Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

„Kopā ar mums kļūsti profesionālāks!"

2015.gada 23.septembrī Daugavpils Centra vidusskolā notika seminārs „Produktīvas mācīšanās veicināšana" Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu direktoru vietniekiem.

 Lai radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā katrā klasē, Valsts izglītības satura centrs izveidojis „Inovatīvās pieredzes skolu tīklu". No 2011./2012.mācību gada šajā tīklā strādā arī Daugavpils Centa vidusskolas komanda. IPS koordinatore J.Azareviča iepazīstināja semināra dalībniekus ar VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla vēsturi, ar skolu mērķiem un uzdevumiem. Liela uzmanība tika pievērsta DCV Inovatīvās pieredzes skolas veiktajiem darbiem gan skolas ietvaros, gan pilsētas līmenī. Jāatzīmē, ka IPS komanda aktīvi strādā un popularizē savu pieredzi arī valstī, piedaloties Latvijas skolu dabaszinātņu un matemātikas skolotāju stundu vērošanā un analīzē, semināros un konferencēs. Par to, kā Daugavpils Centra vidusskolas Inovatīvās pieredzes skolas komanda sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi 2014./2015.mācību gadā pilsētas dabaszinātņu, matemātikas un ģeogrāfijas skolotājiem organizēja semināru ciklu „Skola ārpus skolas" var izlasīt internetportālā www.skolasvards.lv.

Semināra darbnīcās „Āda" (vadītājas – bioloģijas skolotāja T.Baranovska un matemātikas skolotāja J.Azareviča), „Pētniecība dabaszinībās" (vadītājas – bioloģijas skolotājas R.Puida un G.Uzlova) un „Polietilēns" " (vadītājas – ķīmijas skolotāja M.Ravinska un matemātikas skolotāja S.Radionova) direktoru vietnieki tika aicināti iedziļināties kā notiek mācīšanās: kā skolēns konstruē zināšanas un apgūst prasmes. Dalībniekiem tika piedāvāts iejusties skolēna lomā, veikt pētnieciskos uzdevumus. Semināra dalībniekiem bija dota iespēja definēt, kas ir produktīva mācīšanās un kādas kompetences var apgūt, izmantojot dažādas pieejas.

Noslēgumā IPS komanda iepazīstināja ar darba plānu 2015./2016.mācību gadam, aicinot skolotājus apmeklēt seminārus un konsultācijas, bet skolēnus darbnīcas un interaktīvās spēles. 

IPS koordinatore J.Azareviča

View the embedded image gallery online at:
http://dcv.lv/inova/632-300915-2#sigProId0148c6d039