājiem organizēja daudzveidīgas aktivitātes, lai skaisti un izzinoši nosvinētu Latvijas 105. dzimšanas dienu.

Mūsu mazākie (1.- 3. klašu)  skolēni aktīvi piedalījās dzejas skaitīšanas akcijā “Skani Latvija!”. Ar skaistajām dzejas rindām par Latviju viņi pieskandināja skolu. Tika sveikti gan skolas darbinieki, gan skolotāji, gan vecāko klašu skolēni.

4. klašu skolēniem tika organizēta starpdisciplinārā viktorīna par Latviju, kur bija jāveic dažādi uzdevumi un jāparāda savas zināšanas par mūsu valsti. Pasākuma noslēgumā skolēni veidoja grāmatzīmi ar latviešu rakstu zīmēm kā skaistu piemiņu no svētkiem.

Arī 5. un 6. klašu skolēniem tika piedāvātas dažādas izzinošas spēles un erudīcijas konkursi par Latviju. 6. klases piedalījās viktorīnā “ Latvija skaitļos” – risināja rēbusus par latviešu tautas parunām, kā arī par Latvijas prezidentiem.

Aktīvi un jautri darbojās 7. un 8. klašu skolēni, kuri piedalījās kvestā “Izzini Latviju!”.  Te skolēniem bija  jāparāda gan  sava veiklība, veicot dažādus spēka uzdevumus, gan arī  zināšanas par dažādām Latvijas pilsētām.

9. – 12. klašu skolēniem piedalījās Kahoot spēlē “Mana dažādā – vienādā Latvija”. Pasākuma laikā skolēni atbildēja uz jautājumiem par mūsu tēvzemi, atcerējās arī par nozīmīgiem  valsts simboliem un noslēgumā no 105 ozollapiņām Latvijas karoga krāsās veidoja virteni kā piederības zīmi savai valstij.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, skolēniem par aktīvu līdzdarbošanos.

Mēs ikviens esam tie, kas veido Latvijas šodienu un vēsturi, tad strādāsim un mācīsimies tā, lai varam būt gandarīti par paveikto!

Informāciju sagatavoja Latviešu valodas un literatūras MG vadītāja Inese Lutoka