Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

3. janvārī Daugavpils Centra vidusskolā tika svinīgi atklāta piemiņas plāksne izcilajam matemātikas skolotājam, Goda daugavpilietim Arkādijam Kurmeļevam.

Arkādijs Kurmeļevs Daugavpils 4.vidusskolā (tagad Daugavpils Centra vidusskolā) nostrādāja 36 gadus – no skolas atklāšanas brīža 1962.gadā līdz 1998.gadam. Viņš ir dzimis 1931.gadā netālu no Daugavpils. Jau bērnības gados iemīlējās matemātikā. Tas arī noteica profesijas izvēli – viņš iestājās Skolotāju institūtā un kļuva par matemātikas skolotāju. 1963. gadā pēc A. Kurmeļeva iniciatīvas 4.vidusskolā tika atvērtas Daugavpilī pirmās matemātikas novirziena klases, kas ilgus gadus noteica skolas galveno darbības virzienu, deva iespēju skolēniem demonstrēt izcilus rezultātus mācībās un olimpiādēs. 2010.gadā Arkādijam Kurmeļevam tika piešķirts Goda daugavpilieša tituls. Arī pēc aiziešanas pensijā skolotājs saglabāja ciešus sakarus un labas attiecības ar saviem bijušajiem skolēniem. Viņa mājās bieži viesojās absolventi, un skolotājs atcerējās katru personīgi. A. Kurmeļevs miris 2019.gada 8.janvārī Daugavpilī 88 gadu vecumā.

Doma pie skolas sienas piestiprināt skolotājam veltītu piemiņas plāksni radās 1962.gada absolventiem. Iniciatīvu atbalstīja arī citi skolas absolventi, un tika savākta nepieciešamā naudas summa plāksnes izveidei. Plāksnes skices autors ir Romualds Gibovskis.

Plāksnes atklāšanas ceremonijā piedalījās A. Kurmeļeva skolēni, kolēģi, sieva un meita, draugi, skolas audzēkņi  un skolotāji. Visi klātesošie atcerējās skolotāju kā ļoti sirsnīgu, gudru cilvēku ar brīnišķīgu runas talantu, cilvēku, kas nepārtraukti pilnveidoja savas zināšanas, bija radošs, sportisks un daudzpusīgi izglītots. Pateicībā par gūtajām zināšanām un dzīves pieredzi A.Kurmeļeva skolēni par savu skolotāju un audzinātāju gatavojas izdot arī grāmatu.

Daugavpils Centra vidusskola pateicas A. Kurmeļeva audzēkņiem par iniciatīvu un ieguldīto darbu! Mūsdienu skolai ļoti svarīgi atcerēties pagātnes tradīcijas, saglabāt un nostiprināt tās.

              Informāciju sagatavoja J. Bendorjusa