Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Centra vidusskolā regulāri notiek Vecāku klubiņa nodarbības, kurās izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar dažādām aktualitātēm bērnu veselības, drošības, izglītības u.c. jautājumos. Šoreiz aprīlī pēc vecāku ierosinājuma nodarbība tika veltīta tēmai ,,Veselīga uztura ieteikumi bērniem un jauniešiem”, un tajā uzstājās ārste Inta Vaivode. Daktere runāja ne tikai par veselīga uztura pamatprincipiem, bet arī rosināja vecākus pašiem izglītoties šajā jautājumā, lasīt jaunākos mediķu atzinumus un stāstīt par to saviem bērniem, jo bērnus vieglāk pārliecināt ar argumentētiem, zinātniski pamatotiem faktiem un personīgo paraugu, nevis abstraktiem un vispārīgiem atzinumiem. Nodarbības gaitā tika runāts arī par higiēnu, potēšanos, mūslaiku slimībām, veselīgu dzīvesveidu un atradināšanos no kaitīgiem ieradumiem, visi skartie jautājumi izraisīja lielu vecāku interesi.

Liels paldies dakterei Intai Vaivodei par tik ļoti noderīgo un interesanto nodarbību!

vec klub 2019