Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Saulainā 8.maija dienā Daugavpils Centra vidusskolas 5.a un 5.b.klase devās uz Aglonu, lai iepazītu Aglonas bazilikas un Maizes muzeja vēsturi, kultūras mantojumu un šo objektu nozīmi Latvijas un pasaules mērogā.

Gatavojoties braucienam, skolēni latviešu valodas stundās mācījās par Latvijas ievērojamākajām vietām, guva priekšstatu par Aglonas atrašanās vietu, nosaukuma rašanos, kā arī ieskatu Maizes muzeja vēsturē. Dabaszinību stundās ieguva teorētiskās zināšanas par maizes sastāvu.

Aglonā skolēniem bija iespēja klātienē apskatīt baziliku, dzirdēt gida stāstījumu par bazilikas būvniecību un nozīmi, Karaļkalnā atpazīt Bībeles tēlus , remdēt slāpes ar svētavota ūdeni. Maizes muzeja saimniece atraktīvā veidā pastāstīja un parādīja maizes tapšanas procesu no grauda līdz smaržīgam un garšīgam klaipam uz galda. Skolēniem īpaši iepatikās stāsts par senajām tradīcijām un uzvedību pie galda, sakāmvārdi un parunas par maizi. Skolēni apguva arī jaunu leksiku par maizes cepšanas procesu.

Atgriezušies skolā un izvērtējot brauciena lietderīgumu, savus iespaidus skolēni atklāja   pārspriedumā un mutiski pārrunājot aktuālākos jautājumus. Tādējādi teorētiskās zināšanas interaktīvā izziņas procesā tika papildinātas ar vērtīgu personisko pieredzi.

Informāciju sagatavoja Zinaīda Paļenoka