Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

31.maijā Daugavpils Centra vidusskolā notika Goda diena, kurā, noslēdzot mācību gadu, skolas administrācija pateicās skolēniem par labām un teicamām sekmēm mācībās, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās un zinātniski pētnieciskajos darbos, kā arī aktīvu darbu ārpusklases pasākumos. Pateicības rakstus saņēma pedagogi, kuri ar izciliem un labiem panākumiem sagatavoja skolēnus pilsētas un novada mācību priekšmetu olimpiādēm, ZPD, konkursiem un sporta sacensībām, popularizēja savu pieredzi un veicināja skolēnu aktivitātes ārpusklases pasākumos.

Kā izcilākos šī mācību gada sasniegumus mācību darbā un sportā varam minēt Centra vidusskolas 7.-9.kl. komandas uzvaru Latvijas skolēnu 72.spartakiādē volejbolā pamatskolu grupā un 8.-9.kl. komandas ,,Fizzalkši” iegūto pirmo vietu Latgales reģionā un augsto 4.vietu valstī 262 komandu konkurencē AS ,,Latvenergo” rīkotajā konkursā ,,Fizmix Eksperiments”. Skolas volejbola komandu valsts mēroga sacensībām sagatavoja sporta skolotājs Maksims Sergejevs, bet jauno fiziķu komandu sacensībām sagatavoja fizikas skolotāja Svetlana Lukjanova.

Saulainu un patīkamiem iespaidiem bagātu vasaru!