Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Centra vidusskola piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekta Nr. 2020-1-LV01-KA101-077331 “Skolotāja profesionalitāte – kvalitatīva mācību procesa pamats”, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolotāju zināšanas par darbu multikulturālas klases vidē.

Projekta ietvaros no 5. septembra līdz 10. septembrim Spānijā, Europass Skolotāju Akadēmijā, notika skolotāju apmācības par saskarsmi ar daudzveidību un veiksmīgu starpkultūru klases vadību. Šajās apmācībās piedalījās angļu valodas skolotājas Aleksandra Truskovska un Nataļja Kaļiņina. Vēl piedalījās kolēģi no Rumānijas, Itālijas, Grieķijas, un Bulgārijas.

Apmācību laikā dalībnieki iepazinās ar plašāku izpratni par dažādām mācību pieejām, starpkultūru komunikāciju, inovatīvām metodēm un to, kā daudzveidību no sloga pārvērst par iespēju. Apspriežot konkrētus gadījumus, daloties ar labās prakses piemēriem un iesaistoties aktivitātēs, dalībnieki pētīja starpkultūru izglītības praksi.

Kursa dalībnieki saņēma ieteikumus, kā veicināt komunikāciju savās klasēs, un meklēja risinājumus, kā plānot pasākumus, kuru mērķis ir apmierināt jaunpienācēju no citām kultūrām vajadzības, nepārtraucot ierasto didaktikas plūsmu.

Dalība projekta mobilitātē ir lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi un aprobēt jauniegūtās metodes skolā, paplašināt profesionālās zināšanas par aktuāliem jautājumiem, kā arī stimuls personīgai izaugsmei. Iegūtās zināšanas varētu būt izmantotas darbā, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem.

Šajā braucienā gūtā pieredze un jaunas idejas palīdzēs turpmākai sadarbībai starp projektā iesaistītajiem ārvalstu partneriem, lai īstenotu projektu. Daudzas idejas mēs varam izmantot, realizējot kompetenču izglītību, kā arī strādājot ar skolēniem ar jauktām spējām.

Brīvajā laikā bija iespēja iepazīt Barselonu , tā ir slavena ar arhitektūru, aktīvo pilsētas dzīvi un ēdieniem. Barselonā ir vairākas vietas, kuras var apmeklēt, lai pilnībā izjustu ko tad nozīmē Gaudi arhitektūra. Savos darbos iespaidojies no dabas, radījis tos krāsainus un atšķirīgus no citiem.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā  www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 Daugavpils Centra vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu " Skolotāja profesionalitāte – kvalitatīva mācību procesa pamats”( 2020-1-LV01-KA101-077331)   līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli.

Informāciju sagatavoja

Daugavpils Centra vidusskolas skolotājas:

A.Truskovska un N.Kaļiņina