Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Inovatīvās pieredzes skolas komanda dalās pieredzē

„Kopā ar mums kļūsti profesionālāks!"

2015.gada 23.septembrī Daugavpils Centra vidusskolā notika seminārs „Produktīvas mācīšanās veicināšana" Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu direktoru vietniekiem.

 Lai radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā katrā klasē, Valsts izglītības satura centrs izveidojis „Inovatīvās pieredzes skolu tīklu". No 2011./2012.mācību gada šajā tīklā strādā arī Daugavpils Centa vidusskolas komanda. IPS koordinatore J.Azareviča iepazīstināja semināra dalībniekus ar VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla vēsturi, ar skolu mērķiem un uzdevumiem. Liela uzmanība tika pievērsta DCV Inovatīvās pieredzes skolas veiktajiem darbiem gan skolas ietvaros, gan pilsētas līmenī. Jāatzīmē, ka IPS komanda aktīvi strādā un popularizē savu pieredzi arī valstī, piedaloties Latvijas skolu dabaszinātņu un matemātikas skolotāju stundu vērošanā un analīzē, semināros un konferencēs. Par to, kā Daugavpils Centra vidusskolas Inovatīvās pieredzes skolas komanda sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi 2014./2015.mācību gadā pilsētas dabaszinātņu, matemātikas un ģeogrāfijas skolotājiem organizēja semināru ciklu „Skola ārpus skolas" var izlasīt internetportālā www.skolasvards.lv.

Semināra darbnīcās „Āda" (vadītājas – bioloģijas skolotāja T.Baranovska un matemātikas skolotāja J.Azareviča), „Pētniecība dabaszinībās" (vadītājas – bioloģijas skolotājas R.Puida un G.Uzlova) un „Polietilēns" " (vadītājas – ķīmijas skolotāja M.Ravinska un matemātikas skolotāja S.Radionova) direktoru vietnieki tika aicināti iedziļināties kā notiek mācīšanās: kā skolēns konstruē zināšanas un apgūst prasmes. Dalībniekiem tika piedāvāts iejusties skolēna lomā, veikt pētnieciskos uzdevumus. Semināra dalībniekiem bija dota iespēja definēt, kas ir produktīva mācīšanās un kādas kompetences var apgūt, izmantojot dažādas pieejas.

Noslēgumā IPS komanda iepazīstināja ar darba plānu 2015./2016.mācību gadam, aicinot skolotājus apmeklēt seminārus un konsultācijas, bet skolēnus darbnīcas un interaktīvās spēles. 

IPS koordinatore J.Azareviča

View the embedded image gallery online at:
http://dcv.lv/inova#sigProId0148c6d039

Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konference

Š.g. 10. un 11.aprīlī Daugavpilī notika Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konference „Meistars matemātikas mācīšanā", ko organizēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) sadarbībā ar Daugavpils Universitāti (DU).

Vairāk nekā 160 Latvijas matemātikas skolotāji iepazinās ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja un Daugavpils Centra vidusskolas matemātikas skolotāju pieredzi: matemātika dzīvē latviski un angliski, darbs ar talantīgajiem skolēniem un metodisko paņēmienu daudzveidība matemātikas stundās, pētniecība mācību procesā.

Mūsu skolas matemātikas skolotājas Jeļena Azareviča un Svetlana Radionova savos pieredzes stāstos iepazīstināja konferences dalībniekus par pētniecību mācību procesā un interaktīvas datorprogrammas „GeoGebra" iespējām un praktisko pielietojumu, risinot pētnieciskos uzdevumus.

Matemātikas skolotāji – konferences dalībnieki – augstu novērtēja organizētās aktivitātes konferences ietvaros, atzīmēja to vērtīgumu un aktualitāti.

Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konferences
organizācijas komitejas priekšsēdētāja,
Daugavpils pilsētas
Matemātikas skolotāju MA vadītāja,
DCV IPS koordinatore Jeļena Azareviča

View the embedded image gallery online at:
http://dcv.lv/inova#sigProId81b232e798

Interaktīvā spēle „Jaunais pētnieks”

Š.g. 4.decembrī Daugavpils Centra vidusskolas Inovatīvās pieredzes skolas skolotāji aicināja Daugavpils pilsētas skolu 5.–6.klašu skolēnus piedalīties interaktīvajā spēlē „Jaunai pētnieks". Organizējot šo spēli, tika izvirzīts mērķis izpētes darbībā mācīt skolēnus veikt vienkāršus dabas parādību un procesu novērojumus, fiksēt novērojumu rezultātus, kā arī rosināt skolēnos interesi par dabaszinātnēm un matemātiku.
Spēle notika piecās pētnieciskajās stacijās. Darbojoties stacijā „Mikropasaules brīnumi", spēles dalībnieki pētīja dīķa ūdens mikroorganismus. Ar 10.klašu skolēnu-konsultantu palīdzību 5. – 6.klašu skolēni mācījās pagatavot mikropreparātu, strādāt ar gaismas mikroskopu, noteikt mikroorganismus pēc noteicēja. Ar lielu interesi un aizrautību izdevās izpētīt ūdens paraugus un pārliecināties, ka nedrīkst dzert neattīrīto dīķa ūdeni, jo tajā mīt gan baktērijas, gan vienšūņi, gan mikroskopiskie vēži un tārpi. Pētnieciskajā stacijā „Ņūtona ābols" tika piedāvāts noteikt piedāvātā ābola tilpumu, izvēloties atbilstošu paņēmienu un piemērotus darba piederumus. Skolēni ne tikai izvirzīja hipotēzi, kā to panākt, bet arī aprakstīja darba gaitu. Jāatzīmē, ka vairākiem jaunajiem pētniekiem izdevās iegūt pareizo rezultātu. Stacijā „Brīnumainā matemātikas pasaule" skolēni meklēja sakarības un likumus ciparu pasaulē. Pēc izpētes savas atbildes komandas sūtīja žūrijai, izmantojot balsošanas pultis. Katrai komandai tika piedāvāts arī noteikt plaukstiņas laukumu, apspriežot komandā, kā to izdarīt.
Stacijā „Bon Appétit" skolēni mēģināja saprast, kurš kuru ēd mežā, laukā vai tīrumā. Vislielāko interesi izraisīja darbs pētnieciskajā stacijā „Ķīmija ap mums", kurā skolēni pētīja uguņošanu.

Spēlē piedalījās 14 skolu komandas, kuras savās vizītkartēs iepazīstināja klātesošus ar savu skolu un komandu, sasaistot to ar dabaszinībām un matemātiku.

Speciālo balvu par vizītkarti ieguva Daugavpils 16.vidusskolas komanda „YES".
Visas komandas saņēma saldas balvas un pateicības, bet 7 komandām tika piešķirtas godalgotas vietas. 1.vietu ieguva Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja un Daugavpils 10.vidusskolas jauno pētnieku komandas.

Daugavpils Centra vidusskola pateicas visām skolām par piedalīšanos pasākumā, kā arī aicina turpināt pilnveidot pētnieciskās prasmes un iemaņas dabaszinību un matemātikas stundās.

Daugavpils Centra vidusskolas

Inovatīvās pieredzes skolas vārdā

Jeļena Azareviča

View the embedded image gallery online at:
http://dcv.lv/inova#sigProIdf9a534a5f0

Jaunais pētnieks

Daugavpils Centra vidusskolas dabaszinātņu un matemātikas skolotāji 2014.gada 4.decembrī plkst.14.30. aicina Daugavpils pilsētas 5.- 6. klašu skolēnus piedalīties interaktīvajā spēlē "Jaunais pētnieks".

Spēles organizēšanas kārtība.

jaunais petnieks

Inovatīvās pieredzes skolas ražīgs oktobris

Arī šogad turpinās VISC inovatīvās pieredzes skolu sadarbības tīkla aktivitātes. Eksakto mācību priekšmetu skolotājiem būs iespēja gan savstarpēji dalīties pieredzē, gan arī piedalīties praktiskās darbnīcās.  

Skolu sadarbības tīkla ietvaros 2014./15.mācību gadā Daugavpils Centra vidusskolas Inovatīvās pieredzes skolas komanda veic darbību sekojošos virzienos:

  • Atbalsts skolēniem – skolēnu intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku;
  • Atbalsts skolotājiem – konsultācijas „Efektīva mācību stunda";
  • Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana skolā 1.–4.klasē.

Lasīt tālāk: Inovatīvās pieredzes skolas ražīgs oktobris

Matemātikas nematemātiskā metodika

11. decembrī Inovatīvās pieredzes skolas ietvaros notika seminārs – darbnīca „Matemātikas nematemātiskā metodika" pamatskolu matemātikas skolotājiem. Darbnīcā piedalījās Daugavpils 3.vidusskolas, 9.vidusskolas, 13.vidusskolas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Vienības, Saskaņas, 11.pamatskolas un Logopēdiskās internatpamatskolas-attīstības centra matemātikas skolotāji. Skolotājiem tika piedāvāta iespēja uz matemātiku paskatīties no cita redzespunkta.

Matemātika ir interesanta un aizraujoša zinātne. Matemātika piedzimt reizē ar bērnu, bet matemātika nesākas ar skaitīšanas prasmi. Un pat ne ar ciparu un skaitļu apguvi. Diemžēl matemātikas saknes, kā arī tās vieta un loma vispusīgā bērna attīstība, netiek pietiekami novērtēta.

Seminārā laikā tika runāts par attēlu, vizualizāciju mācību procesā, jo sākumā mazulis domā bildēs. Un tieši attēls, iztēle ir viens no matemātiskās pasaules stūrakmeņiem. Bet liela daļa cilvēku pakāpeniski pazaudē prasmi domāt attēlos! Semināra laikā skolotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kā neatlaist prasmi domāt bildēs?". Skolotāji izmēģināja dažas metodikas, viena no tām – origami – japāņu papīra locīšanas māksla, kas ļauj no zīmētas locīšanas shēmas pāriet uz telpisku, stilizētu figūru vai plaknes zīmējumu pārnest telpā. Ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Sakarā ar to, skolotāji no papīra veidoja eglītes.

Vēlreiz tika izrunātas didaktisko spēļu nozīme un priekšrocības. Bez šaubām, didaktiskās galda spēlēs un datorspēlēs ir daudz arī attīstošu elementu.

Protams, ir daudz vienkāršu, ikdienišķu lietu, kuras attīsta bērna matemātiskumu. Par visām nav iespējams vienā reizē izrunāt. Sakarā ar šo, semināru ciklu turpināsim.

Sagaidot svētkos,

Inovatīvās pieredzes skolas komanda novēl

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!

Lai Jaunais gads nāk ar dižām domām,

vareniem darbiem un dzīvessparu!

Daugavpils Centra vidusskolas

Inovatīvās pieredzes skolas koordinatore

Jeļena Azareviča

View the embedded image gallery online at:
http://dcv.lv/inova#sigProId6543be063d

Inovatīvās pieredzes skolu sadarbības tīkla ietvaros

Sadarbībā ar pašvaldībām tika izveidots VISC inovatīvās pieredzes skolu sadarbības tīkls. Šī tīkla ietvaros eksakto mācību priekšmetu skolotājiem ir iespēja gan savstarpēji dalīties pieredzē, gan arī piedalīties praktiskās darbnīcās.  

Skolu sadarbības tīkla ietvaros 2013./14.m.g. Daugavpils Centra vidusskolas Inovatīvās pieredzes skolas komanda veic darbību sekojošos virzienos:

  • Darbs ar talantīgiem skolēniem un skolēnu intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku;
  • Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana skolā 1.–6.klasē.

Šī gada 1. semestrī notika gan skolu sadarbības tīkla skolotāju semināri, kurus organizēja LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, gan skolas semināri – mācīšanās grupas 4.–5.klašu matemātikas, dabaszinību un sākumskolas skolotājiem „Pēctecības realizēšana matemātikas un dabaszinību stundās". Notika arī atklātā matemātikas stunda, kuru vadīja sākumskolas skolotāja Nataļja Glušakova. Arī šogad mēs turpinām veikt detalizēto mācību stundas analīzi atbilstoši šodienas prasībām.  

Bioloģijas skolotāji Gaļina Uzlova, Ruta Puida un Tatjana Baranovska, sākumskolas skolotāja Nataļja Glušakova veica metodisko materiālu aprobāciju gan mācību stundās, gan vadot Klubiņu „Riekstkodis" pilsētas skolu 5.–6.klašu skolēniem.

Skolotāji, piedaloties semināros, sniedz detalizētāku atgriezenisko saiti par izmēģinātajām mācību stundām, diskutē un piedāvā uzlabojumus. Gribētos pateikties visiem skolas skolotājiem, kuri vienmēr gatavi palīdzēt mācību materiāla aprobācijā un tajā pašā laikā mācās un pilnveido savas profesionālās kompetences.

Ķīmijas skolotāja Marina Ravinska un matemātikas skolotājas Svetlana Radionova un Jeļena Azareviča plāno un organizē pasākumus skolēniem, veicot skolēnu intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku. Tehnoloģiju jomas dienās tika organizētas ekskursijas uz uzņēmumiem.

Inovatīvas pieredzes skolas pedagogu komanda aicina 7. -9. klašu skolēnus piedalīties konkursā dabaszinātnēs un matemātikā

„DOMĀ! ZINI! MĀCIES!"

Konkursa nolikums sk. http://www.dzm.lu.lv/skoleniem/konkurss/konkurss/konkursa_noteikumi

DCV IPS koordinatore Jeļena Azareviča

Nāc un dari kopā ar mums!

Pasākums radošiem dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem un skolēniem «Nāc un dari kopā ar mums!»

Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs 4. janvārī LU Lielajā aulā organizēja pasākumu radošiem dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem un skolēniem „Nāc un dari kopā ar mums!". Pasākumā vienkopus pulcējās 25 bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas skolotāju un 7.–9. klašu skolēnu komandas no visas Latvijas.

Pašā sākumā dalībnieki spēkus izmēģināja eksakto uzdevumu konkursā, kurā skolotāji ar skolēniem uzdevumus risināja kopā vienā komandā. Mūsu komandu veidoja 2 skolēni (Ņikita Orehs un Sergejs Lobanovs) un 3 dažādu priekšmetu skolotāji (T. Baranovska, M. Kozlovska un G. Uzlova). Pateicoties šādam stipram sastāvam Centra vidusskolas komandai izdevās vinnēt konkursā, iegūt 3. vietu no 25 komandām un saņemt balvu no Lielvārdes digitālās bibliotēkas 10 Ls vērtībā katram dalībniekam.

Pēc tam vairāk nekā 100 skolēni paši vadīja un piedalījās radošās darbstacijās «Interesanti par dabaszinātnēm un matemātiku». Arī mūsu skolēni (Ņikita Orehs un Sergejs Lobanovs) demonstrēja saistošo ķīmijas eksperimentu – "ķīmiskais akvārijs", dodot iespēju arī viesiem iejusties pētnieku lomā. Tika izspēlēti fizikas triki, rādīti eksperimenti, atminēts „kartupeļa noslēpums", atbildēts uz jautājumu „Kā noķert radioviļņus" un daudzas citas aktivitātes.

Bet skolotāji šajā laikā apmainījās praktiskām inovatīvām idejām, kā dabaszinātnes un matemātiku mācīt skolēnam labi izprotamā un saistošā veidā. Savā pieredzē par e-žurnāla izmantošanu dalījās Centra vidusskolas fizikas skolotāja Marija Kozlovska.

Pasākuma ietvaros jau otro gadu „Ekselences balvu" saņēma izcili fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāji. Balvas laureāti ir apliecinājuši savu profesionalitāti ne tikai ikdienā, bet arī klātienē tiekoties konkursā, pierādot, ka viņu veidotās stundas pilnā mērā atbilst 21.gadsimta prasībām, viņi profesionāli dalās savā inovatīvajā pieredzē ar kolēģiem un pastāvīgi sevi pilnveido. Mēs bijām ļoti lepni, ka arī mūsu skolu pārstāvēja izcila fizikas skolotāja Marija Kozlovska, kas tika izvirzīta kā vienīgais pretendents uz balvu no Daugavpils pilsētas.

Daugavpils Inovatīvās pieredzes skolas komanda.
P.S. Pateicamies par skolēnu sagatavošanu pasākumam un organizāciju Jeļenai Azarevičai, Marinai Ravinskai, Svetlanai Rodionovai un  Rutai Puidai.

View the embedded image gallery online at:
http://dcv.lv/inova#sigProId71a08d053b

Izmēģinājām, vērojām, analizējām ...

Daugavpils Centra vidusskolas Inovatīvās pieredzes skolas ietvaros 2012./2013. m.g. 1. semestrī notika semināru cikla„Izmēģinājuma poligons" divas nodarbības. Atklātajās stundās dalījās pieredzē sākumskolas skolotāja Tatjana Osipova (1.b klase, stunda „Burts „G" un tā skaņa") un kultoroloģijas skolotāja Jevgeņija Bendorjusa (12. b klase, stunda „Latviešu rakstu zīmes").

klases skolēni pilnveidoja prasmi lasīt pa zilbēm. Sastādīja vārdus, kuri sākas ar burtu „G". Mācījās sadarboties pāros. Viņus mēs arī varam nosaukt vārdā, kurš sākas ar burtu „G" – gudrinieki. 12. klases skolēni stundā iepazinās ar latviešu rakstu zīmēm – formu un nozīmi, izvērtēja un noteica latviešu zīmju izcelsmi un semantisko saikni ar mitoloģiskiem priekšstatiem, pētījuma ceļā analizēja un konstatēja zīmju funkciju. Sasaistot pagātni un tagadni, skolēni demonstrēja seno zīmju lietojumu mūsdienās.

Skolotāji atklātajās stundās rādīja augstu profesionalitāti, iekļaujot saturā ar dzīvi saistītu informāciju un pielietojot mūsdienīgas un inovatīvās mācību metodes. Skolotāji ļoti prasmīgi, konkrēti noformulēja skolēnu plānoto sasniedzamo rezultātu un stundas gaitā mērķtiecīgi virzīja izziņas procesu uz to sasniegšanu. Nodarbībās piedalījās un mācību stundu analīzē aktīvi iesaistījās mūsu skolas dažādu priekšmetu skolotāji.

25. oktobrī notika mācību priekšmetu diena „Mācāmies aizraujoši" sākumskolas skolēniem.

Inovatīvās pieredzes skolas ķīmijas skolotāja Marina Ravinska rādīja skolēniem ķīmijas eksperimentus, bioloģijas skolotāji Ruta Puida, Tatjana Baranovska un Gaļina Uzlova organizēja darbnīcās, kurās skolēni vēroja dzīvus organismus mikroskopā, ar tausti noteica dārzeņus maisā un atbildēja uz viktorīnas jautājumiem, matemātikas skolotāja Svetlana Radionova piedāvāja skolēniem atrisināt matemātiskus uzdevumus un savas atbildes nosūtīt, izmantojot interaktīvo atbilžu sistēmu – balsošanas pultis. 4. klases skolēni aizraujoši pavadīja laiku, daudz uzzināja un secināja, ka Daugavpils Centra vidusskolā mācīties dabaszinātnes un matemātiku ir interesanti.

DCV Jauno biologu skolā Daugavpils pilsētas skolēni padziļināja un paplašināja interesentu zināšanas, prasmes, domāšanas darbības bioloģijā, gatavojoties olimpiādēm, konkursiem un dažādiem pārbaudes darbiem.

DCV Jauno matemātiķu skolā (5. – 12. klašu skolēniem) tika piedāvātas olimpiāžu uzdevumu atrisināšanas metodes. Īpaši tika apskatītas spēļu stratēģijas.

Šī gada 29. novembrī, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā uz „Ekselences balvas" finālu tikās 19 izcili bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotāji, kuri klātienē apliecināja savu profesionalitāti un radošumu praktiskā darbībā. No mūsu skolas finālā piedalījās fizikas skolotāja Marija Kozlovska. Skolotāji vadīja nodarbības Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem, vēroja un analizēja kolēģu mācību stundas, kā arī veica radošu uzdevumu, modelējot nodarbību „nākotnes skolā". „Ekselences balvas" pretendenti dienas gaitā demonstrēja daudzveidīgas iespējas, kā strādāt klasē, lai skolēni apgūtu konkrētas zināšanas un prasmes, mācītos mācīties atraktīvā, skolēnus saistošā un motivējošā veidā. Skolēni iepazina sēņu daudzveidību, ar palielināmo stiklu pētīja pelējumu maizē, eksperimentējot, rada skaidrojumu fizikas likumsakarībām, modelēja situācijas, kā rīkoties, ja aizdedzies adventes vainags, mācījās aprēķināt notikuma varbūtību. „Ekselences balvas" pretendentus - sava novada profesionālākos un radošākos dabaszinātņu un matemātikas skolotājus balvai izvirzīja skolas un pašvaldības. 2013. gada 4. janvārī katra priekšmeta izcilākais skolotājs saņems Latvijas Universitātes, VISC un uzņēmēju kopīgi veidoto „Ekselences balvu". Turēsim īkšķus par mūsu fizikas skolotāju.

Tagad mūsu skolas skolotāju un skolēnu komanda gatavojas akcijai „Nāc un dari kopā ar mums!", ko organizē Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs. Akcijas pirmais pasākums notiks 2013. gada 4. janvārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Rīgā. Pasākumā vienkopus pulcēsies dabaszinātņu un matemātikas skolotāji un 7. – 9. klašu skolēnu pārstāvji no visas Latvijas. Skolotāji apmainīsies ar praktiskām radošām metodiskām idejām, par to kā dabaszinātņu priekšmetus 7. – 9. klasē mācīt skolēnam ne tikai labi izprotamā, bet arī saistošā veidā. Skolēni vadīs iepriekš mājās izveidotās darbstacijas citu skolu skolēniem, kā interesanti mācīties dabaszinātnes un matemātiku. Mūsu komanda vadīs darbnīcu „Dzīvības pazīmes". Visiem kopā būs iespēja iesaistīties arī aizraujošā konkursā.

Inovatīvās pieredzes skolas visas skolotājas pilnveido savu meistarību PROFILES projekta mācīšanās grupās Daugavpilī un Rīgā.

2. semestrī mēs turpināsim semināru ciklu un aicinām skolotājus dalīties pieredzē, vadot atklātās stundas un piedaloties to analīzes procesā.

Priecīgus Ziemassvētkus!

Lai veicas darbi Jaunajā 2013. gadā!

View the embedded image gallery online at:
http://dcv.lv/inova#sigProIdbbe18573e1

VISC inovatīvās pieredzes skolu semināri

Turpinās VISC inovatīvās pieredzes skolu darbs. 15.novembrī mūsu pilsētā notika kārtējais IPS seminārs. Bioloģijas un ķīmijas skolotājus uzņēma Daugavpils Centra vidusskola, bet fizikas, matemātikas skolotājus un koordinatorus – Daugavpils 3.vidusskola. Pilsētas skolās pulcējās Daugavas labā krasta skolu komandas: Kalsnavas pamatskolas, Krustpils pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Lizuma vidusskolas, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Kalsnavas pamatskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Smiltenes ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzija un Daugavpils Centra vidusskolas, kā arī LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra komandas pārstāvji: Līga Čakāne, Uldis Dzērve, Ilze France, Andris Nikolajenko un Ilze Gaile.

Daugavpils Centra vidusskolā ievadnodarbībā Andris Nikolajenko iepazīstināja ar semināra gaitu un plānotājām aktivitātēm, detalizēti paskaidroja akcijas „Nāc un dari kopā ar mums" noteikumus un pieteikšanās kārtību. Pasākums notiks 2013.gada 4.janvārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā un tajā aicināts piedalīties ikviens dabaszinātņu un matemātikas skolotājs un trīs 7.-9.klašu skolēni.
Mācību stundu vērošana tika organizēta divās grupās: ķīmija 9.a klasē „Neorganisko vielu pārvērtību daudzveidība" (skolotāja Marina Ravinska) bioloģija un mājturība 7.a klasē „Augi cilvēka mājoklī" (skolotājas Tatjana Baranovska un Gaļina Uzlova).

Kā vienmēr, pēc stundu vērošanas skolotāji un koordinatori aktīvi strādāja grupās. Stundu analīzes gaitā tika pārrunāts stundā sasniegtais rezultāts, izmantotās metodes un paņēmieni, kā varētu palīdzēt skolēnam mācīties, ko varētu darīt savādāk. Darba grupās tika nopietni un vispusīgi pētīts priekšmetu mācību tēmu saturs, pasniegšanas metodika, runāts par citu skolu veiksmīgo iesaistīšanos inovāciju ieviešanā matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmetu apguvē. Kopīgā nodarbībā Ilze Gaile piedāvāja risināt problēmsituāciju, runāja par sadarbības turpināšanu DZM IC ideju popularizēšanā.

View the embedded image gallery online at:
http://dcv.lv/inova#sigProIde5cf79605f