Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Sadarbībā ar pašvaldībām tika izveidots VISC inovatīvās pieredzes skolu sadarbības tīkls. Šī tīkla ietvaros eksakto mācību priekšmetu skolotājiem ir iespēja gan savstarpēji dalīties pieredzē, gan arī piedalīties praktiskās darbnīcās.  

Skolu sadarbības tīkla ietvaros 2013./14.m.g. Daugavpils Centra vidusskolas Inovatīvās pieredzes skolas komanda veic darbību sekojošos virzienos:

  • Darbs ar talantīgiem skolēniem un skolēnu intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku;
  • Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana skolā 1.–6.klasē.

Šī gada 1. semestrī notika gan skolu sadarbības tīkla skolotāju semināri, kurus organizēja LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, gan skolas semināri – mācīšanās grupas 4.–5.klašu matemātikas, dabaszinību un sākumskolas skolotājiem „Pēctecības realizēšana matemātikas un dabaszinību stundās". Notika arī atklātā matemātikas stunda, kuru vadīja sākumskolas skolotāja Nataļja Glušakova. Arī šogad mēs turpinām veikt detalizēto mācību stundas analīzi atbilstoši šodienas prasībām.  

Bioloģijas skolotāji Gaļina Uzlova, Ruta Puida un Tatjana Baranovska, sākumskolas skolotāja Nataļja Glušakova veica metodisko materiālu aprobāciju gan mācību stundās, gan vadot Klubiņu „Riekstkodis" pilsētas skolu 5.–6.klašu skolēniem.

Skolotāji, piedaloties semināros, sniedz detalizētāku atgriezenisko saiti par izmēģinātajām mācību stundām, diskutē un piedāvā uzlabojumus. Gribētos pateikties visiem skolas skolotājiem, kuri vienmēr gatavi palīdzēt mācību materiāla aprobācijā un tajā pašā laikā mācās un pilnveido savas profesionālās kompetences.

Ķīmijas skolotāja Marina Ravinska un matemātikas skolotājas Svetlana Radionova un Jeļena Azareviča plāno un organizē pasākumus skolēniem, veicot skolēnu intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku. Tehnoloģiju jomas dienās tika organizētas ekskursijas uz uzņēmumiem.

Inovatīvas pieredzes skolas pedagogu komanda aicina 7. -9. klašu skolēnus piedalīties konkursā dabaszinātnēs un matemātikā

„DOMĀ! ZINI! MĀCIES!"

Konkursa nolikums sk. http://www.dzm.lu.lv/skoleniem/konkurss/konkurss/konkursa_noteikumi

DCV IPS koordinatore Jeļena Azareviča