Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2.B klases skolēni zina, cik svarīgi darīt labus darbus, domāt labas domas, būt labiem, atsaucīgiem, iejūtīgiem un izpalīdzīgiem gan  pret cilvēkiem, gan arī pret dzīvniekiem un apkārtējo vidi.

Šogad otrklasnieki “Labo darbu nedēļas” ietvaros nolēma palīdzēt  klases apkopējai sakārtot  mūsu kabinetu. Un  nedēļas garumā viņi mazgāja solus un krēslus, tīrīja putekļus no puķu lapām, laistīja ziedus, iznesa atkritumus un pat paši mazgāja grīdu.

Skolēniem šī pieredze bija aizraujoša un noderīga. Viņi ar prieku piedalījās šajā iniciatīvā un guva pozitīvus iespaidus no savas darbības.

Klases audzinātāja Jeļena Ivbule