Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šajās rudenīgajās, bet vēl siltajās dienās, atceroties Lāčplēša dienu un gatavojoties mūsu valsts 105. dzimšanas dienas svinībām, arī mūsu skolas skolēnu darbi rotā skolas gaiteņa stūrīti ar saviem modelēšanas sniegumiem. Dažādu klašu  skolēni dabaszinību un bioloģijas stundās iejutās zinātnieku lomā.  NaCl kristālrežģa modeļa izveide un tā salīdzināšana ar vārāmās sāls kristālu atdzīvināja skolēnu sejas vaibstus, jo neviens nebija iedomājies, ka modelējot no plastilīna var katram tas izdoties. Vispirms no plastilīna bija jāizveido proporcionāli palielinātus jonu modeļus atšķirīgās krāsās, zinot, ka nātrija jona un hlorīdjona rādiusi ir nanometros. Pēc shēmas bija jāizveido vienu jonu kārtu plaknē, tad nākošo jonu kārtu bija jāveido tā, lai virs katra hlorīdjona atrastos nākamās kārtas nātrija jons, bet virs katra nātrija jona – nākamās kārtas hlorīdjons. Bija jāievēro, ka hlorīdjoni, kuru rādiuss ir lielāks, ievietojas padziļinājumos un izveido blīvu jonu pakojumu. Bija noteikums – plastilīna lodītes nedrīkstēja deformēt, jo ķīmijas zinātnes atziņa, ka kristāliskā vielā atomi vai joni ir novietoti stingri noteiktā, regulārā kārtībā, veidojot kristālrežģi, palika spēkā. Mūsu skolēnu praktiski veiktais darbs varētu iepriecināt arī zinātniekus!

Arī temats par šūnu uzbūvi izrādījās paveicams, jo skolēni iemācījās izprast augu un dzīvnieku šūnu sastāvdaļas, to uzbūvi, atrašanās vietu, funkcijas un praktiski centās izveidot šūnu modeļus no dažādiem materiāliem. Vispirms bija jāiemācās atšķirt augu valsts šūnas no citu valstu šūnām, vajadzēja iedziļināties šūnas sastāvdaļās, izprast to formu, lielumu, daudzumu, zināt atrašanās vietu šūnā. Kad zināšanas tika iegūtas, temats izprasts, varēja izveidot šūnu no jebkādiem materiāliem. Bija stunda, kurā zināšanas par šūnu uzbūvi vajadzēja izklāstīt uz papīra, uzrakstot savas izvēlētās šūnas sastāvdaļas, funkcijas un materiālu, no  kura tika veidots katrs šūnas organoīds. Nākošajā stundā skolēni visas klases priekšā prezentēja savu šūnu, pastāstot un parādot katru sastāvdaļu, nosaucot funkciju, bet klasesbiedri katru stāstītāju novērtēja ar punktiem. Veicās - kā nu kuram, bet savu roku pienesums zinātnes virzienā svētku priekšvakarā ir izveidots! Darba prieks un gandarījums par paveikto ir katram skolēnam, jo patstāvīgs roku darbs paliek ilgi atmiņā!

Marina Ravinska, Tatjana Baranovska, Monika Skutele