Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg

ieguldijums

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

kkkKarjeras konsultants piedāvā:

 • Individuālās konsultācijas
 • Grupu nodarbības (klases stundas, spēles, konkursi)
 • Tikšanās ar mācību iestādes vai profesiju pārstāvjiem
 • Ēnu dienas, prakses iespējas, ekskursijas
 • Informatīvus seminārus vecākiem par karjeras pamatjautājumiem

Informācija par:

 • profesiju pasauli;
 • pieprasītām un populārākām profesijām Latvijā;
 • izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs;
 • sevi un savām spējām šajā jomā.

Daugavpils Centra vidusskolā strādā pedagogi karjeras konsultanti – Olga Jermolajeva, 311. kabinets un Oksana Jurāne 102. kabinets.

Pedagogu karjeras konsultantu darba laiks:

 

Oksana Jurāne

Olga Jermolajeva

Pirmdiena

10:25-12:45 13:35-17:00

8.30-16.30

pusdienas pārtraukums: 13.00-13.30

Otrdiena

13:35-16:00

-

Trešdiena

14:25-16:45

15.00-17.00

Ceturtdiena

13:35-17:00

13.00-17.00

Piektdiena

12:15-16:08

8.00-12.00

 

Uzmanību! Individuālajām karjeras konsultācijām jāpierakstās iepriekš.

kkk es