Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Šajā neparastajā laikā mēs, Daugavpils Centra vidusskolas sākumskolas skolotāji,­ atradām iespēju organizēt attālināti Skolotāju dienai veltītu pilsētas zīmējumu konkursu “Mūsu skolotāji – vislabākie”. Šodienas skolotājs ir atvērts jauninājumiem un ar interesi adaptējas jaunajos apstākļos.

Konkursa mērķis: veicināt bērnu radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas jūtas, stiprināt patriotismu un piederības sajūtu savai dzimtajai vietai un skolai. Konkurss norisinājās no šī gada 21.septembra līdz 5.oktobrim.

1.klašu skolēnu uzdevums bija uzzīmēt savu pirmo skolotāju, bet 1.-3.klašu skolēniem bija jāuzzīmē savas skolas direktors. Skolās tika oraganizētas zīmējumu izstādes, bet konkursam sūtīti tikai labākie darbi.

Tika iesūtīti 50 fantastiski un pozitīvisma pilni darbi no 11 Daugavpils skolām! Interesantāko darbu autori tiks apbalvoti ar diplomu un dāvaniņu, visi skolēni un skolotāji saņems pateicības rakstus.

Paldies skolotājiem un bērniem par veiksmīgu dalību zīmējumu konkursa nominācijās: “Mana pirmā skolotāja” un “Manas skolas direktors”.

Ja Jums ir vēlēšanās iegūt pozitīvas emocijas un labu garastāvokli, tad aicinām apmeklēt mūsu virtuālo izstādi:

https://padlet.com/vantan/direktors

https://padlet.com/vantan/skolotaja

Lai mums visiem veselība, izturība, prieks, draudzīgs smaids!

Informācju sagatavoja sākumskolas MK vadītāja T.Vanaģele