Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Centra vidusskolas Inovatīvās pieredzes skolas ietvaros 2012./2013. m.g. 1. semestrī notika semināru cikla„Izmēģinājuma poligons" divas nodarbības. Atklātajās stundās dalījās pieredzē sākumskolas skolotāja Tatjana Osipova (1.b klase, stunda „Burts „G" un tā skaņa") un kultoroloģijas skolotāja Jevgeņija Bendorjusa (12. b klase, stunda „Latviešu rakstu zīmes").

klases skolēni pilnveidoja prasmi lasīt pa zilbēm. Sastādīja vārdus, kuri sākas ar burtu „G". Mācījās sadarboties pāros. Viņus mēs arī varam nosaukt vārdā, kurš sākas ar burtu „G" – gudrinieki. 12. klases skolēni stundā iepazinās ar latviešu rakstu zīmēm – formu un nozīmi, izvērtēja un noteica latviešu zīmju izcelsmi un semantisko saikni ar mitoloģiskiem priekšstatiem, pētījuma ceļā analizēja un konstatēja zīmju funkciju. Sasaistot pagātni un tagadni, skolēni demonstrēja seno zīmju lietojumu mūsdienās.

Skolotāji atklātajās stundās rādīja augstu profesionalitāti, iekļaujot saturā ar dzīvi saistītu informāciju un pielietojot mūsdienīgas un inovatīvās mācību metodes. Skolotāji ļoti prasmīgi, konkrēti noformulēja skolēnu plānoto sasniedzamo rezultātu un stundas gaitā mērķtiecīgi virzīja izziņas procesu uz to sasniegšanu. Nodarbībās piedalījās un mācību stundu analīzē aktīvi iesaistījās mūsu skolas dažādu priekšmetu skolotāji.

25. oktobrī notika mācību priekšmetu diena „Mācāmies aizraujoši" sākumskolas skolēniem.

Inovatīvās pieredzes skolas ķīmijas skolotāja Marina Ravinska rādīja skolēniem ķīmijas eksperimentus, bioloģijas skolotāji Ruta Puida, Tatjana Baranovska un Gaļina Uzlova organizēja darbnīcās, kurās skolēni vēroja dzīvus organismus mikroskopā, ar tausti noteica dārzeņus maisā un atbildēja uz viktorīnas jautājumiem, matemātikas skolotāja Svetlana Radionova piedāvāja skolēniem atrisināt matemātiskus uzdevumus un savas atbildes nosūtīt, izmantojot interaktīvo atbilžu sistēmu – balsošanas pultis. 4. klases skolēni aizraujoši pavadīja laiku, daudz uzzināja un secināja, ka Daugavpils Centra vidusskolā mācīties dabaszinātnes un matemātiku ir interesanti.

DCV Jauno biologu skolā Daugavpils pilsētas skolēni padziļināja un paplašināja interesentu zināšanas, prasmes, domāšanas darbības bioloģijā, gatavojoties olimpiādēm, konkursiem un dažādiem pārbaudes darbiem.

DCV Jauno matemātiķu skolā (5. – 12. klašu skolēniem) tika piedāvātas olimpiāžu uzdevumu atrisināšanas metodes. Īpaši tika apskatītas spēļu stratēģijas.

Šī gada 29. novembrī, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā uz „Ekselences balvas" finālu tikās 19 izcili bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotāji, kuri klātienē apliecināja savu profesionalitāti un radošumu praktiskā darbībā. No mūsu skolas finālā piedalījās fizikas skolotāja Marija Kozlovska. Skolotāji vadīja nodarbības Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem, vēroja un analizēja kolēģu mācību stundas, kā arī veica radošu uzdevumu, modelējot nodarbību „nākotnes skolā". „Ekselences balvas" pretendenti dienas gaitā demonstrēja daudzveidīgas iespējas, kā strādāt klasē, lai skolēni apgūtu konkrētas zināšanas un prasmes, mācītos mācīties atraktīvā, skolēnus saistošā un motivējošā veidā. Skolēni iepazina sēņu daudzveidību, ar palielināmo stiklu pētīja pelējumu maizē, eksperimentējot, rada skaidrojumu fizikas likumsakarībām, modelēja situācijas, kā rīkoties, ja aizdedzies adventes vainags, mācījās aprēķināt notikuma varbūtību. „Ekselences balvas" pretendentus - sava novada profesionālākos un radošākos dabaszinātņu un matemātikas skolotājus balvai izvirzīja skolas un pašvaldības. 2013. gada 4. janvārī katra priekšmeta izcilākais skolotājs saņems Latvijas Universitātes, VISC un uzņēmēju kopīgi veidoto „Ekselences balvu". Turēsim īkšķus par mūsu fizikas skolotāju.

Tagad mūsu skolas skolotāju un skolēnu komanda gatavojas akcijai „Nāc un dari kopā ar mums!", ko organizē Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs. Akcijas pirmais pasākums notiks 2013. gada 4. janvārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Rīgā. Pasākumā vienkopus pulcēsies dabaszinātņu un matemātikas skolotāji un 7. – 9. klašu skolēnu pārstāvji no visas Latvijas. Skolotāji apmainīsies ar praktiskām radošām metodiskām idejām, par to kā dabaszinātņu priekšmetus 7. – 9. klasē mācīt skolēnam ne tikai labi izprotamā, bet arī saistošā veidā. Skolēni vadīs iepriekš mājās izveidotās darbstacijas citu skolu skolēniem, kā interesanti mācīties dabaszinātnes un matemātiku. Mūsu komanda vadīs darbnīcu „Dzīvības pazīmes". Visiem kopā būs iespēja iesaistīties arī aizraujošā konkursā.

Inovatīvās pieredzes skolas visas skolotājas pilnveido savu meistarību PROFILES projekta mācīšanās grupās Daugavpilī un Rīgā.

2. semestrī mēs turpināsim semināru ciklu un aicinām skolotājus dalīties pieredzē, vadot atklātās stundas un piedaloties to analīzes procesā.

Priecīgus Ziemassvētkus!

Lai veicas darbi Jaunajā 2013. gadā!

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/22-inova/jaunumi/360-izmeginajam#sigProIdbbe18573e1