Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2018. gada februārī Daugavpilī notika mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 19. valsts olimpiādes 2. posms. Skolēni realizēja radošos uzdevumus, kas tika veltīti tēmai „Mēs – Latvijas simtgadei”. Viņi izpētīja latviešu etnogrāfiskos priekšmetus un realizēja tos praktiski tekstila vai koka tehnoloģijās. Vecāko klašu skolniekiem bija jāizstrādā pētnieciskais darbs un produkts, kas veicinātu savas dzimtās vietas un Latvijas atpazīstamību pasaulē.

Īpaši iepriecināja mūsu audzēkņu rezultāti:

Deniss Ivbulis (8.a) - 3.vieta, Dmitrijs Čuprovs (8.a) - 3.vieta, Nadežda Stankeviča (9.b) – 3. vieta.

Pateicamies arī skolniecēm, kas piedalījās šajā olimpiādē, Evelīnai Dudarevai (8.a) un Darjai Luščikai. Veiksmīgi startēja arī 7.a klases skolniece - Jeļena Skrupska, kuru mājas darbu augsti novērtēja žūrija, tāpēc meitene tika aicināta piedalīties nākamajā mājturības olimpiādes posmā!

Vēlot veiksmi arī turpmāk, audzēkņiem pateicas skolotāji Gunārs Gereiko, kas gatavoja zēnus, un skolotāja Tatjana Baranovska.