Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Centra vidusskola piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā Nr. 2020-1-LV01-KA101-077331 “Skolotāja profesionalitāte – kvalitatīva mācību procesa pamats”, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolotāju zināšanas par kompetenču izglītības norisi.

 No 5. septembra līdz 10. septembrim, Erasmus + projekta

ietvaros, Daugavpils Centra vidusskolas skolotājas Nataļja Kožanova un Marina Koževņikova,  piedalījās apmācības kursos Itālijā, Florencē, Europass Skolotāju Akadēmijā,

Galvenās kursa tēmas bija:  sadarbība , studentu motivācija un kompetenču pieeja.

Šis kurss ir izveidots skolotājiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par to kā pārvaldīt  efektīvu un mūsdienīgu klases vadīšanu, kas veicina līdzdalību un iesaistīšanās  mācīšanās, izmantojot jaunākās metodes.

Izmantojot interaktīvas aktivitātes, dalībnieki ,starp kuriem bija pārstāvji no Itālijas, Portugāles, Somijas uzzināja kā veicināt skolēnu sadarbību ar skolēniem uz skolēniem vērstu mācību vidi. Ir pierādīts, ka metodes, kas vērstas uz skolēniem ir

labākas par tradicionālo uz skolotāju vērsto pieeju izglītībai. Uz skolēnu vērsta metodes atbalsta gan skolēnu autonomiju, gan sadarbību. Tās arī atvieglo īstermiņa un ilgtermiņa atmiņu, kritisko domāšanu, problēmu risināšanas prasmes, pašapziņu un pašatdevi,  pārliecību un motivāciju.

Kursa beigās dalībnieki bija ne tikai ieguvuši vairāk zināšanu

par uz skolēniem vērstām pieejām, bet viņi arī varēs paņemt līdzi idejas par praktiskiem, inovatīviem risinājumiem ko ir iespējams piemērot savās klasēs.

Skolotājiem bija iespēja uzzināt un iegūt zināšanās par  teorētiskām un praktiskām iemanām, par jaunām metodēm, piem. apgrieztā klase, uz projektiem balstīta mācīšanās, uz problēmām balstīta mācīšanās, mācīšanās, kas balstīta uz konkrētām situācijām, atklājumu mācīšanās.

Brīvajā laikā bija iespēja apskatīt Florenci, kura  ir viena no skaistākajām pilsētām pasaulē un tajā ir daudz visdažādāko vēsturisko dārgumu un milzums daudz kultūras mantojuma.

Florence, kas dibināta pirmajā gadsimtā pirms mūsu ēras un attīstījusies kā Itālijas kultūras centrs Mediči dzimtas valdīšanas laikā, ir bijusi mājvieta tādiem autoriem un māksliniekiem kā Dante Aligjēri, Mikelandželo, Leonardo da Vinči, Donatello, Brunelleski, Makiavelli un Galileo Galilejs. Šeit viņi radīja lielāko daļu savu mākslas šedevru un/vai atklājumu.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā  www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 Daugavpils Centra vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu " Skolotāja profesionalitāte – kvalitatīva mācību procesa pamats”( 2020-1-LV01-KA101-077331)   līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Centra vidusskolas skolotājas: M.Koževnikova un N. Kožanova