0.

8.00 – 8.40

1.

8.45 – 9.25

9.25-9.35

piens, augļi 1.-6.kl.

2.

9.35 – 10.15

10.15-10.25

bufete 7.-12.kl.

piens, augļi 7.-9.kl.

3.

10.25 – 11.05

11.05-11.35

1.-4.kl. ēdināšana (4 zālēs)

bufete 11.20-11.35

4.

11.35 – 12.15

12.15-12.45

5.-9.kl. ēdināšana (4 zālēs)

bufete 12.30-12.45

5.

12.45 – 13.25

6.

13.35 – 14.15

7.

14.25 – 15.05

8.

15.10 - 15.50

9.

15.55 – 16.35