Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

No 27.maija līdz 30.maijam Daugavpils Centra vidusskolā notika projektu nedēļa, kurā 1.-8.kl. un 10.-11.kl.skolēni savā klasē kopā ar klases audzinātāju un skolotāju-konsultantu veidoja projekta darbu par dažādām mūsu dzīves vērtībām un prezentēja paveikto projektu aizstāvēšanas pasākumā. Galvenās vērtības skolēniem ir ģimene, veselība, valsts un valoda, ekoloģiska vide, veselīgs dzīvesveids, kā arī dažādi tikumi, kuru ievērošana palīdz cilvēkam dzīvot saskaņā ar sevi un būt sabiedrībā noderīgam cilvēkam. Šie tikumi ir čaklums, mīlestība, ticība, atbildība, žēlsirdība, godīgums, draudzība. Par iepriekš minētajām dzīves vērtībām skolēni bija uzņēmuši videofilmas, sagatavojuši dienasgrāmatas, bukletus, albumus un plakātus. Projektu nedēļas laikā daudzu klašu skolēni devās mācību ekskursijās, lai gūtu plašāku priekšstatu par izvēlēto projekta tēmu.

Mūsu skolēni apzinās, ka dzīve sakārtotā, ekoloģiski tīrā un harmoniskā vidē, kurā starp cilvēkiem ir cieņpilnas, draudzīgas attiecības un katrs rūpējas par savu veselību un apkārtējo vidi, ir galvenais priekšnosacījums, lai ikviens varētu attīstīties kā personība un dot pienesumu savai ģimenei un valstij, būt interesants pats sev un apkārtējiem cilvēkiem.

Paldies skolēniem un pedagogiem par projektu nedēļā paveikto darbu!