Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Absolventu vakars, kā parasti, februāra pirmajā sestdienā – 02.02.19., arī šogad, bija pārsteigumiem pilns, jautrs un interesants.

Patīkami bija redzēt un runāt ar saviem skolēniem! Liels prieks bija satikt mūsu bijušos skolotājus! Priecē, ka paši absolventi, sazvanīja skolotājus, uzaicināja un pateicās par dvēseles siltumu, mīļumu un zināšanām, ko kādreiz saņēma, mācoties skolā. Aktu zāle pulcēja dažādas paaudzes. Sanāca absolventi, kuriem pēdējais skolas zvans izskanēja pirms 43, 35, 25, 20, 15, 10, 5 gadiem. Sevišķi skaļi aplaudējām 2018. gada absolventiem, kuriem bija pilna sirds atmiņu, novēlējumu, piedzīvojumu.

Priecēja ne tikai mīļi pateicības vārdi, silti apskāvieni, prezentācijas un dzīvesstāsti, bet arī cilvēcīgums – ziedu pušķi tika pasniegti visiem tiem skolotājiem, kuri absolventus kādreiz mācīja un arī visiem pašreizējiem skolas skolotājiem, kā pateicība par skolotāja darbu. Tas bija mīļi! Skaists un aizkustinošs izvērtās koncerts, kurā skolas izglītojamie un absolventi rādīja savus talantus, priecēja klātesošos. Patīkami bija atcerēties laiku, notikumus, situācijas, kas atausa atmiņā par iepriekšējiem gadiem. Priecēja visu absolventu atvērtība, dzīvesprieks, labestība. Paldies, absolventi, ka atnācāt uz skolu! Gaidīsim arī nākošgad!

Dir.vietn. audzin.darbā T. Zeiļa