Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

8.a klase ir iesaistījusies pilsoniskās izglītības programmā ,,Jaunais pilsonis”,

kuras ietvaros skolēni ieguva zināšanas un izpratni par pilsonisko sabiedrību  un pilsonisko līdzdalību, apgūstot teoriju un prasmi kļūt pilsoniski aktīviem. Klasei bija jādarbojas četros posmos: informatīvā lekcija, diskusija, interaktīvā daļa, pilsoniskā aktivitāte (mājas darbs).

Kampaņas ietvaros jaunieši interaktīvā un saturiskā veidā tiek iepazīstināti ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formām, tai skaitā nevalstisko organizāciju darbību, kā arī tika izdiskutēti dažādi ar pilsoniskās sabiedrības darbību saistīti jautājumi, tādējādi veicinot jauniešu izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskās aktivitātes nozīmi, piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem – Jauniem pilsoņiem.

Praktiskajā daļā skolēni organizēja tikšanos ar pirmo klases audzinātāju Olgu Sorokinu.

Pirmā skolotāja ir ne tikai tas cilvēks, kas sniedza pirmās zināšanas, bet iemācīja mīlēt skolu un mācības. Šim cilvēkam ir liela loma katra cilvēka liktenī. Tikšanās ar pirmo skolotāju bija sirsnīga un prieka pilna.

Projektā piedalījās 23 skolas no visas Latvijas, projekta lektori viesojās 42 klasēs, kopā iesaistot vairāk kā 700 dalībniekus. Pilsonisko aktivitāti ir veikušas 20 klases, un visas aktivitātes bija lieliskas un ir pelnījušas atzinību.

Paldies 8.a klasei un klases audzinātājai Svetlanai Skrupskai!

pils 01

pils 02